Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013

Ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος +30 Νοεμβρίου. Να προσέξουμε την οικογένεια!

Αποστολος ΑνδρεαςΣήμε­ρα ἑορτάζει ἕνας κορυφαῖος ἅ­γι­ος, ὁ ἀπόστολος Ἀνδρέας ὁ πρωτόκλητος.
Ἑορτάζουν σήμερα πολλοί. Ἑορτάζουν ἄν­­τρες ποὺ φέρουν τὸ ὄνομα Ἀνδρέας ἀλλὰ καὶ πολλὲς γυναῖκες ποὺ φέρουν τὸ ὄνομα Ἀν­δρι­άνα. 
Ἑορτάζει στὴν Πελοπόννησο ἡ Πάτρα, ὅπου μαρτύρησε ὁ ἅγιος Ἀν­δρέας. Ἑορτάζει καὶ ἡ πολύδακρυς Κύπρος μας· στὸ ἄκρο τοῦ νησιοῦ, ποὺ τώρα τὸ κατέ­χουν οἱ Τοῦρκοι, ὑπάρχει μοναστήρι τοῦ Ἁ­γίου Ἀνδρέου. Ἑορτάζει καὶ τὸ Πατρι­αρ­χεῖο Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ ὁποίου πολιοῦχος εἶνε ὁ ἅγιος Ἀνδρέας.
Ποιός λοιπὸν ἦταν ὁ ἅγιος Ἀνδρέας;
Στοὺς Ἁ­γίους Τόπους, ἀγαπητοί μου, ὑ­πάρ­χει ἡ λίμνη ἢ θάλασσα τῆς

Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013

Γιατί Θυμιάζουμε!

15Το θυμίαμα στη λατρεία του Θεού εχρησιμοποιείτο και από τους Εβραίους και από τους ειδωλολάτρες. 
Ήταν δείγμα αναγνώρισης της υπερέχουσας αξίας του Θεού, ήταν σύμβολο υποταγής και αφοσίωσης. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε την περιγραφή του και το μείγμα από το οποίο απετελείτο. Συγκεκριμένα, στο Εξόδου 30, 34-38 ο Θεός δίδει εντολή να αποτελείται το θυμίαμα από 4 συστατικά στοιχεία, από σταχτή, όνυχα, χαλβάνη και λίβανο. Γι’ αυτό και

Αγιοκατάταξη του Οσίου πατρός ημών Μελετίου του εν Υψένη

Μαζί με την αγιοκατάταξη του Γέροντος Πορφύριου εχθές (27.11,2013) έλαβε μέρος και η αγιοκατάταξη του Οσίου πατρός ημών Μελετίου του εν Υψένη.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΙΒ´ (12)
Μνήμη τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου Πατρὸς ἡμῶν ΜΕΛΕΤΙΟΥ τοῦ ἐκ Λάρδου, δομήτορος γενομένου τῆς ἱερᾶς καὶ σεβασμίας Μονῆς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ὑψενῆς.
Ὁ  Ὅσιος καὶ θεοφόρος Πατὴρ ἡμῶν Μελέτιος, γεννήθηκε περὶ τὰ τέλη τοῦ 18ου αἰώνα στὸ χωριὸ Λάρδος τῆς Ρόδου καὶ ὀνομάστηκε κατὰ τὸ ἅγιο Βάπτισμα Ἐμμανουήλ. Οἱ εὐσεβεῖς γονεῖς του Νικόλαος καὶ Σταματία1 τὸν ἀνέθρεψαν κατὰ τὴν ἀποστολικὴ ρήση «ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου» καὶ ἐμφύτευσαν στὴν ψυχή του τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ καὶ τὶς παραδόσεις τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους. Ἀπὸ τὴ βρεφικὴ ἡλικία φαινόταν ὅτι ἦταν «σκεῦος

Παρακλητικός Κανόνας εἰς τὸν Ὅσιον καὶ Θεοφόρον Πατέρα ἡμῶν Πορφύριον τὸν Καυσοκαλυβίτην, τὸν διορατικὸν καὶ θαυματουργόν.

Αγιοκατάταξη του Γέροντος Πορφυρίου κλικ εδώ
Εὐλογήσαντος τοῦ ἱερέως ἀρχόμεθα τοῦ ΡΜΒ΄ ψαλμοῦ.
Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου, εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου.
Καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾶς ζῶν.
Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου· ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν μου.
Ἐκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶνος, καὶ ἠκηδίασεν ἐπ᾿ ἐμὲ τὸ πνεῦμά μου, ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία μου.

Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013

Έγινε η Αγιοκατάταξη του Γέροντος Πορφυρίου από το Οικουμενικό Πατριαρχείο 27.11.2013

Στην αγιοκατάταξη του Γέροντος Πορφυρίου προχώρησε η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κατά την σημερινή συνεδρίασή της, υπό τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.
Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το Οικουμενικό Πατριαρχείο ίσως προβεί και στην αγιοκατάταξη του Γέροντος Παϊσίου.
Ήδη σε κάποιες Μητροπόλεις οι καμπάνες ηχούν χαρμόσυνα για την αγιοκατάταξη του Γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτη.
Κλικ εδώ. Παρακλητικός Κανόνας εἰς τὸν Ὅσιον καὶ Θεοφόρον Πατέρα ἡμῶν Πορφύριον τὸν Καυσοκαλυβίτην, τὸν διορατικὸν καὶ θαυματουργόν.
Βίος Οσίου Γέροντος Πορφυρίου

Κατάκριση και Ιεροκατηγορία

Κατάκριση και Ιεροκατηγορία: Οι μεγάλες αμαρτίες των Ελλήνων!
... Μέσος έστηκεν Θεού και ανθρώπων ό ιερεύς, τας εκείθεν τιμάς κατάγων προς ημάς και τας παρ' ημών ικεσίας ανάγων εκεί».
Αλλά λέγεις: Δεν έχω, λοιπόν, εγώ το δικαίωμα να κρίνω τον ιερέα; Όχι, δεν δικαιούσαι• Εάν οι λαϊκοί είχον το δικαίωμα

Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013

Ο Άγιος Γεώργιος ο Χιοπολίτης 1785 - 1807, +26 Νοεμβρίου

AgGeorgXiopolitis1Φορητή εικόνα Αγίου Γεωργίου του Χιοπολίτου
Ανάμεσα στους πολυάριθμους αγίους, που ανέδειξε η Πρόνοια του Θεού στο μυροβόλο και ευλογημένο νησί της Χίου συναριθμείται και ο Άγιος ένδοξος νεομάρτυς Γεώργιος ο Χιοπολίτης, που μαρτύρησε στις 26 Νοεμβρίου 1807 στις Κυδωνιές (Αϊβαλί) της αγιοτόκου και μαρτυρικής μικρασιατικής γης. Επ’ ευκαιρία της ιεράς μνήμης του θα επιχειρήσουμε να σκιαγραφήσουμε την αγωνιστική μορφή του νεαρού αθλητή της πίστεως μας, που μαρτύρησε για τον Χριστό στα δύσκολα και σκοτεινά χρόνια της Τουρκοκρατίας και προσφέρει στον σημερινό άνθρωπο της πνευματικά

Ο Όσιος Νίκων ο Μετανοείτε. Ο Πολιούχος και Προστάτης Άγιος της Σπάρτης +26 Νοεμβρίου

Μέσα στη μακρόχρονη ιστορική πορεία της Ορθοδόξου Εκκλη­σίας έλαμψαν φωτεινές μορφές, που διακρίθηκαν για τον ιεραποστολικό τους ζήλο και αγωνίστηκαν με το φλογερό τους κή­ρυγμα για τη θεμελίωση του δένδρου της χριστια­νικής πίστεως. Ανάμεσα σ' αυτές ξεχωριστή θέση κα­τέχει ο πολιούχος και προ­στάτης άγιος της Σπάρτης, ο Όσιος Νίκων ο Μετα­νοείτε, με τον βίο του οποί­ου ασχολήθηκαν, λόγω της μεγάλης θρησκευτικής και εθνικής σημασίας, επιφανείς Γερμανοί ιστορικοί του μεσαίωνα, όπως ο Κάρολος Χόπφ, ο Γουσταύδος Χέρτσμπεργκ και ο Φερδινάνδος Γκρεγκορόβιους.   
Ο Όσιος Νίκων γεννήθηκε στα τέλη του πρώτου τετάρ­του του 10 μ.Χ. αιώνα, γύρω στο 920 μ.Χ., στη σημερινή Αρμενία και κοντά στην αρχαία Παφλαγονία του Πόντου.  Οι γονείς του ήταν πλούσιοι και του καλλιέργησαν την ευσέβεια και την πίστη στον Σωτήρα Χριστό. Σε ηλικία μόλις 20 ετών εγκατέλειψε το

Εορτασμός Αγίου Στυλιανού στο Καμάρι της Σαντορίνης 26.11.2013

Ο εορτασμός του Αγίου Στυλιανού έγινε στον ιερό ενοριακό ναό της Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης και η εικόνα του Αγίου που βρισκόταν στο ιερό ναό του Αγίου Παγκρατίου μεταφέρθηκε από την παραμονή του εορτασμού στη Παναγιά τη Μυρτιδιώτισσα.
Μετά τη Θεία Λειτουργία ευλογήθηκε και μοιράσθηκε πανήγυρη από μπακαλιάρο τηγανητό και ντόπιο κρασί!

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013

Ο Αγιος Στυλιανός +26 Νοεμβρίου

Ο Αγιος Στυλιανός
ο προστάτης των μικρών παιδιών
Ό Αγιος Στυλιανός γεννήθηκε στην Παφλαγονία της Μικράς Ασίας , μεταξύ του 400 και 500 μ.Χ. Ηταν ευλογημένος από την κοιλιά της μητέρας του ακόμη. Όσο μεγάλωνε , τόσο με την Χάριν του Θεού γινόταν κατοικητήριο του Ά­γιου Πνεύματος.
Aπό την παιδική του ηλικία έδειξε τα σπάνια προτερήματα της αγιασμένης ζωής του. Άν και ήταν και αυτός παιδί και νέος και έφηβος , μολο­νότι είχε κι εκείνος σάρκα , εν τούτοις δεν άφη­σε τις επιθυμίες να μολύνουν το πνεύμα και την ψυχή του. Ηταν αγνός, αγνότατος.

Δεν άφησε επίσης να τον κυρίευσει κανένα γη­ινό πάθος. Δεν επέτρεψε στα πλούτη και στην φιλοπλουτία να

Εορτασμός Αγίου Μερκουρίου στη Βλυχάδα Εμπορείου της Σαντορίνης 24,25.11.2013

Στο εξωκλήσι του Αγίου Μερκουρίου που βρίσκεται στη περιοχή της Βλυχάδας του Εμπορείου  και πιο συγκεκριμένα πάνω από το αλιευτικό καταφύγιο της Σαντορίνης και στη βραχώδη περιοχή, έγινε ο εορτασμός του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Μερκουρίου.
Στη συνέχεια όμως μπορείτε να δείτε ανάλογες εικόνες από το πέρας του Εσπερινού, μέσα από το αρχείο της ιστοσελίδας

Εορτασμός Αγίας Αικατερίνης & Αγίου Μερκουρίου στο Καμάρι της Σαντορίνης 25.11.2013

Στον ενοριακό ιερό ναό της Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης του καμαριού της Σαντορίνης, έγινε ο εορτασμός της Αγίας Μεγαλομάρτυρας Αικατερίνης  και του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Μερκουρίου.
Στη συνέχεια όμως μπορείτε να δείτε ανάλογες εικόνες από τον σημερινό εορτασμό, μέσα από το αρχείο της ιστοσελίδας μας.

Εορτασμός Αγίας Αικατερίνης στο Εμπορείο της Σαντορίνης 24, 25.11.2013

Στο Ιερό Μετόχι της Αγίας Αικατερίνης,  περιοχής του Αγίου Βασιλείου του Εμπορείου Θήρας (1650-1750)  της Μονής Αγίου Θεοβαδίστου Όρους Σινά, δεσπόζει ο ομώνυμος και περικαλλής ιερός ναός της Αγίας.
Για να φθάσει ο ενδιαφερόμενος επισκέπτης στο ναό της Αγίας, θα πρέπει να περάσει από την περιοχή "Ποταμό" του Εμπορείου, καθώς και μέσα από στενά και γραφικά σοκάκια,

Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013

Ο Άγιος Μερκούριος! Ένας Γενναίος Στρατιώτης και Αήττητος Αθλητής του Χριστού +25 Νοεμβρίου

Μέσα στην επίλεκτη φάλαγγα των μεγάλων και ενδόξων μαρτύρων της χριστιανικής πίστεως εξέχουσα θέση κατέχει ο ένδοξος του Χριστού μεγαλομάρτυς Άγιος Μερκούριος, του οποίου η μνήμη τιμάται και γεραίρεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας στις 25 Νοεμβρίου.
Ο Άγιος Μερκούριος έζησε στα μέσα του 3ου μ.Χ. αιώνα και επί των ημερών των ασεβών αυτοκρατόρων Δεκίου (249-251), Γάλλου (251-253) και Βαλεριανού (253-259). Καταγόταν από την Ανατολή και ο σκυθικής καταγωγής πατέρας του, ονόματι Γορδιανός, ήταν χριστιανός. Γι’ αυτό και ο Μερκούριος είχε ανατραφεί με τα νάματα της χριστιανικής πίστεως. Όταν απεβίωσε ο πατέρας του, κατατάχθηκε στις τάξεις του ρωμαϊκού στρατού και μάλιστα υπηρέτησε στο στράτευμα των Μαρκησίων. Διακρίθηκε για το ανδρείο του φρόνημα

Η Αγία και Μεγαλομάρτυρα Αικατερίνη +25 Νοεμβρίου

H αγία Aικατερίνη έζησε τον τρίτο αιώνα μετά Xριστόν. Γεννήθηκε στην  Aλεξάνδρεια. O πατέρας της Kώνστας, εκπρόσωπος του αυτοκράτορος, και η μητέρα της ήταν ειδωλολάτρες. Έτσι και αυτή ήταν ειδωλολάτρισσα. Aλλά είχε η μικρή κόρη μεγάλη κλίση στα γράμματα. Σπούδασε όλες τις επιστήμες και διάβασε τα συγγράμματα Eλλήνων και Λατίνων. Σε ηλικία δεκαοκτώ ετών ήταν η πιο μορφωμένη κόρη της

Άγιος Μερκούριος +25 Νοεμβρίου

Το ξίφος του Αγγέλου 
Ο ένδοξος του Χριστού Μεγαλομάρτυς Μερκούριος έζησε στους χρόνους των ασεβών βασιλέων Δεκίου, Γάλλου και Ουαλεριανού. Καταγόταν από την Ανατολή και υπηρετούσε στο στράτευμα των Μαρκησίων. Ήταν υιός υπάρχου, Σκύθου την καταγωγή, που λεγόταν Γουρδιανός. Αυτός ήταν Χριστιανός, αλλά κρυμμένος. Δεν το γνώριζε αυτό ούτε ο βασιλεύς.

Παναγιά στη Πλάκα του Μεγαλοχωρίου της Σαντορίνης. Εορτασμός 23.11.2013

Το μικρό γραφικό και υπόσκαφο εξωκλήσι των Εισοδίων της Θεοτόκου στη περιοχή "Πλάκα" του Μεγάλου Χωριού, βρίσκεται στα απόκρημνα και πανέμορφα σημεία της ομώνυμης περιοχής της καλντέρας, με συναρπαστική και απίστευτη πανοραμική θέα.
Αυτή η γλυκιά αγριάδα της περιοχής μαγεύει και τον κάθε διερχόμενο  επισκέπτη, από τα αιολικά σμιλεύματα των πετρωμάτων, την πλούσια και γρήγορη εναλλαγή του

Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2013

Κυριακὴ ΙΓ΄ Λουκά (Λουκ. 18,18-27) «Ου μοιχεύσεις»

ου μοιχεψεις(Λουκ. 18,20 = Ἔξ. 20,13. Δευτ. 5,18)
Ζοῦμε, ἀγαπητοί μου, σὲ ἡμέρες πονηρές. Τὸ ἔργο τοῦ κηρύγματος τοῦ εὐαγγελίου εἶνε δύσκολο. Στὰ παλιὰ τὰ χρόνια λίγα ἔλεγε ὁ παπᾶς καὶ οἱ Χριστιανοὶ σὰν τὴ διψασμένη γῆ ῥουφοῦσαν τὰ λόγια του. Σήμερα οἱ ἄν­θρωποι ἔχουν ἀπαιτήσεις, εἶνε μορφωμένοι. Θέλουν φιλοσοφίες καὶ κοινω­νιολογίες μὲ γλῶσσα εὐγενῆ, ὄχι μὲ λέξεις ποὺ σοκάρουν.
Ἔλα ὅμως ποὺ οἱ λέξεις αὐτὲς ὑπάρχουν στὸ Εὐαγγέλιο; Πῶς νὰ κάνουμε; νὰ προδώσουμε τὴν ἀποστολή μας; Προτιμῶ νὰ μὲ πῆτε ἀγροῖ­κο καὶ ἀσυγχρόνιστο,

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής ΙΓ΄ Λουκά

«Διδάσκαλε αγαθέ...Τι με λέγεις αγαθόν; Ουδείς αγαθός, ει μη εις∙ ο Θεός» (Λουκ. 18, 18-19)  
α. Μία αξιολογική κρίση για τον Ίδιο και μία ερώτηση περί της αιώνιας ζωής δέχεται ο Κύριος από έναν άρχοντα, στο σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα του Λουκά, το οποίο είναι καθ’  όλα ίδιο – πλην της προσθήκης  ότι πρόκειται περί πλουσίου νεαρού – με το αντίστοιχο ευαγγέλιο του  Ματθαίου. Και προξενεί εντύπωση  το γεγονός ότι ο Κύριος δεν μένει μόνο στο θεωρούμενο βασικό ερώτημα – ποιο ερώτημα μπορεί να θεωρηθεί πιο ουσιαστικό από αυτό της αιώνιας ζωής; - αλλά

Ο Απόστολος της Κυριακής ΙΓ΄ Λουκά

«῞Οσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, μόνον ἵνα μή τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκωνται» (Γαλ. 6, 12)
α. Στούς Γαλάτες ἀπευθύνεται ὁ ἀπόστολος Παῦλος, οἱ ὁποῖοι δέχονταν ῾ἐπιθέσεις᾽ ἀπό τούς ἰουδαιοχριστιανούς, τούς ῾ψευδαδέλφους᾽ δηλαδή ἐκείνους πού εἶχαν εἰσχωρήσει ὡς κατάσκοποι ἀνάμεσά τους διακηρύσσοντας ὅτι ἡ χριστιανική πίστη ἀποτελεῖ μία βελτιωμένη ἁπλῶς ἔκδοση τοῦ ἰουδαϊσμοῦ καί συνεπῶς διέστρεφαν τήν ἐν Χριστῷ ἀποκάλυψη. Μέ τά λεγόμενά του ὁ ἀπόστολος ἀποκαλύπτει τό ῾παιχνίδι᾽ τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν: ὄχι μόνο ὁ χριστιανισμός τους ἀλλά ἀκόμη καί ὁ ἰουδαϊσμός τους δέν ἦταν γνήσιος. Τό μόνο

Η εορτή των Εισοδίων στην Ιερά Μονή της Παναγίας Χοζοβιώτισσας στην Αμοργό

Σε κλίμα κατάνυξης και με το μοναστηριακό τυπικό, το οποίο ακολουθείται απαραχάρακτο εκατοντάδες χρόνια, εορτάστηκε σήμερα, στο σπηλαιώδες Καθολικό της Ιεράς Μονής Χοζοβιωτίσσης Αμοργού, η εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου, αλλά και η  έλευση της θαυματουργής Εικόνας της Θεοτόκου στο Νησί της Αμοργού από την Ι. Μ. Χοζεβά της Παλαιστίνης, πριν από 925 χρόνια.
Την εορτή λάμπρυνε, κατόπιν προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θήρας, Αμοργού και Νήσων κ.
Επιφανίου και του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής κ. Σπυρίδωνος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, ο οποίος προεξήρχε του πανηγυρικού Εσπερινού και της Θ. Λειτουργίας. 
Ο Σεβασμιώτατος στο κήρυγμα του αναφέρθηκε στο βαθύτερο νόημα της

Εορτασμός Εισοδίων της Θεοτόκου στο Παλιό Χωριό της Σαντορίνης 21.11.2013

Ο  εορτασμός των Εισοδίων της Θεοτόκου, έγινε με ιδιαίτερη λαμπρότητα στο
Παλιό Χωριό ή Μέσα Γωνιάς της Σαντορίνης.
Μετά τη Θεία Λειτουργία των Εισοδίων της Θεοτόκου,  έγινε η περιφορά της εικόνας της Κυρά - Ελεούσας, όπως την αναφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής, στα γραφικά και στενά δρομάκια του παραδοσιακού οικισμού και μετέπειτα ευλογήθηκε και μοιράσθηκε πανήγυρη από το παραδοσιακό φάβα της Σαντορίνης, ντόπιο κρασί και άλλους νηστίσιμους μεζέδες.
Στη συνέχεια όμως μπορείτε δείτε ανάλογο φωτογραφικό υλικό,

Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013

Eισόδια της Θεοτόκου +21 Νοεμβρίου

Tα παιδιά στην Eκκλησία, τα παιδιά στο Θεό!
EOPTH μεγάλη σήμερα, αγαπητοί μου, Θεομητορική Εορτή. Eορτή δηλαδή προς τιμήν της υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία κατά την πίστι μας πρέπει να τιμάται. Kαι τιμάται η Παναγία μας. Γιατί δεν είναι απλώς μία γυναίκα, ούτε απλώς μία αγία· είναι παραπάνω από προφήτες, από πατριάρχες, από αποστόλους, από τον τίμιο Πρόδρομο, από αγγέλους και αρχαγγέλους,

Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου +21 Νοεμβρίου

Ἡ μεγαλύτερη ἀνάγκη ὁ Χριστὸς
«Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά· ἑνὸς δέ ἐστι χρεία»(Λουκ. 10,41-42)  
ΣΗΜΕΡΑ, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἑορτή, ἑορτὴ  τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἡ ὑπεραγία Θεοτόκος ἑορτάζει ὄχι μόνο μιὰ φορὰ τὸ χρόνο ὅπως ἄλλοι ἅγιοι ἀλλὰ πολλὲς φορές. Καὶ  οἱ ἑορτές της ὀνομάζονται θεομητορικὲς ἑορτές. Τέσσερις εἶνε οἱ

Πρόγγραμα Ιεράς Πανήγυρης στον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης στο Εμπορείο της Σαντορίνης 24 & 25.11.2013

 Στο Ιερό Μετόχι της Αγίας Αικατερίνης  (Άγιος Βασίλης) (1650-1750) Μετόχι της Μονής Αγίου Θεοβαδίστου Όρους Σινά, που βρίσκεται ο ομώνυμος ναός της Αγίας στο Εμπορείο της Σαντορίνης, ακολουθεί το πιο κάτω εορταστικό πρόγραμμα:
Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013
Στις 4:30 το απόγευμα θα γίνει ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός.
Στις 9:00 το βράδυ, θα γίνει το Μικρό Απόδειπνο μετά των Χαιρετισμών στην Αγία Αικατερίνη.
Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013 
 Στις 6:30 το πρωί, θα γίνει το Μεσονυκτικό, ο Όρθος και η Θεία Λειτουργία.
Στις 4:30 το απόγευμα θα γίνει Εσπερινός στον Ιερό Ενοριακό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος της περιοχής και στη συνέχεια Ιερά

Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013

Ο Μονόλογος του Θεού!

Σε κοίταξα όταν ξύπνησες το πρωί.
Περίμενα να μου πεις δύο-τρεις λέξεις, ευχαριστώντας με για όσα σου συνέβαιναν, ζητώντας την γνώμη μου για ότι πρόκειται να κάνεις σήμερα.
Παρατήρησα ότι ήσουν πολύ απασχολημένος προσπαθώντας να βρεις τα κατάλληλα ρούχα για να πας στη δουλειά σου.
Ήλπιζα να βρεις κάποιες στιγμές να μου πεις μια καλημέρα!

Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013

Ο Άγιος Πλάτωνας +18 Νοεμβρίου

Ο Πλάτων σοφός και πλούσιος
Ο Άγιος Πλάτων γεννήθηκε στην σημερινή Άγκυρα, την σημερινή πρωτεύουσα της Τουρκίας. Τότε ήταν αυτοκράτορας ο χριστιανομάχος Διοκλητιανός. Οι γονείς του ήσαν ορθόδοξοι Χριστιανοί. Αυτός, λοιπόν, ο Πλάτων, γεννήθηκε και ανατράφηκε με πολλή φροντίδα. Τον έμαθαν οι γονείς του γράμματα πολλά. Από μικρός φαινόταν σε όλους φρόνιμος και έγινε σοφός. Όταν μεγάλωσε όμως μη μπορώντας να βλέπει την ασέβεια να αυξάνει, αγωνιζόταν ακατάπαυστα υπέρ της εξαπλώσεως της Χριστιανικής Θρησκείας.
Μπροστά στον άρχοντα ομολογεί με θάρρος

Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2013

Ο Άγιος Πλάτωνας και ο Άγιος Ρωμανός +18 Νοεμβρίου

Ὁ Ἅγιος Πλάτωνας καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα τῆς Γαλατίας τῆς Μ. Ἀσίας, καὶ ἦταν ἀδελφὸς τοῦ μάρτυρα Ἀντιόχου. 
Σὲ νεαρὴ ἡλικία τὸν συνέλαβαν οἱ εἰδωλολάτρες, διότι διακήρυττε τὴν πίστη του στὸν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τὸν ὁδήγησαν μπροστὰ στὸν ἡγεμόνα Ἀγριππίνο. Ὁ Ἀγριππίνος βλέποντας τὴν ὡραιότητα τοῦ νέου καὶ γνωρίζοντας ὅτι κατεῖχε περιουσία, προσπάθησε νὰ τὸν ἑλκύσει μὲ κολακεῖες. Ὅμως ὁ Ἅγιος Πλάτων ἀρνήθηκε καὶ συνέχισε νὰ διακηρύττει τὴν πίστη του στὸν ἕναν καὶ μοναδικὸ Θεό. Ἀφοῦ ὁ ἡγεμόνας εἶδε ὅτι δὲν κατάφερε νὰ τὸν ἀλλαξοπιστήσει δελεάζοντάς τον, τὸν ἀπείλησε μὲ μαρτύρια.
Παρ’ ὅλα ταῦτα ὁ Ἅγιος Πλάτων παρέμεινε σταθερὸς στὴν πίστη του. Ἔτσι ὁ Ἀγριππίνας διέταξε νὰ τὸν μαστιγώσουν ἀνελέητα καὶ ὕστερα νὰ

Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013

Παραβολή Άφρονος Πλουσίου! Φυλαχθήτε από την πλεονεξία

Κυριακὴ Θ΄ Λουκᾶ (Λουκ. 12,16-21· 14,35)
«…Καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ γενήματά μου καὶ τὰ ἀγαθά μου» (Λουκ. 12,18)
Κάποιο κήρυγμα περιμένετε ὅλοι. Αὐτὸ ὅμως τὸ ἐλεγκτικὸ κήρυγμα δὲν θὰ τὸ ἀκούσετε ἐδῶ εἰς τὸν ναόν. Ἂν θέλῃ ὁ Θεὸς θὰ τὸ ἀκούσητε ὄχι μόνον σεῖς, ἀλλὰ καὶ ὅλη ἡ πόλις τῆς Κατερίνης καὶ ὅλη ἡ Ἑλλάς, διὰ τοῦ τύπου, θὰ τὸ ἀκούσῃ τὸ

Εορτασμός Αγίου Ματθαίου στο Παλιό Χωριό της Σαντορίνης 16.11.2013

Μετά τον χθεσινό και κατανυκτικό  εσπερινό του Αγίου Ματθαίου, στο ομώνυμο εκκλησάκι του Αγίου (1638) που βρίσκεται στο πάνω χωριό του  Παλιού Χωριού ή Μέσα Γωνιάς της Σαντορίνης, έγινε ο εορτασμός του Αγίου. Μετά την Θεία Λειτουργία ευλογήθηκε και μοιράσθηκε πανήγυρη από ψάρι τηγανητό μέσα σε "αλισμαρί" (δενδρολίβανο) σκόρδο & ξύδι, συνοδευόμενο παράλληλα από σπιτικό αρωματικό κρασί!

Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος +16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

«Ο άγιος Ματθαίος, καθισμένος στο τελώνιο, ως φοροεισπράκτορας που ήταν, άκουσε τον Κύριο να του λέει: Ακολούθει μοι. Την ίδια ώρα σηκώθηκε και Τον ακολούθησε. Του έκανε μεγάλη φιλοξενία στο σπίτι του, όπως λέει το ευαγγέλιο, και συναριθμήθηκε στους αποστόλους. Αυτός, αφού δέχτηκε τη δύναμη του αγίου Πνεύματος και έμαθε τα θεία, συνέγραψε το κατ’  αυτόν ευαγγέλιο και το έστειλε στους Ιουδαίους. Δίδαξε τους Πάρθους και τους Μήδους, ίδρυσε Εκκλησία, κι αφού έκανε πολλά θαύματα, ύστερα τελειώθηκε διά πυρός από τους απίστους». 
 Ο άγιος Θεοφάνης, ο υμνογράφος της ακολουθίας και του αγίου αποστόλου και ευαγγελιστή Ματθαίου, σε δύο κυρίως σημεία επικεντρώνει την προσοχή μας μέσα από τους ύμνους του γι’  αυτόν: πρώτον, στο γεγονός της κλήσεώς του

Ο Άγιος Ματθαίος Απόστολος και Ευαγγελιστής +16 Νοεμβρίου

apostolos mathaios 1Πως τον κάλεσε ο Κύριος
Ο Απόστολος Ματθαίος ήταν από την Κανά της Γαλιλαίος. Ήταν τελώνης το επάγγελμα δηλ. ενοικίαζε από το κράτος τα τέλη, τους φόρους και τους εισέπραττε αυτός. 
Το επάγγελμα αυτό οι Εβραίοι το θεωρούσαν άδικο, διότι πλούτιζε τους τελώνες, από τις αδικίες που έκαναν με την υπερβολική είσπραξη των φόρων. Προηγουμένως ονομαζόταν Λευίς. Όταν ακολούθησε τον Χριστό, ονομάσθηκε Ματθαίος. Το Ματθαίος σημαίνει δώρο Θεού.

Τι ήταν ο Ευαγγελιστής Ματθαίος;

«ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΟΙ»
«Kαι παράγων ο Iησούς εκείθεν είδεν άνθρωπον καθήμενον επί το τελώνιον, Mατθαίον λεγόμενον, και λέγει αυτώ· Aκολούθει μοι. και αναστάς ηκολούθησεν αυτώ»
(Mατθ. 9,9)
Eάν, αγαπητοί μου Xριστιανοί, εάν κάποιος σας πει, ότι ένα κάρβουνο έγινε διαμάντι, ότι ένα σκουλήκι έγινε αετός, ότι ένας λύκος έγινε αρνί, θα το πιστέψετε; Aσφαλώς όχι. Διότι το

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013

Εσπερινός Αγίου Ματθαίου στο Παλιό Χωριό της Σαντορίνης 15.11.2013

Το υπόσκαφο εκκλησάκι του Αγίου Ματθαίου (1638) βρίσκεται στο πάνω χωριό του  Παλιού Χωριού ή Μέσα Γωνιάς της Σαντορίνης, όπου και έγινε ο εσπερινός του Αγίου μέσα σε κατανυκτικό κλίμα.
Από το χώρο αυτό η θέα είναι πραγματικά απίθανη, όπως μπορείτε δείτε αλλωστε από το ανάλογο φωτογραφικό υλικό του εσπερνού, από το αρχείο του   Αρμενιστή

Χρόνια Πολλά & Ευλογημένα

Νηστεία των Χριστουγέννων: Πότε, γιατί και πώς;

Νηστεία των Χριστουγέννων: Πότε, γιατί και πώς;H νηστεία των Χριστουγέννων
1. Δεύτερη μακρά περίοδος νηστείας μετά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η νηστεία των Χριστουγέννων, γνωστή στη γλώσσα του ορθοδόξου λαού μας και ως σαραντα(η)μερο. Περιλαμβάνει και αυτή σαράντα ημέρες, όμως δεν έχει την αυστηρότητα της νηστείας της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Αρχίζει την 15η Νοεμβρίου και λήγει την 24η Δεκεμβρίου.

Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013

Ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Υδραίος (1770 - 1800) +14 Νοεμβρίου

  Ο δι’ απαγχονισμού μαρτυρικώς τελειωθείς στη Ρόδο λαμπρός γόνος της Ύδρας Ανάμεσα στους πολύφωτους αστέρες που κοσμούν το πνευματικό στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας και έλαμψαν με τη σθεναρή ομολογία και τη μαρτυρική τελείωσή τους για την αγάπη του Ιησού Χριστού κατά τη διάρκεια της ζοφερής περιόδου της Τουρκοκρατίας συγκαταλέγεται και ο δι’ απαγχονισμού μαρτυρήσας στη Ρόδο στις 14 Νοεμβρίου 1800 ένδοξος νεομάρτυς του Χριστού Άγιος Κωνσταντίνος ο Υδραίος, ο λαμπρός αυτός γόνος της αγιοτόκου και αγιοσκεπάστου νήσου των Υδραίων, ο οποίος αναδείχθηκε το κλέος και το καύχημα των νεομαρτύρων, αλλά και το θείο

Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013

Ο Άγιος Φίλιππος ο Απόστολος +14 Νοεμβρίου

Υπήρξε ένας από τους δώδεκα. Και μάλιστα επίλεκτο μέλος της αγίας αυτής ομάδος.
Την πρώτη γνωριμία του με τον Χριστό μας την παρουσιάζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης με τούτα τα λόγια: «Τη επαύριον ηθέλησεν ο Ιησούς εξελθείν εις την Γαλιλαίαν•και ευρίσκει Φιλιππον και λέγει αυτώ•ακολούθει μοι» (Ιωαν. α’ 44).
Ύστερα από το βάπτισμά Του και την τεσσαρακονθήμερη νηστεία Του στην έρημο και τους πειρασμούς Του από τον διάβολο, νικητής αποφασίζει να αναχωρήσει από την Ιουδαία στην Γαλιλαία για την έναρξη του έργου του.
Εκεί, σαν έφθασε, βρήκε μεταξύ των πρώτων τον Φίλιππο, που ήταν από τη

Εορτασμός Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης 13.11.2013

Ο Άγιος Ιωάννης  Χρυσόστομος εορτάστηκε με ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια τον ομώνυμο ενοριακό  το.υ Αγίου στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης.
Στο τέλος και μετά την θεία λειτουργία μοιράσθηκε πανήγυρη από το παραδοσιακό φάβα της Σαντορίνης.
Ακολουθεί ανάλογο φωτογραφικό υλικό του εορτασμού, από το αρχείο του   Αρμενιστή

Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος +13 Νοεμβρίου

Γιορτάζουμε σήμερα 13 Νοεμβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, ας πούμε λίγα λόγια:
Ο μεγάλος αυτός πατέρας και διδάσκαλος της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας γεννήθηκε στην Αντιόχεια το 347 μ.Χ.(κατά άλλους το 354 μ.Χ.). Πατέρας του ήταν ο στρατηγός Σεκούνδος και μητέρα του η Ανθούσα. Γρήγορα έμεινε ορφανός από πατέρα, και η μητέρα του - χήρα τότε 20 ετών - τον ανέθρεψε και τον μόρφωσε κατά τον καλύτερο χριστιανικό τρόπο. Ήταν ευφυέστατο μυαλό και σπούδασε πολλές επιστήμες στην Αντιόχεια - κοντά στον τότε διάσημο ρήτορα Λιβάνια - αλλά και στην Αθήνα, μαζί με τον αγαπημένο του φίλο Μέγα Βασίλειο.

Γιορτάζουν οι Χριστιανοί τα γενέθλια;

Σήμερα, η εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. +13 Νοεμβρίου είναι τα γενέθλιά του.
(Ανακομιδή λειψάνων Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου +27 Ιανουαρίου)
Μπα! Εμείς ξέρουμε ότι η Εκκλησία μας δεν εορτάζει γενέθλια. Είναι κι αυτό μία από τις διαφορές, που έχουμε με τους παπικούς. Εμείς, οι Ορθόδοξοι, εορτάζουμε μόνο την ημέρα,

Εορτασμός Αγίου Ιωάννη του Ελεήμονα στα Φηρά της Σαντορίνης 12.11.2013

Το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη του Ελεήμονα είναι υπόσκαφο και ανήκε στους λεπρούς της Σαντορίνης κλικ εδώ, που ζούσαν απομονομένοι από την κοινωνία του νησιού.
Δηλαδή στη σημερινή τοποθεσία που βρίσκεται στην κανλτέρα και νότια των Φηρών, ήτοι στη περιοχή των παλιών ορυχίων (μπαλάδες). 
Φέρει μέχρι σήμερα δυο χωρίσματα με εσωτερική επικοινωνία

Εορτασμός Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονα στην Έξω Γωνιά της Σαντορίνης 12.11.2013

Ένα από τα πανέμορφα εκκλησάκια της Σαντορίνης είναι και το μικρό εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονα, που βρίσκεται επί του οδικού επαρχιακού δικτύου της Έξω Γωνιάς και το οποίο εορτάζει σήμερα.
Από τον αύλειο χώρο του ναού, ο επισκέπτης του μπορεί να αγναντεύει και μια άλλη πλευρά του νησιού, αγλαΐζοντας το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου.

Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013

Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμονας Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας +12 Νοεμβρίου

«Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται» λέει ὁ Κύριος στὴν ἐπὶ τοῦ Ὄρους ὁμιλία.
Καὶ τὰ λόγια του αὐτὰ βρίσκουν πλήρη τὴν ἐφαρμογή τους στὸ ὑπεράξιο τέκνο τῆς Κύπρου μας, τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Ἐλεήμονα, τὸν Ἀρχιεπίσκοπο τῆς μεγάλης πόλεως Ἀλεξανδρείας.
Φυσικὰ ἡ φιλανθρωπία εἶναι χαρακτηριστικὸ γνώρισμα ὅλων τῶν ἁγίων.
Γιατί, ἡ ἀρετὴ αὐτή, ἡ ἀγάπη πρὸς τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους εἶναι καὶ ἡ πιὸ τρανὴ πιστοποίηση τῆς ἀγάπης μας πρὸς τὸν μεγάλο μας Πατέρα, τὸν Θεό, ὅπως ξεκάθαρα

Εορτασμός Αγίου Μηνά στα Φηρά της Σαντορίνης 11.11.2013

Ο εορτασμός του Αγίου Μηνά έγινε στον ομώνυμο ναό του Αγίου (1537-1650).
Ο ναός είναι δισυπόστατος (Άγιος Μηνάς και Άγιος Αλέξιος ο άνθρωπος του Θεού),  ο οποίος δεσπόζει στη περίοπτη περιοχή της καλντέρα του νησιού, και βρίσκεται λίγο πιο πέρα από τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο  και πιο κάτω από τον Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής του Κυρίου, ο οποίος

Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2013

Ο Άγιος Μηνάς +11 Νοεμβρίου

Άγιος Μηνάς ο Μεγαλομάρτυρας γεννήθηκε στην Αίγυπτο στα μέσα περίπου του 3ου αιώνα μ.Χ. από γονείς ειδωλολάτρες. Ωστόσο, το ειδωλολατρικό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωνε, δεν κατάφερε να σκληρύνει την καρδιά του η οποία, όταν ήλθε η στιγμή, σκίρτησε ακούγοντας την φωνή του «ετάζοντος καρδίας και νεφρούς» (Ψλμ.7,10) Θεού και έτσι ο, έφηβος ακόμη, Μηνάς έγινε χριστιανός.
Μεγαλώνοντας, επέλεξε να σταδιοδρομήσει στον Ρωμαϊκό στρατό, στο ιππικό τάγμα των Ρουταλικών, υπό την διοίκηση

Εορτασμός Αγίου Νεκταρίου στο Καμάρι της Σαντορίνης 9.11.2013

Ο εορτασμός του Αγίου Νεκταρίου έγινε στον ομώνυμο ναό του Αγίου που βρίσκεται στη περιοχή του Καμαριού της Σαντορίνης, όπου και γιορτάσθηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα.
Μετά τη Θεία Λειτουργία έγινε περιφορά της εικόνας στους δρόμους του χωριού με συνοδεία τη μουσική μπάντα του Δήμου Θήρας, αλλά και το διαδοχικό και χαρμόσυνο διάγγελμα των καμπαναριών από τους ενοριακούς ναούς της περιοχής.

Κυριακὴ Η΄ Λουκᾶ (Λουκ. 10,25-37). Ο Δρόμος της Αγάπης

KALOS SAMAREITHS ist«Εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίως» (Λουκ. 10,37)
ΔΥΟ, ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, δύο εἶνε οἱ δρόμοι. Τρίτος δὲν ὑπάρχει. Ὁ ἕνας εἶνε ὁ δρόμος τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ ἄλλος εἶνε ὁ δρόμος τοῦ διαβόλου. Κάθε ἄνθρωπος εἶνε ἐλεύθερος νὰ ἐκλέξῃ ἕνα ἀπὸ τοὺς δύο. Στὸ δρόμο τοῦ Θεοῦ μᾶς καλεῖ ἡ συνείδησί μας, ὁ ἄγραφος νόμος· μᾶς καλεῖ καὶ ὁ γραπτὸς νόμος, ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ, τὸ ἱερὸ καὶ ἅγιο Εὐαγγέλιο. Μᾶς καλεῖ σήμερα ὁ Κύριός μας. Δὲν ἀκούσατε;

Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2013

Ο Μπουρούντι Ιννοκέντιος στον Άγιο Νικόλαο Φιλοπάππου

5Τον Ιερό ναό Αγίου Νικολάου Φιλοπάππου επισκέφτηκε ο Θεοφιλέστατος επίσκοπος Μπουρούντι και Ρουάντας κ. Ιννοκέντιος.
Το πρωί, τελέστηκε Θεία Λειτουργία χοροστατούντος του θεοφιλεστάτου, ο οποίος κήρυξε το θείο λόγο, αφορμώμενος από το ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας.
Εν συνεχεία, το απόγευμα της ίδιας μέρας , οργανώθηκε προς τιμήν του εκδήλωση από νέους και νέες της ενορίας.

Ο Άγιος Νεκτάριος +9 Νοεμβρίου

Ο έν αγίοις πατήρ ημών Νεκτάριος, επίσκοπος Πενταπόλεως ο θαυματουργός ο έν Αιγίνη (9 Νοεμβρίου)
«Ο άγιος γεννήθηκε στη Συλυβρία της Ανατολικής Θράκης την 1η Οκτωβρίου 1846. Το όνομα που του δόθηκε στη βάπτισή του ήταν Αναστάσιος. Τελείωσε το Δημοτικό και τις τρεις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου (ελληνικό σχολείο) στη γενέτειρά του. Δεκατεσσάρων ετών πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη, όπου εργάζεται σε καπνοπωλείο, ενώ παράλληλα παρακολουθεί μαθήματα στη Μεγάλη του Γένους Σχολή.
Διορίζεται λίγο αργότερα δάσκαλος και παιδονόμος στο σχολείο του

Εσπερινός Αγίου Νεκταρίου στο Καμάρι της Σαντορίνης 8.11.2013

Στον ιερό ναό του Αγίου Νεκταρίου του Καμαριού της Σαντορίνης, έγινε ο Αρχιερατικός Εσπερινός μετ΄ Αρτοκλασίας, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θήρας, Αμοργού και Νήσων κ.κ. Επιφανίου. 
Στη συνέχεια όμως μπορείτε να δείτε εικόνες από τον εσπερινό του Αγίου Νεκταρίου, μέσα από το αρχείο της ιστοσελίδας μας

Τα λάθη είναι πολλά όπου η αγάπη είναι λίγη. Εκεί που η αγάπη περισσεύει τα λάθη εξαφανίζονται!

Ανακοίνωση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας

Οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search ή από άλλες πηγές και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από άλλα site τα οποία και αναφέρονται (σαν Πηγή) ή περιέχουν το λογότυπο τους.
Εάν παρόλα αυτά κάποιος/α θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση του Blog, καλείται να επικοινωνήσει στο atladidas@gmail.com προς αποκατάσταση του θέματος.