Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2010

Ο πλούσιος νέος, Κυριακή ΙΓ Λουκά

Υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι τηρούν τις εντολές του  Θεού, έχοντες την αυτοσυνειδησία του δούλου, φοβούμενοι την κόλαση που συνεπάγεται ή παρακοή.
«Αλλοι υπακούουν στο θέλημα του Κυρίου, στοχεύοντας στην αντιπαροχή και γι’ αυτό πολύ εύστοχα στην εκκλησιαστική γλώσσα ονομάζονται «μισθωτοί». Και οι μεν και οι δε έχουν μια νομική αντίληψη για τη σχέση τους με το Θεό και ή συμμόρφωση τους στίς απαιτήσεις του Ευαγγελίου τους καλλιεργεί τον εγωισμό και
δημιουργεί αίσθημα αύτοδικαίωσης, το όποιο, σε τελευταία ανάλυση, κενώνει τη σταυρική θυσία και δωρεά του Θεανθρώπου.
Φυσικά δεν λείπουν, ευτυχώς, κι’ εκείνοι πού ασκούν την αρετή και εφαρμόζουν όσα Εκείνος εντέλλεται, μόνο και μόνο επειδή τον αγαπούν και επιθυμούν να έχουν κοινωνία μαζί Του. Αναμφισβήτητα είναι μακάριοι και ελεύθεροι εν Χριστώ. Σχολιάζοντας ό ιερός Χρυσόστομος λέει: «έπρεπε να πονούμε όχι όταν κολαζώμεθα, άλλ’ όταν άμαρτάνωμεν… Διότι το να προσκρουης στο Θεό είναι χαλαπώτερο από την οποιαδήποτε κόλαση. Επειδή όμως δεν τον αγαπούμε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε το μέγεθος αυτής της τιμωρίας. Και γι’ αυτό περισσότερο όδύρομαι και θρηνώ. Γιατί και τί δεν έκαμε ό Θεός, ώστε να άγαπηθή από μας; Τι δεν έπενόησε; Τι είναι εκείνο που παρέλειψε;».
‘Ο πλούσιος του ευαγγελικού αναγνώσματος της ημέρας, φαίνεται ότι δεν ανήκει σ’ αύτη την ευλογημένη παρεμβολή των φιλούντων τον Χριστό.
Ή καρδιά του είναι κλειστή, βουτηγμένη στην αγωνία της, στον προβληματισμό της, στην ερημιά της. «Ισως είναι και άδεια, κολλημένη στον ίξό των υλικών, αδύναμη να προσφερθή, να προσφέρη και να μοιράση.
Κι’ όμως διατείνεται ότι επιθυμεί να άκολουθήση Αυτόν, ό όποιος, όντας πλούσιος, έπτώχευσε, ώστε με τη δική του πτώχεια να πλουτήσουμε εμείς και πράττει τα αρεστά στον Πατέρα του πάντοτε, επειδή τον αγαπά. Αυτόν, πού ευρίσκεται σέ μειονεκτικότερη θέση από τις αλωπεκές και τα πετεινά του ουρανού, αφού δεν έχει πού να κλίνη την κεφαλή Του!…
Υπάρχουν, ωστόσο, και κάποιοι, πού «νίκησαν το Θεό» και συγχωρέθηκαν για τις πολλές αμαρτίες τους, επειδή ήγάπησαν πολύ!
Τελικά φαίνεται ότι μόνον όσοι διαθέτουν ΚΑΡΔΙΑ μπορούν να οωθούν!
Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Τριανταφύλλου
http://proskynitis.blogspot.com

Τα λάθη είναι πολλά όπου η αγάπη είναι λίγη. Εκεί που η αγάπη περισσεύει τα λάθη εξαφανίζονται!

Ανακοίνωση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας

Οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search ή από άλλες πηγές και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από άλλα site τα οποία και αναφέρονται (σαν Πηγή) ή περιέχουν το λογότυπο τους.
Εάν παρόλα αυτά κάποιος/α θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση του Blog, καλείται να επικοινωνήσει στο atladidas@gmail.com προς αποκατάσταση του θέματος.