Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014

Το πως σκεφτόμαστε για τον άλλο διαμορφώνει και την σχέση μας μαζί του!

Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι ον κοινωνικό. 
Από την παιδική ηλικία έως την ενήλικη ζωή και τα γηρατειά, ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να συνυπάρχει με άλλους, να ανταλλάσσει απόψεις, γνώμες, εμπειρίες, να μοιράζεται καταστάσεις, να δίνει και να παίρνει.
Από τα πιο απλά ερεθίσματα ως και τα πλέον κοινωνικά, ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται το περιβάλλον με διαπροσωπικούς όρους.

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014

Ο Όσιος Κυριάκος ο Αναχωρητής +29 Σεπτεμβρίου

«Ο όσιος Κυριακός έζησε επί της βασιλείας του Θεοδοσίου του Μεγάλου και καταγόταν από την πόλη της Κορίνθου, στην Εκκλησία της οποίας ο πατέρας του Ιωάννης ήταν πρεσβύτερος. Η μητέρα του λεγόταν Ευδοκία και υπήρξε ανεψιός του επισκόπου Πέτρου, ενώ ο ίδιος ήταν αναγνώστης κατά την τάξη. Όταν ήταν δεκαοκτώ ετών, πήγε στα Ιεροσόλυμα και έγινε μοναχός από τον όσιο Ευθύμιο τον μεγάλο. Ως μοναχός επέδειξε  πολλή και μεγάλη άσκηση, έλεγξε αυτούς που φρονούσαν τα πλανεμένα δόγματα του Ωριγένη, τέλεσε με τη δύναμη του Χριστού πολλά θαύματα κι έφτασε σε βαθύτατο γήρας. Ήταν πράος και κοινωνικός ως άνθρωπος, ενώ προείπε

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014

Ο Άγιος Χαρίτωνας +28 Σεπτεμβρίου

Ο όσιος πατήρ ημών Χαρίτων γεννήθηκε στο Ικόνιο της Μικράς Ασίας. Εκεί ανατράφηκε με καλή εκπαίδευση και νουθεσία Κυρίου. Όταν μεγάλωσε και έγινε άνδρας ήταν περιβόητος για την ευσέβεια και την αρετή του. Όλοι τον αγαπούσαν και τον σεβόντουσαν. Κατά την εποχή εκείνη δηλ. κατά το έτος (270 - 276) βασίλευε στην Ρώμη ο Αυρηλιανός.
Η σύλληψη του Χαρίτωνα
Όταν έφθασαν τα διατάγματα αυτά στο Ικόνιο αμέσως έπιασαν τον Άγιο Χαρίτωνα. Οι στρατιώτες τον οδήγησαν μπροστά στο βασιλικό κριτήριο. Ο Άγιος στάθηκε

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014

Κυριακή Α΄ Λουκά - Έχουμε την ευλογία του Θεού;

«…Ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί σου χαλάσω τὸ δίκτυον» (Λουκ. 5,5)
 Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ καὶ ἅγιο εὐαγγέλιο. Ἀλλὰ δὲν φτάνει μόνο νὰ τὸ ἀκοῦμε. Ὅπως τὸ χρυσάφι δὲν εἶνε πάνω στὴ φλούδα τῆς γῆς, ὥστε νὰ τὸ μαζεύουμε μὲ εὐκολία, ἀλλὰ εἶνε κρυμμένο καὶ πρέπει νὰ σκάψουμε γιὰ νὰ τὸ βροῦμε, ἔτσι καὶ μέσα στὸ Εὐαγγέλιο εἶνε κρυμμένος θησαυρός.  
 Ἂς δοῦμε τὸ ἱερὸ εὐαγγέλιο, γιὰ νὰ ἐκτιμήσουμε τὸν πνευματικὸ θησαυρὸ ποὺ εἶνε κρυμμένος μέσα στὴν σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπή.

Κυριακὴ Α΄ Λουκά (Λουκ. 5,1-11). Πως θα έρθει η ευλογία;

Η ίδια φωνή, ἀγαπητοί μου, ἀκούγεται καὶ πάλι. Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶνε καὶ σήμερα κατηγορούμενος. Νεώτεροι γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι ἀπευθύνουν σφοδρὸ κατηγορητήριο. Καὶ τί λένε; Ὅτι ἡ θρησκεία τοῦ Χριστοῦ εἶνε ἐμπόδιο γιὰ τὸ σημερινὸ πολιτισμό, ὅτι ὑπνωτίζει τὸ λαό, ὅτι μὲ τὶς ὑποσχέσεις γιὰ αἰώνιο ζωὴ παραλύει τὸ δυναμισμὸ τοῦ ἀνθρώπου καὶ δὲν τὸν ἀφήνει νὰ προοδεύσῃ. Εἶνε ἐμπόδιο, λένε, ἡ θρησκεία γιὰ τὴν πρόοδο

Κυριακή Α΄ Λουκά. Το Ευαγγέλιο της Κυριακής

και καθίσας εδίδασκεν εκ του πλοίου τους όχλους
α. Στον πρώτο καιρό της δημόσιας δράσης του Κυρίου μάς μεταφέρει το ευαγγελικό ανάγνωσμα: στη λίμνη Γεννησαρέτ, όπου ο Κύριος άρχισε να διδάσκει τον λαό και να καλεί τους πρώτους μαθητές Του να Τον ακολουθήσουν. Η πρώτη επαφή μάλιστα των μαθητών με τον Κύριο ήταν συγκλονιστική: τους δόθηκε η ευκαιρία να δουν τον Κύριο ως διδάσκαλο, όπως και να νιώσουν τη δύναμη του λόγου Του,

Σχεδίασμα 1 Αποστολικού Κηρύγματος. Κυριακή Α΄ Λουκά

῾᾽Αδελφοί, συνεργοῦντες παρακαλοῦμεν μή εἰς κενόν τήν χάριν τοῦ Θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς᾽ (Β´ Κορ. 6, 1)
(᾽Αδελφοί, συνεργάτες τοῦ Θεοῦ καθώς εἴμαστε, σᾶς παρακαλοῦμε νά μήν ἀφήσετε νά πάει χαμένη ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ πού δεχτήκατε).
α. Τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα τονίζει τή χάρη καί τή δωρεά πού ὁ Θεός ἔδωσε καί δίνει στούς ἀνθρώπους, ἀλλά καί τήν εὐθύνη πού ἔχουμε οἱ ἄνθρωποι ὡς συνεργάτες μέ τόν Θεό ἀπέναντι στή χάρη αὐτή.
β. 1. Καί κατά πρῶτον: εἴμαστε συνεργάτες τοῦ Θεοῦ. Μία ἀλήθεια πού θίγει σέ κάθε εὐκαιρία ὁ ἀπόστολος Παῦλος (῾συνεργοί Θεοῦ ἐσμεν᾽ θά πεῖ ἀλλοῦ), διότι ὁ Θεός μᾶς δημιούργησε ῾κατ᾽ εἰκόνα καί καθ᾽ ὁμοίωσίν᾽ Του. Δέν εἴμαστε δηλαδή πιόνια καί παιχνίδια στά χέρια τοῦ Θεοῦ. ῾Ο Παντοδύναμος Θεός θέλει νά αὐτοπεριορίζεται γιά νά

Σχεδίασμα 2 Αποστολικού Κητύγματος. Κυριακή Α΄ Λουκά

Παρακαλοῦμεν μή εἰς κενόν τήν χάριν τοῦ Θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς᾽.
α. ῾Ο Κύριος μᾶς ἔχει ἀποκαλύψει ὅτι ὁ Θεός μας δέν εἶναι ἕνα ἀπρόσιτο καί ἀκίνητο ὄν, ἀλλά Θεός γνωστός καί προσιτός μέσα στήν ἀγνωσία καί τό ἀπρόσιτό Του, Θεός δράσεως καί ἡσυχίας, κάτι πού μέ φιλοσοφική ὁρολογία ἐκφράστηκε ὡς Οὐσία καί ᾽Ενέργεια. Κι ἡ ἐνέργεια αὐτή τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ χάρη Του, τήν ὁποία ἔδωσε καί δίνει στούς ἀνθρώπους, καί μάλιστα σ᾽ ἐκείνους πού ἀνταποκρίνονται στήν παροχή Της. Γιά τή χάρη αὐτή μιλᾶ καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος σήμερα, ἀλλά ἀπό μία ἄλλη πλευρά: νά μήν τήν ἀφήνουμε νά πάει χαμένη.
β. 1. ῾Η χάρη τοῦ Θεοῦ λοιπόν μᾶς προσφέρεται ἀδιάκοπα, γιατί ὁ Θεός μας εἶναι ἀγάπη. Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ ἐνέργεια τῆς ἀγάπης Του, πού σημαίνει ὅτι καί στή Δημιουργία Του καί στήν Πρόνοιά Του καί στήν ὅλη

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014

Εορτασμός της Μετάστασης του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στα Φηρά Σαντορίνης 26.9.2014

Ο περικαλλής ιερός ναός  του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου κατασκευάστηκε στο μεσοδιάστημα 1537-1650 και είναι μετόχι της Ιεράς Μονής της Πάτμου.
Βρίσκεται στη περίοπτη θέση της καλντέρας των Φηρών της Σαντορίνης, κάτω από τον Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής του Κυρίου, και δίπλα από τον Άγιο Μηνά της περιοχής.

Εορτασμός της Μετάστασης του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Έξω Γωνιά Σαντορίνης 26.9.2014

Το όμορφο και παραδοσιακό εκκλησάκι  του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου βρίσκεται φωλιασμένο στα γραφικά και ανηφορικά σοκάκια της Έξω Γωνιάς, και λίγο πιο κάτω από τον ενοριακό ναό του Αγίου Χαραλάμπου  
Από τον μικρό αυλόγυρο του ναού του Αγίου μπορεί κάποιος να απολαύσει την ανατολική πλευρά του νησιού.
Στο τέλος ευλογήθηκε και μοιράσθηκε πανήγυρη.

Η Μετάσταση του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου του Αποστόλου και Ευαγγελιστού +26 Σεπτεμβρίου

«Ο άγιος Ιωάννης υπήρξε από τους δώδεκα μαθητές του Κυρίου Ιησού Χριστού, ανήκοντας μάλιστα στον στενότερο κύκλο αυτών, μαζί με τον αδελφό του Ιάκωβο και τον απόστολο Πέτρο. Κλήθηκε από τον Κύριο να Τον ακολουθήσει, όταν Εκείνος βρήκε τον Ιωάννη μαζί με τον αδελφό του Ιάκωβο και το άλλο ζεύγος αδελφών, Σίμωνα και Ανδρέα, να είναι απογοητευμένοι, που ως ψαράδες στη λίμνη Γεννησαρέτ, «δι’ όλης της νυκτός κοπιάσαντες ουδέν έλαβον» και τους προέτρεψε να δοκιμάσουν και πάλι, κάτι που τους απέφερε πλήθος ιχθύων. Από τότε ο άγιος Ιωάννης ακολούθησε τον Κύριο, μέχρι το τέλος της ζωής Του, κι ήταν μάλιστα ο μόνος που με αφοβία Τον ακολούθησε και κατά την ώρα του μαρτυρίου Του, όπως παρευρέθηκε και κάτω από τον Σταυρό. Μετά την Πεντηκοστή και τη

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014

Η Οσία Ευφροσύνη και ο Πατήρ αυτής Πανφούτιος +25 Σεπτεμβρίου

«Η οσία Ευφροσύνη έζησε στην Αλεξάνδρεια, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Θεοδόσιος ο Μικρός (408-450 μ.Χ.). Ήταν κόρη του Παφνουτίου, πλουσίου άρχοντα, ο οποίος, λόγω θανάτου της συζύγου του, ανέθρεψε τη μονάκριβη κόρη του με μεγάλη αγάπη και πίστη στον Θεό. Η οσία από μικρή θέλησε να αφιερωθεί στον Θεό, κάτι όμως που δεν κατάφερε, αφού  ο πατέρας της, όταν έγινε η κόρη του δεκαοκτώ ετών, την εμνήστευσε με πλούσιο και ευγενή νέο. Πριν από τους γάμους, η Ευφροσύνη εκμεταλλευόμενη την απουσία του πατέρα της σ’ ένα γνωστό του μοναστήρι, κούρεψε τα μαλλιά της, φόρεσε ανδρικά ρούχα και θέλησε   να ενταχτεί στη μοναστική γνωστή κοινότητα του πατέρα της, παρουσιαζόμενη ως  ευνούχος του βασιλιά. Ο ηγούμενος πράγματι

Εορτασμός Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας στο Καμάρι Σαντορίνης 24.9.2014

Συνέχεια του Εσπερινού για τον εορτασμό της Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, ακολουθεί ο Πανηγυρικός Εορτασμός της Παναγίας μας.
Με τον εορτασμό της Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης έχουμε τρία από τα θαύματα που είναι συνδεδεμένα με την εικόνα της Μυρτιδιώτισσας!   
Το πρώτο είναι η εύρεση της εικόνας της Παναγίας της

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014

Εορτασμός από τον Εσπερινό της Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης στο Καμάρι Σαντορίνης 23.9.2014

Με τον εορτασμό της Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης έχουμε τρία από τα θαύματα που είναι συνδεδεμένα με την εικόνα της Μυρτιδιώτισσας!   
Το πρώτο είναι η εύρεση της εικόνας της Παναγίας της Μυρτιδιωτίσσης. 
Το δεύτερο, έχει σχέση μ’ ένα παράλυτο που θεραπεύτηκε,
και το τρίτο έχει σχέση με φρούριο των Κυθήρων, που το έσωσε

Η Αγία Πρωτομάρτυς και Ισαπόστολος Θέκλα +24 Σεπτεμβρίου

Η Αγία Θέκλα καταγόταν από την πόλη του Ικονίου, η μητέρα της λεγόταν Θεόκλεια και ανήκε σε ευγενές και ένδοξο γένος. Κατηχήθηκε τον λόγο της πίστεως από τον μεγάλο απόστολο Παύλο, τον οποίο άκουσε να διδάσκει στο σπίτι του Ονησιφόρου. Όταν έγινε χριστιανή, ήταν δεκαοκτώ ετών και είχε μνηστευθεί τον Θάμυρη. Αφού περιφρόνησε τη φωτιά, στην οποία την έβαλαν, όπως και τη μητέρα της και τον μνηστήρα της, ακολούθησε τον Παύλο. Μετά από αυτά βρέθηκε στην Αντιόχεια, κι εκεί λόγω της πίστεώς της ρίχθηκε από τον Αλέξανδρο στα θηρία και σε ταύρους, προκειμένου να την κομματιάσουν. Από όλα όμως σώθηκε με τη χάρη του Θεού, οπότε άρχισε να περιέρχεται διάφορες πόλεις κηρύσσοντας το ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, με αποτέλεσμα να φέρει

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014

Παναγία η Μυρτιδιώτισσα η εικόνα του Θεού +24 Σεπτεμβρίου

Κανένα πρόσωπο, κανένας άγιος, δεν έχει τόσα ονόματα, όσα έχει η Μαρία η «Κεχαριτωμένη».
Ονόματα, που αναφέρονται στην αρετή της: Άσπιλη, Αμόλυντη, Αγνή, Αγία, Παναγία. Ονόματα, που αναφέρονται στη θέση, που κατέχει τώρα στον ουρανό: Βασίλισσα, Παντάνασσα, Πλατυτέρα, Ενδοξότερα των Χερουβίμ. Ονόματα, που αναφέρονται στις εικόνες της: Πορταΐτισσα,
Ρόδον το Αμάραντον, Γαλακτοτροφούσα, Δεομένη, Τριχερούσα. Ονόματα, που αναφέρονται στα σημεία και τα θαύματά της: Γρηγορούσα, Γοργοεπήκοος, Φανερωμένη, Ελεούσα, Γιάτρισσα. Ονόματα, που

Αγία Θέκλα +24 Σεπτεμβρίου

agia_thekla_2Η Αγία ένδοξος Πρωτομάρτυς και Ισαπόστολος Θέκλα!
Στα τέλη του 1ου μ.Χ. αιώνα ο Απόστολος της Αλήθειας Παύλος έφτασε στο Ικόνιο στο σπίτι του ευσεβούς οικογενειάρχη Ονησιφόρου.  

Εκεί τον άκουσε να κηρύττει το λόγο του Θεού η παρθένος και Ισαπόστολος Θέκλα.
Επί 3 ημέρες ούτε έφαγε ούτε πήγε σπίτι της ακούγοντας το θειο κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου.
Με αποτέλεσμα να την αναζητήσουν οι γονείς της. 
Επειδή όμως δεν εκάμφθη να γυρίσει σπίτι της συνέλαβαν την Θέκλα και την φυλάκισαν.

Η Σύλληψη του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου & Βαπτιστού Ιωάννου +23 Σεπτεμβρίου

Ο ιερός ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρει στο ευαγγέλιό του ότι όταν εισήλθε ο πρεσβύτης και δίκαιος Ζαχαρίας στα Άγια των Αγίων, προκειμένου να προσφέρει τη θυσία του θυμιάματος, κατά τον καιρό της εφημερίας του στον Ναό, φανερώθηκε σ’  αυτόν ο αρχάγγελος Γαβριήλ, ο οποίος του μετέφερε τη χαρμόσυνη είδηση ότι πρόκειται η γυναίκα του Ελισάβετ να γεννήσει γιο κατά το γήρας της, Προφήτη και Πρόδρομο, φωνή και κήρυκα και παντοτινό λυχνάρι, τον μύστη της χάρης του Θεού. Αυτήν τη θεία σύλληψη είπε στον προφήτη και ιερέα Ζαχαρία ο θείος αρχιστράτηγος με τα λόγια: «Εισακούστηκε η δέησή σου», οπότε με την παράδοξη αυτή γέννα λόγω γηρατειών και στειρώσεως της Ελισάβετ, άρχισε να προμηνύεται και ο θείος και παρθενικός τόκος της

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014

Εορτασμός Παναγιάς της Γιάτρισσας στη Θηρασία 21.9.2014

Η Παναγιά η Γιάτρισσα βρίσκεται στον Ποταμό της Θηρασιάς και είναι αφιερωμένος στην Γέννηση της Θεοτόκου
Ο εορτασμός της Παναγίας γίνεται στις 21 Σεπτεμβρίου διότι είχε ανοικοδομηθεί από οικογένεια παλιομερολογιτών και όταν έγινε η αλλαγή από το παλαιό στο νέο ημερολόγιο, ο τότε Επίσκοπος δεν άλλαξε την ημέρα της εορτής, επειδή η πανήγυρη του Ναού είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις ανάμεσα στους κατοίκους του νησιού, καθώς και της Σαντορίνης.
Χρόνια Πολλά και Ευλογημένα

Εορτασμός Παναγιάς της Γιάτρισσας στο Κοντοχώρι Φηρών Σαντορίνης 21.9.2014

Ο ιερός ναός της Παναγίας της Γιάτρισσας του Κοντοχωρίου  Σαντορίνης, βρίσκεται στο βορινό σημείο και πάνω από το λαγκάδι του Κοντοχωρίου.
Ο ναός κατασκευάσθηκε το 1989, και εορτάζεται κάθε χρόνο κατά την ημέρα αυτή.
Μεγάλη γιορτή έχει και το διπλανό μας νησάκι η Θηρασία, όπου εορτάζουν με ιδιαίτερη λαμπρότητα την Παναγία τη Γιάτρισσα, όπου προσέρχεται πλήθος προσκυνητών, για λάβουν την ευλογία και την χάρη της Παναγίας. Η Παναγιά η Γιάτρισσα της

Εορτασμός Τιμίου Σταυρού στο Κοντοχώρι Φηρών Σαντορίνης 14.9.2014

 Η παγκόσμια ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προβάλλει κάθε χρόνο ενώπιόν μας το γεγονός εκείνο με το οποίο ο άνθρωπος εισήλθε στη βασιλεία του Θεού: τη Σταυρική Θυσία του Κυρίου. Διότι πάνω στον Σταυρό ο Κύριος αφού εξολόθρευσε αυτόν που μας είχε εξολοθρεύσει, μας ξαναζωντάνεψε και μας αξίωσε ως εύσπλαγχνος, λόγω της υπερβολικής αγαθότητάς Του, να ζούμε και πάλι στους ουρανούς.....
 Η προσέγγιση της Σταυρικής Θυσίας του Κυρίου δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Μολονότι έχει ιστορικές συντεταγμένες –

Εορτασμός Γέννησης Ιωάννου Προδρόμου στο Εμπορείο Σαντορίνης 24.6.2014

Στις 24 Ιουνίου η  εκκλησία μας γιορτάζει τη γέννηση του ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη.  Ο πατέρας του Ζαχαρίας, ήταν ιερέας.
Κάποια ημέρα την ώρα του θυμιάματος, είδε μέσα στο θυσιαστήριο άγγελο Κυρίου, ο οποίος του ανήγγειλε ότι θα αποκτούσε γιο τον οποίο θα ονόμαζε Ιωάννη.
Ο Ζαχαρίας σκίρτησε από χαρά, αλλά δυσπιστούσε. Η γυναίκα
του ήταν ηλικιωμένη και στείρα και άρα ήταν αδύνατο να κυοφορήσει και αυτές τις αμφιβολίες τις εξέφρασε στον άγγελο ο

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2014

Ομιλία στην Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, του μακαριστού Μητροπολίτου Νικοπόλεως π. Μελετίου Καλαμαρά

Ομιλία στην Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, του μακαριστού Μητροπολίτου Νικοπόλεως π. Μελετίου ΚαλαμαράΦῶς, ζωή, εὐωδία
Σήμερα, πού ἔχομε τήν ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, στρέφομε τή σκέψη μας πρός τούς πρώτους χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ὅταν ζωγράφισαν τόν Τίμιο Σταυρό, ἔβαλαν ἐπάνω Του καί τά λόγια: «Φῶς, Ζωή».
Στή μία πλευρά «Φῶς» καί στήν ἄλλη «Ζωή».
Ὁ Σταυρός εἶναι Φῶς καί Ζωή.
Ἀκόμη, στρέφομε τήν σκέψη μας, πρός τήν Ἁγία καί ἔνδοξη Βασίλισσα, μητέρα τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου, Ἑλένη, ἡ ὁποία ζώντας τήν πίστη τήν ἀληθινή καί ζώντας τή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας ὅτι  ὁ Σταυρός εἶναι Φῶς καί Ζωή, ἐπεθύμησε νά ἔρθει καί νά ἀσπαστεῖ τόν ἴδιον τόν Τίμιο Σταυρό τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος κατά τήν παράδοση ἦταν

Ο Προφήτης Ιωνάς +21 Σεπτεμβρίου

Ἔζησε ἐπὶ τῶν βασιλέων Ἀμασίου καὶ Ἱεροβοάμ. Ἦταν γιὸς τοῦ Ἀμαθὶ καὶ εἶχε πατρίδα τὴν Γεχθοφέρ, τῆς φυλῆς Ζαβουλῶν.
Ὁ Ἰωνὰς ἦταν αὐτός, ποὺ μὲ θεία νεύση ἐνθάρρυνε τὸν Ἱεροβοὰμ σὲ πόλεμο κατὰ τοῦ ἄρχοντα τῆς Συρίας, ποὺ κατέληξε σὲ νίκη τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ἀποκατάσταση τῶν συνόρων του.
Ὁ Ἰωνὰς φέρεται στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, πέμπτος μεταξὺ τῶν μικρῶν λεγόμενων προφητῶν. Βρίσκουμε δὲ γι’ αὐτὸν στὸ ὁμώνυμο βιβλίο, ποὺ κυρίως τὸν

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2014

Κυριακὴ μετὰ την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού (Μαρκ. 8,34–9,1). Προσκλητήριο Επιστρατεύσεως

ΣΥΝΑΧΘΗΣΟΝΤΑΙ«Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν» (Μᾶρκ. 8,34) 
ΤΟΝ Σεπτέμβριο, ἀγαπητοί μου, ποὺ ὁ λαός μας τὸν λέει καὶ τρυγητή, γιατὶ τρυγοῦν τὸν εὐλογημένο καρπὸ τῆς ἀμπέλου, εἶνε ἡ μεγάλη ἑορτὴ τοῦ Σταυροῦ
Προσκυνοῦμε τὸ σταυρό, ποὺ κάνει θαύματα. Γιὰ παράδειγμα, στὴ Θήβα, σ᾿ ἕνα χωριό, κάποιος ἔκοψε ἕνα πεῦκο καὶ μέσα στὸν κορμὸ εἶδε ζωγραφισμένο σταυρό, κ᾿ ἔμεινε κατάπληκτος.

Ο Απόστολος της Κυριακής. Κυριακή μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού

῾῞Ο δέ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καί παραδόντος ἑαυτόν ὑπέρ ἐμοῦ᾽
 ῾Ο ἀπόστολος Παῦλος συχνά στίς ἐπιστολές του προβάλλει τά προσωπικά του βιώματα ἀπό τή σχέση του μέ τόν Χριστό - ἀφότου ᾽Εκεῖνος τόν ἐλέησε καί τόν κάλεσε ὡς ἀπόστολό Του - προκειμένου νά διδάξει καί νά καθοδηγήσει τούς πιστούς καί τούς μαθητές του στούς ὁποίους ἀπευθύνεται. ῾Ο λόγος του δέν εἶναι ἕνας ξερός δασκαλίστικος λόγος, γιατί θά σημειώσει ἀλλοῦ ὅτι δέν εἶναι ὁ ἴδιος

Κυριακή μετά την Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Το Ευαγγέλιο της Κυριακής

«Όστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι».
α. Μέσα στο κλίμα της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού η Εκκλησία μας επιμένει να μας υπενθυμίζει, με την επιλογή των αναγνωσμάτων της, ότι άλλος τρόπος για να ζήσει κανείς την εν Χριστώ ζωή από τη συσταύρωση με τον Κύριο δεν υπάρχει. Αυτό συνιστά την ακολουθία του Χριστού, που οδηγεί στην

Εορτασμός Αγίου Ευσταθίου στο Κοντοχώρι Φηρών Σαντορίνης 20.9.2014

Ο περικαλλής ενοριακός Ναός του Αγίου Ευσταθίου Κοντοχωρίου βρίσκεται κάτω από το Δημοτικό Σχολείο των Φηρών και σε μικρή απόσταση από το κέντρο της πόλης του νησιού.
Ανοικοδομήθηκε κατά το έτος 1867 και αποτελεί ένα πραγματικό αρχιτεκτονικό κόσμημα της περιοχής και είναι άριστα συνδεδεμένος με την τοπική μας παράδοση.

Εορτασμός Αγίου Ευσταθίου στο Ακρωτήρι Σαντορίνης 20.9.2014

Το εκκλησάκι του Αγίου Ευσταθίου, βρίσκεται πριν και έξω από το χωριό του Ακρωτηρίου, δεξιά και κάτω από τον κεντρικό επαρχιακό δρόμο που οδηγεί σ΄ αυτό, με θέα την απέραντη και μαγευτική καλντέρα του νησιού.
Κατά την ημέρα του εορτασμού όσο και κατά την παραμονή της γιορτής επικρατούσε έντονο αεράκι, όπως αυτό αποδεικνύεται από τον έντονο κυματισμό της σημαίας.
Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε ανάλογες εικόνες του μικρού
Χρόνια Πολλά και Ευλογημένα

Ο Άγιος Μεγαλομάρτυρας Ευστάθιος και η Συνοδία Αυτού +20 Σεπτεμβρίου

Εικόνα «Ο άγιος μεγαλομάρτυς Ευστάθιος ήταν στρατηλάτης στην πόλη των Ρωμαίων, επί Τραϊανού βασιλέως. 
Ονομαζόταν Πλακίδας και η γυναίκα του Τατιανή, ήταν πολύ πλούσιος και μολονότι ειδωλολάτρης, με μεγάλη χαρά έδινε ελεημοσύνες στους πτωχούς. 
Κάποια φορά που είχε βγει στο κυνήγι, του φανερώθηκε μία έλαφος, την οποία άρχισε να καταδιώκει. 
Την ώρα που επρόκειτο να τη φτάσει, βλέπει στα κέρατά της τον τίμιο σταυρό του Χριστού, ενώ από τα κέρατα ήλθε φωνή που έλεγε: 
«Ω, Πλακίδα, γιατί με καταδιώκεις; Εγώ είμαι ο Χριστός». Μετά το συγκλονιστικό αυτό γεγονός, πίστεψε στον Χριστό και βαπτίστηκε, οπότε και άρχισε ο πόλεμος εναντίον του από τον ανθρωποκτόνο

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014

Εις μνημόσυνον του φλογερού ιεραποστόλου και ομολογητού αειμνήστου Νικολάου Σωτηρόπουλου

SOTHROPNEKROΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ 
Εν Πειραιεί τη 18η Σεπτεμβρίου 2014 
ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ TOY ΦΛΟΓΕΡΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
  Έφυγε από την παρούσα πρόσκαιρη και μάταιη ζωή για την αιώνια πατρίδα ο μεγάλος και ακαταπόνητος εργάτης και θερμός απόστολος του Ευαγγελίου, ο διαπρύσιος κήρυκας της Ορθοδοξίας και ομολογητής της Ορθοδόξου πίστεως, Νικόλαος Σωτηρόπουλος
Σίγησε η γλώσσα, που επί 50 σχεδόν έτη, μετέδιδε στον πιστό

Οι Άγιοι Μάρτυρες Τρόφιμος, Σαββάτιος και Δορυμέδων +19 Σεπτεμβρίου

«Οι άγιοι τρεις αυτοί μάρτυρες έζησαν επί της βασιλείας του Πρόβου. Από αυτούς ο μεν Σαββάτιος βρέθηκε να παρίσταται κατηγορούμενος για τη χριστιανική του πίστη στην Αντιόχεια στον Βικάριο, οπότε αφού βασανίστηκε σκληρά και κλείστηκε στη φυλακή, μέσα στα βάσανα παρέδωσε το πνεύμα. Ο δε Τρόφιμος, αφού του έβαλαν σιδερένιες κρηπίδες σαν υποδήματα και τον εξόρισαν στην περιοχή των Συνάδων, βασανίστηκε εκεί σκληρά, μαζί με τον Δορυμέδοντα, ενώ στο τέλος τούς έκοψαν την κεφαλή».
Δεν είναι πολύ γνωστοί στο πλήρωμα της Εκκλησίας οι τρεις αυτοί άγιοι μάρτυρες, όπως βεβαίως συμβαίνει παρομοίως και για πολλούς άλλους αγίους μας, είτε μάρτυρες είτε ασκητές είτε άλλης ομάδας αγίους.  Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο άγιοι από ό,τι οι άλλοι οι πιο γνωστοί στους πιστούς. Μπορεί δηλαδή οι πολλοί να γνωρίζουν για παράδειγμα τον άγιο Γεώργιο και τον άγιο Δημήτριο, από τους μεγαλομάρτυρες και τους έχοντες ιδιαίτερη παρρησία ενώπιον του Κυρίου

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014

Ο πνευματικός άνθρωπος δεν είναι ο ηθικός, αλλά ο αγαπών

Πολλές φορές ακούτε από το στόμα των ιερέων να ομιλούν για πνευματική προκοπή, ή να λένε: «Να προσπαθήσουμε να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι..». Όμως τι σημαίνει τελικά πνευματική προκοπή, τι σημαίνει πνευματικότητα; Μήπως τα έχουμε παρεξηγήσει μέσα στο μυαλό μας;
Όταν οι πατέρες της Εκκλησίας ομιλούν για πνευματικότητα δεν ομιλούν περί ηθικής. Η Εκκλησία αδελφοί μου μας προσφέρει πνευματικότητα, και όχι ηθική τελείωση. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι σίγουρα και ηθικός όμως ο ηθικός δεν συνεπάγεται και το πνευματικός...Το να είμαστε ηθικά καλοί αυτό μπορούμε και

Ο Όσιος Ευμένιος Επίσκοπος Γορτύνης Κρήτης ο Θαυματουργός +18 Σεπτεμβρίου

Ο άγιος Ευμένιος (που έζησε κατά τον 7ο μ.Χ. αιώνα) από τη νεότητά του υπέβαλε τον εαυτό του  σε σκληρές πνευματικές ασκήσεις, τόσο που απέκτησε με τη χάρη του Θεού την άκρα ταπείνωση. Γι’  αυτό και η Εκκλησία του εμπιστεύτηκε την επισκοπή της κατά Γορτύνην εκκλησίας. Κάποτε, ο άγιος κατέφλεξε με λαμπάδες ένα φοβερότατο δράκοντα, που εφόρμησε εναντίον του. Από την Εκκλησία της Γορτύνης της Κρήτης πήγε στη Ρώμη, την οποία σαν πυρσός κατεφώτισε με τις θείες διδαχές του και κατέπληξε με το πλήθος των θαυμάτων του. Από εκεί κατέβηκε στη Θηβαϊδα της Αιγύπτου, την οποία, και χωρίς καν τη θέλησή του, την έσωσε από τη θλίψη της ξηρασίας. Εκεί εκδήμησε προς τον Κύριο ειρηνικά, ενώ οι κάτοικοι της Θήβας έστειλαν στην πατρίδα του

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014

Εορτασμός Αγίας Σοφίας στην Έξω Γωνιά Σαντορίνης 17.9.2014

Στον Ιερό Ναό της  Αγίας Σοφίας που βρίσκεται στη περιοχή της Έξω Γωνιάς Σαντορίνης έγινε ο εορτασμός της Αγίας και των τριών τέκνων αυτής Ελπίδας, Πίστεως και Αγάπης.  
Φωτεινό είναι το παράδειγμά της  αλλά και των τριών θυγατέρων της, οι οποίες μολονότι βρίσκονταν σε μικρή ηλικία, εντούτοις δεν δίστασαν να ομολογήσουν την πίστη τους στον Ιησού Χριστό!

Η Αγία Σοφία και οι Αγίες θυγατέρες της Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη +17 Σεπτεμβρίου

«Οι άγιες αυτές έζησαν επί Ανδριανού αυτοκράτορος. Η αγία Σοφία χήρεψε από νωρίς και αναγκάστηκε να μετοικήσει μαζί με τις τρεις κόρες της, την Πίστη, την Ελπίδα και την Αγάπη, στη Ρώμη. Ο αυτοκράτορας πληροφορήθηκε ότι οι τέσσερις αυτές γυναίκες ήταν χριστιανές, γι’  αυτό και έστειλε να τις συλλάβουν. Πρώτη κάλεσε σε απολογία τη μεγαλύτερη αδελφή Πίστη, που ήταν δώδεκα ετών. Προσπάθησε στην αρχή με δελεαστικούς λόγους να τη μεταπείσει, ώστε να αρνηθεί τον Χριστό, πράγμα βεβαίως που δεν κατώρθωσε, οπότε οργισμένος διέταξε τον αποκεφαλισμό της. Την ίδια τύχη είχε ο βασιλιάς και με τις δύο άλλες, τη δεκάχρονη Ελπίδα και την

Εορτασμός Αγίου Αριστείδη στις Κατοικιές των Φηρών Σαντορίνης 12 & 13.9.2014

Στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου  γιορτάσθηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα ο Άγιος Αριστείδης του οποίου ο περικαλλής Ιερός Ναός του Αγίου Αριστείδου, βρίσκεται στα Φηρά της Σαντορίνης. 
Την Παρασκευή  12 Σεπτεμβρίου, παραμονή της εορτής του Αγίου, και ώρα 7μ.μ. έγινε Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός μετ΄ Αρτοκλασίας χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θήρας, Αμοργού και Νήσων

Είμαστε τελικά αυτό που θα γίνουμε...

Ο ρυθμός της καθημερινότητας κατακτιέται δυστυχώς από μία γκρίζα μουντίλα. Οι άνθρωποι χάνουν την πνευματική τους σπιρτάδα  και ξεθωριασμένοι κινούνται μέσα στις επιθυμίες και τα πάθη τους.
Ζωή και θάνατος διαδέχονται τα ερωτήματα περί θανάτου και ζωής. Όλοι αγωνιούν αλλά συγχρόνως μένουν και αναίσθητοι μπροστά στην αιωνιότητα. Οι ψυχές ρυμουλκούν το παρελθόν των λαθών χωρίς να θέλουν να το απολέσουν,

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014

Η ζωή μας: Δρόμος πτώσεων και αναστάσεων

Όλοι οι άνθρωποι, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο, διακατεχόμαστε από πάθη. Μερικά πάθη είναι φανερά και άλλα κρυφά. Συνήθως κατακρίνονται πολύ αυστηρά οι άνθρωποι που πέφτουν σε κάποιο φανερό πάθος ενώ μπορεί το κρυφό πάθος των κατηγόρων τους να είναι μεγαλύτερο.
Γι’ αυτό «μη κρίνουμε κατ’ όψιν», μην κρίνουμε δηλαδή τους άλλους απ’ αυτό που φαίνονται. Διότι μπορεί κάποιος να πράττει κάποια αμαρτία φανερά αλλά να έχει μετάνοια κρυφή, αλλά και το αντίθετο, μπορεί κάποιος να φαίνεται

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014

Τι είναι τα πάθη και πως αρρωσταίνουν την ψυχή μας;

Το τι είναι πάθος ορίζει με θαυμάσιο τρόπο ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: «Πάθος εστί κίνησις ψυχής παρά φύσιν η επί φιλίαν άλογον η επί μίσος άκριτον η τινος η διά τι των αισθητών»1. Δηλαδή: Πάθος είναι η παρά φύσιν (μη φυσιολογική) κίνηση της ψυχής ή προς παράλογη αγάπη ή άκριτο μίσος ή για κάποιον (άνθρωπο) ή για κάποιο από τα αισθητά (πράγματα).
Εξηγώντας ο ίδιος Άγιος τον ορισμό αυτό δίνει μερικά παραδείγματα και λέει ότι τα πάθη μας οδηγούν στο να επιθυμούμε πράγματα η πρόσωπα παράλογα, όπως: «βρώματος παρά τον καιρόν η παρά την χρείαν η γυναικός… της

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2014

Η παγκόσμια Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού +14 Σεπτεβρίου

«Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο πρώτος μεταξύ των χριστιανών βασιλέων, είχε κάποτε πόλεμο, όπως λένε κάποιοι ιστορικοί, στη Ρώμη κατά του Μαξεντίου, πριν να γίνει αυτοκράτορας. 
Άλλοι ιστορικοί όμως λένε ότι είχε πόλεμο κατά των Σκυθών, στον Δούναβη ποταμό. 
Βλέποντας δε το πλήθος των εχθρών να είναι πολλαπλάσιο του δικού του στρατεύματος, διακατεχόταν από απορία και φόβο. Ευρισκόμενος λοιπόν σε μία τέτοια κατάσταση, φάνηκε  στον ουρανό, ενώ ήταν ακόμη ημέρα, ο τύπος του σταυρού με

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2014

Ύψωση του Τιμίου Σταυρού +14 Σεπτεμβρίου Τα Θαύματα του Σταυρού

Μ. Παρασκ.ΣΗΜΕΡΑ, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, εἶνε ὄχι μία συνηθισμένη ἑορτή, ἀλλὰ εἶνε μία ἀπὸ τῆς πιὸ τρανὲς ἑορτὲς ποὺ ἔχει ἡ Ἐκκλησία μας. Σήμερα εἶνε πανήγυρις.
Τὰ τροπάρια ποὺ ἀκούσατε σήμερα, ὁ Ἀπόστολος, τὸ Εὐαγγέλιο, ὅλα αὐτὰ μιλᾶνε γιὰ τὸ Χριστό, ποὺ σταυρώθηκε.
ΣΑΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Σήμερα εἶνε σὰν τὴ Μεγάλη Παρασκευή. Στὰ παλιὰ τὰ εὐλογημένα χρόνια, ποὺ οἱ ἄνθρωποι πιστεύανε πραγματικὰ στὸ Χριστό, καὶ ἰδίως στὰ δικά σας μέρη ἀπὸ τὰ ὁποῖα κατάγεστε, στὴ Μικρὰ Ἀσία, στὴ Σεβάστεια, στὸν Πόντο, ἐκεῖ πέρα τέτοια μέρα ἄνθρωπος δὲν ἔμενε στὸ σπίτι, ἄνθρωπος δὲν ἦταν στὰ χωράφια, ἀλλὰ ὅλοι τους, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ἀπὸ τὸ γέρο μέ τ᾿ ἄσπρα

Ο Άγιος Αριστείδης +13 Σεπτεμβρίου

Ο συγγράψας την αρχαιότερη απολογία διαπρεπής Αθηναίος φιλόσοφος και πανεύφημος μάρτυς Χριστού.
Μέσα στο πνευματικό στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας και στη μακρόχρονη πορεία της ενδόξου εκκλησιαστικής ιστορίας της περιωνύμου και αγιοτόκου πόλεως των Αθηνών προβάλλει ως φωταυγής αστέρας ένας ένθεος και ευκλεής Αθηναίος φιλόσοφος, ένας διαπρύσιος κήρυκας του λόγου του Θεού, ένας θαρραλέος ομολογητής της χριστιανικής πίστεως, ένας εύψυχος και καρτερότατος μάρτυς Χριστού, ο οποίος ήθλησε τον 2ο μ.Χ. αιώνα στο « κλεινόν άστυ» των Αθηνών με το ένδοξο αρχαίο παρελθόν, όπου όμως μετά την άφιξη του θεηγόρου Αποστόλου των Εθνών Παύλου το 51 μ.Χ. πραγματοποιήθηκε η κοσμοϊστορική συνάντηση της ειδωλολατρίας με τη

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014

Ο Άγιος Αριστείδης και ο Ναός του στο Καρπενήσι +13 Σεπτεμβρίου

Στις 13 Σεπτεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά και γεραίρει τη μνήμη του Αγίου Αριστείδου, του επιφανούς και ευγλωττότατου αυτού Αθηναίου φιλοσόφου και πανευφήμου μάρτυρος του Χριστού, ο οποίος έμεινε γνωστός στην Εκκλησιαστική Ιστορία και Πατρολογία από την περίφημη απολογία του υπέρ των διωκομένων χριστιανών.
Ο επιφανής αυτός χριστιανός φιλόσοφος, φλογερός απολογητής και ένδοξος μάρτυς του 2ου μ.Χ. αιώνα γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε κλασική φιλοσοφία στην περίφημη Φιλοσοφική Σχολή των Αθηνών.
Μυήθηκε στην ευσέβεια και την πίστη στον ένα και αληθινό Θεό από τους φωτισμένους ιεράρχες της Αποστολικής Εκκλησίας των Αθηνών, Άγιο Ιερόθεο και Άγιο Διονύσιο Αρεοπαγίτη, των οποίων υπήρξε μαθητής. Στη συνέχεια αναδείχθηκε ένθερμος υπερασπιστής του χριστιανισμού και των χριστιανών, αφού αγωνίσθηκε με το περίφημο

Ο Άγιος Κορνήλιος ο Εκατόνταρχος +13 Σεπτεμβρίου

«Ο άγιος Κορνήλιος έζησε στα χρόνια των αγίων Αποστόλων. 
Κανείς δεν μπορούσε να τον κατηγορήσει για κάτι κακό, έστω κι αν δεν ήταν χριστιανός, γι’ αυτό και ο Θεός έστειλε άγγελο που τον παρακίνησε να στείλει και να φωνάξει κοντά του τον απόστολο Πέτρο, προκειμένου να ακούσει από αυτόν όσα ήταν αναγκαία για τη σωτηρία του. Και πράγματι. Ο Πέτρος  ήλθε προς αυτόν και κήρυξε όχι μόνο σ’ αυτόν, αλλά  και σ’  αυτούς που κάλεσε ο Κορνήλιος, τον λόγο του Θεού. Στη συνέχεια τους βάπτισε και ανέθεσε στον Κορνήλιο την ευθύνη της πόλεως της

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014

Άστραψε και βρόντηξε ο Σεβ. Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Διονύσιος για το λεγόμενο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο

"Εμείς όταν μιλάμε και λέμε, γιατί μας σφάζετε; 
Θα είμαστε και ρατσιστές; 
Θα είμαστε και φονταμενταλιστές; 
Τι θα είμαστε;" 
Ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Διονύσιος. 
Σε άλλο σημείο ο Μητροπολίτης Κορίνθου τόνισε: 
"Που θα πάμε τελικά όλοι εμείς; 
Αυτό δεν είναι κήρυγμα μίσους αλλά ειναι κήρυγμα προβληματισμού."

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2014

Εορτασμός της Γέννησης της Θεοτόκου στο Παλιό Χωριό της Σαντορίνης 8.9.2014

Η Εκκλησία μας τιμά  το Γενέθλιον της Υπεραγίας Θεοτόκου στις 8 Σεπτεμβρίου και μας καλεί την μέρα αυτή για να τιμήσουμε την Γέννηση της.
Διάσπαρτος είναι ο εορτασμός στο πολύφημο νησί της Σαντορίνη με τους πιο κάτω εορτασμούς. Η Παναγιά η Καλαμιώτισσα που βρίσκεται στη περιοχή τον Φάρο του Ακρωτηρίου.
Η Παναγιά του Λαγκαδιού στο Κοντοχώρι Φηρών, η οποία κτίστηκε το 1759 και ονομάζεται έτσι ένεκα της θέσης που

Εορτασμός της Παναγίας της Καλαμιώτισσας στο Ακρωτήρι Σαντορίνης 7 & 8.9.2014

Στις 8 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας γιορτάζει το Γενέθλιον της Υπεραγίας Θεοτόκου και μας καλεί την μέρα αυτή για να τιμήσουμε την Γέννηση της.
Έτσι λοιπόν και στο πολύβουο νησί της Σαντορίνη ο εορτασμός αυτός απλώνεται διάσπαρτα στο νησί, με τους πιο κάτω εορτασμούς.
Η Παναγιά η Καλαμιώτισσα που βρίσκεται στη περιοχή τον Φάρο του Ακρωτηρίου.

Εορτασμός Παναγίας της Καλαμιώτισσας στην Ανάφη 7, 8.9.2014

 Ο ναός της Ιεράς Μονής Παναγία η Καλαμιώτισσα στην Ανάφη είναι αφιερωμένος στη Γένηση της Θεοτόκου, και βρίσκεται στο όρος Κάλαμος, εξ΄ ού και το όνομα που πήρε ως Καλαμιώτισσα.
Βρίσκεται σε υψόμετρο 460 μέτρων και οικοδομήθηκε περί το 1600.
Το καθολικό του ναού είναι μονόχωρος μετά τρούλου και με υψηλές αναλογίες.
Το τέμπλο του είναι ξυλόγλυπτο του 18ου αιώνα.

Η Σύναξη των Δικαίων Ιωακείμ και Άννης +9 Σεπτεμβρίου

Τη σύναξη αυτών εορτάζουμε, λόγω της γεννήσεως της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου. Και έγιναν αυτοί πρόξενοι της παγκόσμιας σωτηρίας, μέσω της  πάναγνης αγίας αυτών θυγατέρας, της Θεοτόκου. Την τελείωσή τους όμως από τον κόσμο αυτό γνωρίζει η εικοστή Πέμπτη του μηνός Ιουλίου».
Στον απόηχο των Γενεθλίων της Θεοτόκου η σημερινή εορτή της σύναξης των δικαίων Ιωακείμ και Άννης, κατά την προσφιλή συνήθεια της Εκκλησίας να τιμά μετά από ένα μεγάλο γεγονός τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν σ’ αυτό. Θυμίζουμε: μετά τη Γέννηση του Κυρίου εορτάζεται η σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου, μετά τη Βάπτιση του Κυρίου, η σύναξη του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, μετά την Πεντηκοστή, η σύναξη για τον Άγιον Πνεύμα. Το ίδιο λοιπόν και εδώ: ο Ιωακείμ και η Άννα τιμώνται ως οι γονείς της Θεοτόκου, ως εκείνοι δηλαδή που συνήργησαν, προκειμένου να έλθει στον κόσμο, βουλήματι Θεού, η προορισθείσα να γίνει Μητέρα Αυτού, κόρη τους Μαρία. Και βεβαίως,

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014

Εορτασμός της Γένησης της Θεοτόκου: Παναγιά η Κατεφιανή στη Περίσσα Σαντορίνης 8.9.2014

Σήμερα απ΄ άκρη σ΄ άκρη γιορτάζουμε τη Γέννηση της Παναγίας μας, έτσι και στο πανέμορφο και ξακουστό νησί της Σαντορίνη ο εορτασμός αυτός είναι διάσπαρτος σε διάφορες περιοχές του τόπου, όπως:
Η Παναγιά του Λαγκαδιού στο Κοντοχώρι Φηρών, η οποία κτίστηκε το 1759 και ονομάζεται έτσι ένεκα της θέσης που βρίσκεται. 
Την Παναγιά τη Χοχλιδοτή που βρίσκεται στην περιοχή Μπαξέδες της Οίας και πιο πάνω από τον Άγιο Κωνσταντίνο
Η Παναγιά την Καλαμιώτισσα που βρίσκεται στη περιοχή

Η Γέννηση της Θεοτόκου. Η ευθύνη των γονέων για την ανατροφή των παιδιών

Ἡ Ἐκκλησία μας ἐθέσπισε πρὸς τιμὴν τῆς Παναγίας μας πολλὲς θεομητορικὲς ἑορτές. Μία δὲ ἀπὸ αὐτὲς εἶνε καὶ τὸ Γενέθλιον τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου, ποὺ ἑορτάζεται τὴν 8η Σεπτεμβρίου. Ποιό εἶνε τὸ ἱστορικὸ τῆς ἑορτῆς; Συντόμως θὰ τὸ επω. Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΡΠΟΣ ΟΥΡΑΝΙΟΣ ΕΥΣΕΒΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
Στὶς 8 Σεπτεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς καλεῖ, γιὰ νὰ τιμήσουμε ἕνα πρόσωπο. Ποιό εἶνε τὸ πρόσωπο αὐτό; Εἶνε κανένας ἀσκητής, ποὺ ἁγίασε εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος; Εἶνε κανένας

Η Γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου +8 Σεπτεμβρίου

Παναγια Γοργοϋπ.

Σήμερα, εὐσεβὲς ἐκκλησίασμα, ἄνδρες γυναῖκες καὶ παιδιά, σήμερα εἶνε πανήγυρις
Σήμερα ἑορτή. 
Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς καλεῖ στὴν ἐκκλησία, γιὰ νὰ τιμήσουμε ἕνα πρόσωπο. Ποιό εἶνε τὸ πρόσωπο αὐτό; 
Εἶνε κανένας ἀσκητής, ποὺ ἁγίασε εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος; 
Εἶνε κανένας ὁμολογητὴς καὶ μάρτυρας, ποὺ ὡμολόγησε τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ τοὺς σκληροὺς διωγμούς; Εἶνε κανένας διδάσκαλος καὶ πατέρας τῆς Ἐκκλησίας ἀπ᾿ αὐτοὺς ποὺ ὡς ἀστέρες ἔλαμψαν εἰς τὸν οὐρανὸν τῆς Ἐκκλησίας;

Το Γενέθλιον της Υπεραγίας Θεοτόκου +8 Σεπτεμβρίου

Δεν προλάβαμε να σταματήσουμε τις δοξολογίες για την Υπεραγία Θεοτόκο του μηνός Αυγούστου - μήνας που  καταγαύζεται, όπως όλοι γνωρίζουμε, από την Κοίμησή της, αλλά και την κατάθεση της τιμίας ζώνης της - και ξεκινάμε νέους πανηγυρισμούς, επί τη εορτή των Γενεθλίων της. Αλλά η Εκκλησία μας δεν παύει ποτέ να εορτάζει την Μητέρα του Κυρίου, σε καθημερινή μάλιστα βάση, αφού όλοι οι ύμνοι της επιστεγάζονται από τα τροπάρια γι’  αυτήν, τα γνωστά «Θεοτοκία», όπως και όλες οι μεγάλες εορτές των αγίων μας έχουν ως σημαιοφόρο τους κανόνες γι’  αυτήν. Και ευλόγως: η Παναγία αποτελεί τύπο της Εκκλησίας, διότι όπως  Εκείνη γέννησε τον Υιό του Θεού ως άνθρωπο, έτσι και η Εκκλησία γεννά τον Χριστό στις καρδιές των ανθρώπων.

Τα λάθη είναι πολλά όπου η αγάπη είναι λίγη. Εκεί που η αγάπη περισσεύει τα λάθη εξαφανίζονται!

Ανακοίνωση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας

Οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search ή από άλλες πηγές και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από άλλα site τα οποία και αναφέρονται (σαν Πηγή) ή περιέχουν το λογότυπο τους.
Εάν παρόλα αυτά κάποιος/α θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση του Blog, καλείται να επικοινωνήσει στο atladidas@gmail.com προς αποκατάσταση του θέματος.