Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019

Η Αγία Κυράννα. Η ένδοξος και πολύαθλος νεομάρτυς της Θεσσαλονίκης +28 Φεβρουαρίου

Φορητή εικόνα της Αγίας
νεομάρτυρος Κυράννης
από τον Ιερό Ναό Αγίου
Αθανασίου Θεσσαλονίκης
Κατά τη σκοτεινή περίοδο της Τουρκοκρατίας έλαμψαν με την άθλησή τους πολυάριθμοι νεομάρτυρες, οι οποίοι με το ένδοξο μαρτύριό τους εισήλθαν στον Νυμφώνα της Βασιλείας του Θεού και διδάσκουν στη σημερινή εγωκεντρική εποχή μας με το αγωνιστικό τους φρόνημα και την ακλόνητη πίστη τους. 
Μέσα στο πολυπληθές νέφος των νεομαρτύρων συναριθμείται και η μαρτυρήσασα στη Θεσσαλονίκη στις 28 Φεβρουαρίου 1751 ένδοξος και πολύαθλος Αγία Κυράννα, η πάγκαλος αυτή νύμφη του Χριστού, η οποία καταγόταν από το χωριό Βυσσώκα (Όσσα) της Θεσσαλονίκης. Οι γονείς της ήταν ευσεβείς και γι’ αυτό από νωρίς χειραγωγήθηκε στην ορθόδοξη πίστη. Διακρινόταν για τον ενάρετο βίο και την εξωτερική της ομορφιά. Όμως ο μισόκαλος διάβολος τη φθόνησε για τις πολυάριθμες αρετές της και βρήκε ως όργανο της κακίας του έναν γενίτσαρο, ο οποίος στο χωριό Βυσσώκα εισέπραττε τους φόρους. Μόλις είδε ο γενίτσαρος την Κυράννα, την ερωτεύθηκε και με διάφορες κολακείες, αλλά και με υποσχέσεις προσπάθησε να πετύχει

Οσίες Μαράνα και Κύρα +28 Φεβρουαρίου

Οσία Μαράννα
Τον βίο των Οσίων αυτών γυναικών, συνέγραψε ο Θεοδώρητος Κύρου στη Φιλόθεο Ιστορία του.
Οι Οσίες Κύρα και Μαράνα κατάγονταν από τη Βέρροια (τωρινό Χαλέπιο) της Συρίας και έζησαν στις αρχές του 5ου αιώνα μ.Χ. Η καταγωγή τους ήταν επίσημη και ευγενική, ανάλογη δε και η μόρφωσή τους. Η αφοσίωσή τους ήταν στραμμένη στην πνευματική ζωή και τον ησυχαστικό βίο. Έτσι εγκατέλειψαν τον κόσμο και έκτισαν έξω από την πόλη περιτοίχισμα από πέτρες και επιδόθηκαν εκεί στον πνευματικό αγώνα. Τη θύρα του περιβόλου τους την έκλεισαν με πηλό, για να μην εισέρχεται κανένας σε αυτόν και άφησαν μόνο μια μικρή θυρίδα, για να επικοινωνούν με τους έξω και να λαμβάνουν την τροφή τους. Ασκήθηκαν στη σιωπή και έφεραν στα χέρια, τα πόδια, τον τράχηλο και τη μέση σίδερα, για να νεκρώσουν το σώμα και να νικήσουν τους πειρασμούς.

Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019

Η Αγία Φωτεινή η Σαμαρείτις +26 Φεβρουαρίου

Η «θείῳ Πνεύματι καταυγασθεῖσα καί τοῖς νάμασι καταρδευθεῖσα παρά Χριστοῦ τοῦ Σωτῆρος» ένδοξος μεγαλομάρτυς και ισαπόστολος.
Ανάμεσα στις λαμπρότερες μορφές της χριστιανικής πίστεως εξέχουσα θέση κατέχει η συνομιλήσασα μετά του Ιησού Χριστού στο φρέαρ του Ιακώβ Σαμαρείτις, η μετέπειτα μεγαλομάρτυς και ισαπόστολος Αγία Φωτεινή, η οποία αναδείχθηκε

Ἡ θεραπεία ἀπὸ τὴν ἀρρώστια τοῦ Φαρισαϊσμοῦ! Από τον Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο

Μητροπολίτης Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος
«Οἱ θρῆσκοι ἄνθρωποι εἶναι τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο εἶδος μέσα στὴν ἐκκλησία»
Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι νὰ ξέρετε, αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι,  οἱ θρῆσκοι ἄνθρωποι εἶναι τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο εἶδος μέσα στὴν ἐκκλησία. Αὐτοὶ οἱ θρῆσκοι ἄνθρωποι εἶναι ἐπικίνδυνοι. 

Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φυλάει ἀπ'αὐτούς. Ἔλεγε ἕνας ἁγιορείτης ὅταν ἔκαμνα μία φορὰ λειτουργία

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Εμπορείου Σαντορίνης, από 24.2.2019 έως και 3.3.2019

Από τον Ιερό Ενοριακό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου του Εμπορείου της  Σαντορίνης  ακολουθεί το  πιο κάτω πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών της ομώνυμης ενορίας, από 24 Φεβρουαρίου 2019 έως και 3 του  μηνός Μαρτίου 2019. 
Αλλά πιο αναλυτικά και με περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στο ακόλουθο πρόγραμμα:

Κυριακή του Ασώτου! Ακριβοπληρωμένοι απελεύθεροι

«Ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς» (Α΄ Κορ. 6,20)
Εὐχαριστῶ, ἀγαπητοί μου, τὸν Κύριό μας ποὺ μ᾽ ἀξιώνει νὰ κηρύττω. 
Θὰ προσπαθήσω νὰ σᾶς μιλήσω ἁπλᾶ.
Σήμερα εἶνε ἡ δευτέρα Κυριακὴ τοῦ Τριῳδί­­ου, ἡ Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου

Ὅλα ὅσα λέγον­ται στὴν ἐκκλησία εἶνε ὡραῖα· τὰ λόγια τοῦ ἀποστόλου, τοῦ εὐαγγελίου, τῶν τροπαρίων εἶ­­­νε ὑπέροχα. 
Ἀπ᾽ ὅλα αὐτὰ θὰ σᾶς παρακαλέ­σω νὰ προσέξετε ἕνα μόνο λόγο τοῦ ἀποστό­λου Παύλου, ὁ ὁποῖος στὸ ἀνάγνωσμα λέει· «Ἠγοράσθητε τιμῆς» (Α΄ Κορ. 6,20).

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019

Α' και Β' Εύρεση Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη +24 Φεβρουαρίου

Όταν αποκεφαλίσθηκε από τον Ηρώδη ο Αγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, η τιμία κεφαλή αυτού τοποθετήθηκε μέσα σε αγγείο από όστρακο και κρύφθηκε στην κατοικία του Ηρώδη. 
Μετά από πολλά χρόνια, ο Αγιος Ιωάννης φανερώθηκε στο όνειρο δύο μοναχών, οι οποίοι είχαν αναχωρήσει για τα Ιεροσόλυμα με σκοπό να προσκυνήσουν το τάφο του Κυρίου, αγγέλλοντας σε αυτούς που βρίσκεται η τιμία κεφαλή του. Κι εκείνοι, αφού την βρήκαν, την είχαν με τιμές. 
Από αυτούς την παρέλαβε κάποιος κεραμεύς και την μετέφερε στην πόλη των Εμεσηνών. 
Όταν όμως πέθανε την κληροδότησε στην αδελφή του. Και από τότε διαδοχικά περιήλθε σε πολλούς, για να καταλήξει στα χέρια κάποιου ιερομονάχου αρειανού που ονομαζόταν Ευστάθιος και εφύλαξε την τιμία κάρα σε σπήλαιο. Από εκεί, μεταφέρθηκε επί Ουάλεντος (364 - 378 μ.Χ.), στο Παντείχιον της Βιθυνίας

Κυριακή του Ασώτου. Ο αδελφός του Ασώτου από τον Μητροπολίτη Λεμεσού κ. Αθανάσιο

Η παραβολή του ασώτου υιού είναι αρκετή από μόνη της να μας διδάξει όλο το μυστήριο της πατρικής θεϊκής αγάπης και του τρόπου σωτηρίας και επιστροφής των ανθρώπων στον Θεό. 
Έτσι, συνήθως, δίνεται μεγαλύτερη σημασία στον άσωτο υιό και στον τρόπο σωτηρίας του, αλλά και στην παρουσία του πατέρα, ο οποίος με την άφατη πατρική αγάπη του δέχεται πίσω τον άσωτο γιο του. 
Ο άλλος γιος όμως, ο αδελφός του ασώτου, μένει στο περιθώριο, χωρίς να ασχοληθεί κανείς μ’ αυτόν.

Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019

Κυριακή του Ασώτου. Οι σύγχρονοι άσωτοι

«Καὶ ἐκεῖ δεισκόρπισε τὴν οὐσίαν αὑτοῦ ζῶν ἀσώτως» (Λουκ. ιε΄, 13)
σημερινή Κυριακή, ἡ Β΄ Κυριακὴ τοῦ Τριῳδίου, εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν γλῶσσαν ὀνομάζεται Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου, ἔλαβε δὲ ὡς γνωστόν, τὸ ὄνομα αὐτὸ ἀπὸ τὴν περίφημον παραβολὴν τοῦ Κυρίου, τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος, τὴν παραβολὴν τοῦ Ἀσώτου, ἡ ὁποία ἐχαρακτηρίσθη ὡς ὁ ἀδάμας καὶ ἡ κορωνὶς ὅλων τῶν ἐν ταῖς Ἁγίαις Γραφαῖς ἀναφερομένων παραβολῶν.
Περὶ τῆς παραβολῆς αὐτῆς σοφὸς συγγραφεὺς εἶπεν, ὅτι καὶ ἐὰν ἀκόμη οὐδεμίαν ἄλλην διδασκαλίαν ἔκαμνεν ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἔφθανεν ἡ παραβολὴ αὕτη ν’ ἀποδείξῃ, ὅτι Ἐκεῖνος,

Αγία Γοργονία, αδελφή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου +23 Φεβρουαρίου

Η Αγία Γοργονία, ήταν η νεότερη αδελφή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και κόρη της ευσεβούς Νόννας  και του επισκόπου Ναζιανζού Γρηγορίου  ανατράφηκε από τούς γονείς της «με παιδεία και νουθεσία Κυρίου». 
Αναδείχθηκε δε, ισάξια σε αρετή και αγιότητα βίου και με τους άλλους αδελφούς της. 
Διακρίθηκε για την οξύνοιά της, την προσήλωσή της στις Άγιες γραφές, ήταν δε κόσμια, σεμνή, διακριτική και ταπεινή στο φρόνημα.
Νυμφεύθηκε τον Αλύπιο και απέκτησε πέντε τέκνα, δύο αγόρια, τα οποία αφιερώθηκαν στον Θεό, και τρεις θυγατέρες, την Αλυπιανή, την Ευγενία και τη Νόννα.

Μαρτύριο του Αγίου Πολυκάρπου, Επισκόπου Σμύρνης +23 Φεβρουαρίου

Ο άγιος Πολύκαρπος, που γιορτάζει σήμερα 23 Φεβρουαρίου, ήταν μαθητής των αποστόλων και χειροτονήθηκε από αυτούς Επίσκοπος Σμύρνης
Μετά από πολλούς αγώνες που έκανε για την Εκκλησία ο αποστολικός πατέρας μαρτύρησε το έτος 156 μΧ σε μεγάλη ηλικία. 
Το μαρτύριό του, το οποίο βέβαια αναφέρεται και σε άλλες αρχαίες πηγές, είναι καταγεγραμμένο σε μια εγκύκλιο επιστολή της εκκλησίας της Σμύρνης προς την εκκλησία Φιλομηλίου της Φρυγίας στην Μικρά Ασία και όλες τις χριστιανικές κοινότητες

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

Τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του Μακαριστού Μητροπολίτου Καρπενησίου Κυρού Νικολάου στο Εμπορείο της Σαντορίνης

Στον  Ιερό Ενοριακό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου  στο Εμπορείο της Σαντορίνης  θα τελεσθεί μνημόσυνο του εξ Εμπορείου Θήρας Μακαριστού  Μητροπολίτου Καρπενησίου Κυρού Νικολάου επί της συμπληρώσεως των τεσσαράκοντα ημερών,
από την εις Κύριον εκδημία του, το προσεχή Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019. 
Η μνήμη του να είναι αιώνια στη Βασιλεία Του Θεού και η ευχή του να είναι πάντοτε μαζί μας.
          Επιγραμματικά, ο Μακαριστός  Μητροπολίτης Καρπενησίου Κυρός Νικόλαος εκοιμήθη την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 σε ηλικία 90 ετών.  
Γεννήθηκε στο Εμπορείο της  Σαντορίνης το 1929.

Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019

Η Αγία Φιλοθέη (1522-1589). Η εν Αθήναις φαεινώς διαλάμψασα ένδοξος οσιομάρτυς του Χριστού +19 Φεβρουαρίου

Κατά τη μακρόχρονη διάρκεια των δύσκολων χρόνων της ζοφερής περιόδου της Τουρκοκρατίας έλαμψε ως φαεινός αστήρ της χριστιανικής πίστεως και ως μυρίπνοο άνθος του ελληνορθοδόξου Γένους μας η εν Αθήναις μαρτυρικώς αθλήσασα και οσιακώς τελειωθείσα στις 19 Φεβρουαρίου 1589 ένδοξος οσιομάρτυς του Χριστού, Αγία Φιλοθέη η Αθηναία, η οποία υπέμεινε τόσα πολλά βασανιστήρια για την αγάπη και τη δόξα Του. Μάλιστα με τη χάρη του Σταυρωθέντος και Αναστάντος Κυρίου μας αναδείχθηκε η «κυρά καί μαΐστρα τῶν Ἀθηνῶν», η οποία βοηθούσε αδιακρίτως Έλληνες και Τούρκους, πιστούς και απίστους.
Η μεγάλη αυτή διδασκάλισσα και αναμορφώτρια του Γένους μας κατέστη «τῶν μοναζουσῶν ἡ καλλονή», «τῶν χηρῶν καί ὀρφανῶν ἡ μήτηρ καί προστάτις», «τῶν ἀσθενούντων ἡ ἐπίσκεψις», «τῶν ψυχῶν καί τῶν

Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019

Ομιλία στην Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου

«καὶ ὁ τελώνηςἔτυπτε τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων
Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, προσευχὴ καὶ μετάνοια
Οἱ δύο μεγάλες ἀρετές, ποὺ μᾶς παρουσιάζει τόσο ζωντανὰ ἡ παραβολὴ τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου
Κενοδοξία καὶ κατάκριση: Δύο μεγάλα, θανατηφόρα τῆς ψυχῆς πάθη, ποὺ μὲ ἔντονο ἐπίσης καὶ δυνατὸ τρόπο στηλιτεύει ὁ Κύριος στὴν παραβολὴ αὐτή.
Οἱ δύο πρῶτες, οἱ ἀρετὲς τῆς προσευχῆς καὶ μετάνοιας, σὰν δύο φτεροῦγες, μᾶς ἀνεβάζουν στὸν θρόνο τοῦ Θεοῦ καὶ μᾶς συγκρατοῦν ἐκεῖ, πάντα μὲ τὴ Χάρη Του. 
Καὶ τὰ τελευταῖα, τὰ πάθη τῆς κενοδοξίας καὶ κατάκρισης,

Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019

Ο Άγιος Θεόδωρος ο Βυζάντιος (1774 – 1795) +17 Φεβρουαρίου

Ένας ένδοξος νεομάρτυς διασώζει τη Μυτιλήνη από τη θανατηφόρο πανώλη και ανακηρύσσεται πολιούχος άγιος του νησιού
Μέσα στη σεπτή χορεία των ενδόξων νεομαρτύρων της ορθοδόξου πίστεως, που έλαμψαν ως φωταυγείς αστέρες την περίοδο της Τουρκοκρατίας, ξεχωριστή θέση κατέχει ο Άγιος νεομάρτυς Θεόδωρος ο Βυζάντιος, ο πολιούχος άγιος της Μυτιλήνης, ο οποίος απαγχονίστηκε για την αγάπη του Χριστού στις 17 Φεβρουαρίου 1795 και διέσωσε την πρωτεύουσα του ακριτικού και ευλογημένου αυτού νησιού του Αιγαίου από τη θανατηφόρο επιδημία της πανώλης το 1832.

Ο Άγιος νεομάρτυς Θεόδωρος γεννήθηκε το 1774 στο Νεοχώρι του Βυζαντίου και έζησε επί των ημερών της βασιλείας του σουλτάνου Μαχμούτ Α΄. Οι γονείς του ονομάζονταν Χατζή Αναστάσιος και Σμαραγδή

Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου (Β΄ Τιμ. 3,10-15) Πονηροί και γόητες

Κυριακὴ Τελώνου & Φαρισαίου 
«Πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι»

ΣΗΜΕΡΑ, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ πρώτη Κυριακὴ τοῦ Τριῳδίου καὶ ὁ ἀπόστολος περιέχει δύο προφητεῖες τοῦ ἀποστόλου Παύλου. 
Ἡ μία λέει, ὅτι ὅσοι θέλουν νὰ ζήσουν «εὐσεβῶς» θὰ διωχθοῦν. Ἡ ἄλλη λέει, ὅτι ἀντιθέτως ὅσοι εἶνε «πονηροὶ ἄνθρωποι» καὶ ἀπατεῶνες, αὐτοὶ θὰ προκόψουν (Β΄ Τιμ. 3,12-13).

Ο Άγιος Μεγαλομάρτυρας Θεόδωρος ο Τήρων +17 Φεβρουαρίου

«Αυτός ο άγιος μάρτυς έζησε κατά τους χρόνους των βασιλέων  Μαξιμιανού και Μαξίμου και καταγόταν από την Αμάσεια του Πόντου, από ένα χωριό που λεγόταν Χουμιαλοί. Μόλις συγκαταλέχτηκε στη στρατιά των Τηρώνων, δηλαδή των νεοσυλλέκτων στρατιωτών, υπό την εξουσία του αξιωματικού Βρύγκα, εξετάστηκε από αυτόν, οπότε ομολόγησε ότι ο Χριστός είναι Θεός, ενώ καταχλεύασε τα σεβάσματα των ειδωλολατρών σαν άψυχα ξόανα και έργα χειρών ανθρώπων. Κι όταν του δόθηκε η ευκαιρία, δεν έμεινε άπρακτος, αλλά σκέφτηκε και προέβη στο μέγιστο από τα έργα: κατέκαψε το είδωλο της μητέρας των θεών, όπως οι ειδωλολάτρες παραφρονώντας λένε. Γι’ αυτόν τον λόγο και συνελήφθη, κι αφού ομολόγησε ότι αυτός ήταν ο αυτουργός του εμπρησμού, πρώτα μεν τον

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Εμπορείου Σαντορίνης, από 17.2.2019 έως και 24.2.2019

Από τον Ιερό Ενοριακό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου του Εμπορείου της  Σαντορίνης  ακολουθεί το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα, αλλά και το πιο κάτω πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών της ομώνυμης ενορίας, από 17 Φεβρουαρίου 2019 έως και 24 του  μηνός Φεβρουαρίου 2019.

Το Πνεύμα του Τριωδίου

Άρχισε και φέτος το Τριώδιο
Μια εκκλησιαστική περίοδος δέκα εβδομάδων, που ξεκινά από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου και φτάνει μέχρι και το Μέγα Σάββατο
Μέσα στην περίοδο αυτή περιλαμβάνεται και η Μεγάλη Τεσσαρακοστή καθώς και η αγία και Μεγάλη Εβδομάδα.
Η ονομασία Τριώδιο οφείλεται στο ότι στις ιερές Ακολουθίες που τελούνται κάθε μέρα το πρωί στους ιερούς Ναούς μας κατά το διάστημα αυτό, τα τροπάρια του Κανόνος τις περισσότερες φορές είναι σε τρεις ομάδες, τρεις ωδές, ενώ τον άλλο καιρό είναι σε οκτώ ομάδες, οκτώ ωδές. 
Το βιβλίο που περιέχει όλες τις ιερές Ακολουθίες των ημερών αυτών ονομάζεται “Τριώδιον” και από αυτό πήρε την ονομασία της και όλη η περίοδος.

Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019

Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου (Αρχή Τριωδίου) Αναβαίνωμεν!

«Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι» (Λουκ. 18,10)
Ἡ ζωὴ αὐτὴ ποὺ ζοῦμε ἐδῶ, ἀγαπητοί μου, εἶνε ζυμωμένη μὲ δάκρυα. 
Κανείς ἐν τού­τοις δὲν μπορεῖ ν᾽ ἀρνηθῇ, ὅτι ἔχει καὶ ὧρες χαρᾶς, μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι χαρὰ ἀπὸ χαρὰ διαφέ­ρει. 
Χαρὰ τοῦ φιλαργύρου π.χ. εἶνε τὸ κέρδος, χαρὰ τοῦ φιλοδόξου τὰ ἀξιώματα, χαρὰ τοῦ σαρκολάτρου ἡ ἡδονή, χαρὰ τοῦ φιλάθλου ἡ νίκη τῆς ὁμάδος του, χαρὰ τῆς νέας οἱ ἀρρα­βῶ­­νες καὶ ὁ γάμος της

Εκείνος που πετάει το λιθάρι προς τα πάνω, το ρίχνει στο κεφάλι του

Σας έχει τύχει να θυμώνετε στο δρόμο, αν ακούτε κάποιον να βλασφημεί
Έχετε νιώσει πίκρα αν ειρωνεύεται κάποιος τα Θεία
Σας κατακρίνουν γιατί μιλάτε συνεχώς για το Θεό ή γιατί αντιμετωπίζετε με αγάπη τους γύρω σας;
Ακόμα κι αν έχετε με τη σκέψη σας καταδικάσει όσους το έπραξαν, αλλά κι αν νιώσατε καταδικασμένοι από τους γύρω σας,

Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019

Ο Άγιος Άνθιμος της Χίου (1869-1960) +15 Φεβρουαρίου

Η αγιότητα είναι ένα χά­ρισμα, που δεν έλλειψε από καμιά εποχή και που εξακολουθεί να ανθίζει ακόμα και στη σημερινή εγωκεντρική και τεχνοκρατική εποχή μας, η οποία διακατέχεται από τον άκρατο ευδαιμονισμό και την υπέρμετρη φιληδονία. 
Έτσι στην πνευματικά αποβιταμινωμένη και κοινωνικά πα­γερή κοινωνία του 20ού αιώνα, έλαμψαν με την ακτινοβολούσα αγιαστική και θαυματουργική τους χάρη οσιακές μορφές, που λαμπρύ­νουν το πνευματικό στερέωμα της Εκκλησίας προς δόξα του παναγίου ονόματος του Χριστού μας, του «θαυμαστού εν τοις αγίοις Αυτού». 
Ανάμεσα στις πολυάριθμες μορφές μαρτύρων, νεομαρτύρων,

Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019

Ο Άγιος Ακύλας και η Αγία Πρίσκιλλα: το ιδανικό χριστιανικό ζευγάρι και προστάτες των συζύγων +13 Φεβρουαρίου

Οι άγιοι Ακύλας και Πρίσκιλλα: μια Ορθόδοξη αντιπρόταση στην γιορτή του Βαλεντίνο
“Να ποιους πρέπει τα ζευγάρια να μιμούνται, να ποιοι είναι οι προστάτες τους. 
Ο άγιος Ακύλας και η αγία Πρίσκιλλα ήταν δύο άνθρωποι που ήταν ερωτευμένοι μεταξύ τους, όμως συγχρόνως είχαν και έναν κοινό έρωτα για ένα άλλο πρόσωπο…όχι ανθρώπινο αλλά Θεανθρώπινο. Του Ιησού Χριστού.
Και αυτός ο έρωτας για τον Χριστό αναζωογονούσε και τον μεταξύ τους έρωτα.”

Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019

Η Αγία Θεοδώρα η Αυγούστα: Η ευσεβής και Αγία Αυτοκράτειρα του Βυζαντίου +11 Φεβρουαρίου

Την Α΄ Κυριακή των νηστειών, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, η αγία μας Εκκλησία εορτάζει με κάθε λαμπρότητα την αναστήλωση των Ιερών Εικόνων, η οποία σήμανε τη λήξη μιας εκατονταετούς φοβερής διαμάχης στο Βυζάντιο (726-842). 
Πρωταγωνιστικό πρόσωπο στη λήξη της εικονομαχίας υπήρξε η αγία Θεοδώρα η Αυγούστα, η οποία, ως επίτροπος του ανήλικου γιού της Μιχαήλ Γ΄, συγκάλεσε σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη, η οποία επικύρωσε τις αποφάσεις της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου, θέτοντας τέλος στη θεολογική διαμάχη και στους διωγμούς των ορθοδόξων από τους φανατικούς εικονομάχους. 
   Η αγία Θεοδώρα γεννήθηκε στην Παφλαγονία της Μ. Ασίας το 815. 
Ανήκε σε ευγενή και ευσεβή οικογένεια ορθοδόξων.

Εορτασμός Αγίου Βλασίου στο Καμάρι της Σαντορίνης 11.2.2019

Σήμερα η εκκλησία μας τιμά τον Άγιο Βλάσιο ο οποίος θεωρείται θεραπευτής των ασθενειών που σχετίζονται με τον λαιμό.
Σπούδασε ιατρός και την επιστήμη του την χρησιμοποίησε αφιλοκερδώς για το καλό όποιου την χρειαζόταν, ως φιλανθρωπία, στους ασθενείς. 
Εκτός από την ιατρική βοήθεια χορηγούσε δωρεάν στους ασθενείς τόσο τα φάρμακα, όσο και τα έξοδα της νοσηλείας τους. 
  Υποβλήθηκε σε φρικτά βασανιστήρια, μαστιγώθηκε ανηλεώς με ραβδιά, τον κρέμασαν από ξύλο και στην συνέχεια τον οδήγησαν δεμένο στην φυλακή.

Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019

Άγιος Βλάσιος +11 Φεβρουαρίου

ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ Ο θαυματουργός ιεράρχης της Σεβάστειας
Μ
έσα στη μακρόχρονη πορεία της ενδόξου εκκλησιαστικής ιστορίας της αγιοτόκου και μαρτυρικής Μικράς Ασίας έλαμψαν από τους πρώτους κιόλας χριστιανικούς αιώνες φωταυγείς αστέρες, που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την αγάπη του Ιησού Χριστού και κοσμούν το πνευματικό στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ανάμεσα στις αγωνιστικές μορφές της ευλογημένης και μαρτυρικής

Ο Άγιος Χαράλαμπος +10 Φεβρουαρίου

Ο ιερεύς της Μαγνησίας
Ο Άγιος Χαράλαμπος ο Ιερομάρτυς και θαυματουργός, γεννήθηκε στην Μαγνησία το 90 μ.Χ. περίπου και μαρτύρησε στα χρόνια των μεγάλων διωγμών της Χριστιανοσύνης. 
Η Μαγνησία αυτή κατά πάσαν πιθανότητα ήτανε στη Θεσσαλία. 
Τα ερείπιά της σώζονται ακόμη κοντά στο χωριό που λέγεται «Μηλιές». 
Είχε το ευτύχημα να γεννηθή από γονείς ευσεβείς χριστιανούς που κρατούσανε την πίστι τους στο Χριστό με κίνδυνο της ζωής τους στους δύσκολους, αλλά ηρωικούς εκείνους χρόνους των διωγμών.

Εορτασμός Αγίου Χαραλάμπους στο Καμάρι της Σαντορίνης 10.2.2019

Σήμερα γιορτάζουμε την Κυριακή ΙΖ΄ Λουκά - της Χαναναίας, παράλληλα όμως έχουμε και τον εορτασμό του Αγίου Ιερομάρτυρα Χαραλάμπους, όπου εφέτος συνέπεσε με την Κυριακή της Χαναναίας.
Στην περιοχή μας η εικόνα του Αγίου βρίσκεται στον ιερό ναό του Αγίου Νεκταρίου της περιοχής και μεταφέρθηκε στον ιερό ενοριακό ναό της Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης του Καμαριού της Σαντορίνης,  όπου και έγινε ο εορτασμός του Αγίου. 
Παράλληλα  είχαμε την ευλογία να έχουμε για πρώτη φορά στην ενορία μας τμήμα ιερού λειψάνου του Αγίου Ιερομάρτυρα Χαραλάμπους.

Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019

Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Χαραλάμπους στην Έξω Γωνιά της Σαντορίνης 9 & 10 Φεβρουαρίου 2019

Στις 9 και 10 Φεβρουαρίου 2019 πανηγυρίζει ο  Ιερός Ενοριακός Ναός του Αγίου Χαραλάμπους στην Έξω Γωνιά της Σαντορίνης
Ο ενοριακός ναός του Αγίου Χαραλάμπους βρίσκεται στη περιοχή Λακίνες της ομώνυμης περιοχής και ανοικοδομήθηκε κατά το έτος 1952.  
Ο παλαιότερος ναός του Αγίου έφερε διπλό καμπαναριό εκατέρωθεν αυτού, όπως μπορείτε να δείτε εδώ, προς το τέλος του βίντεο και στο χρονοδιάγραμμα 12:51!

Άγιος Ιερομάρτυρας Χαράλαμπος. Η πίστη μας διώκεται +10 Φεβρουαρίου

Ἀγαπητοί μου, σήμερα εἶνε ἑορτὴ καὶ πανήγυρις. 
Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἑορτάζει τὴ μνήμη ἑνὸς ἐκ τῶν μεγαλυτέρων ἁγίων τῆς πίστεώς μας, τὴ μνήμη τοῦ ἁγίου Χαραλάμπου τοῦ θαυματουργοῦ.
ἅγιος Χαράλαμπος εἶνε ἀγαπητὸς στὸν Ἑλληνικὸ λαό. Ὅπου νὰ εἶνε οἱ Ἕλληνες, εἴτε στὸ ἐσωτερικὸ εἴτε στὸ ἐξωτερικό, καὶ κάτω στὴν Αὐστραλία καὶ στὸν Κανα­δᾶ καὶ στὴ Γερμανία, ὅπου κι ἂν βρίσκωνται,

Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Χαράλαμπος. Ο υπέργυρος αθλητής! +10 Φεβρουαρίου

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, είναι ἑορτὴ καὶ πανήγυρις
Χτύπησε πρωὶ – πρωὶ χαρμόσυνα ἡ καμ­πά­να. Κι ὄχι μόνο ἐδῶ ἀλλὰ καὶ σ᾿ ἄλλα μέρη, σὲ χωριὰ καὶ πολιτεῖες κι ἀκόμα στὰ Μετέωρα, γιὰ τὴ μνήμη τοῦ ἁγίου Χαραλάμπους.
Τρεῖς καμπάνες χτυπάει ἡ Ἐκκλησία. 
Μία εἶ­νε πρωὶ – πρωί· εὐλογημένοι ἐ­κεῖνοι ποὺ ἔρ­χονται ν᾽ ἀκούσουν τὸν Ἑξά­ψαλ­μο. 
Δεύτερη ὅ­ταν προχωρήσῃ ὁ ὄρ­θρος, στὶς Καταβασίες. 
Καὶ ἡ τρίτη καμπάνα εἶ­­νε στὴ Δοξολογία, πρὶν τὴ λειτουργία. 
Τὰ παλιὰ τὰ χρόνια μὲ τὸ «Εὐ­λο­­­γη­μένη ἡ βασιλεία…»

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Εμπορείου Σαντορίνης, από 10.2.2019 έως και 17.2.2019

Από τον Ιερό Ενοριακό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου του Εμπορείου της  Σαντορίνης  ακολουθεί το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα, αλλά και το πιο κάτω πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών της ομώνυμης ενορίας, από 10 Φεβρουαρίου 2019 έως και 17 του  μηνός Φεβρουαρίου 2019.

Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου (Χαναναίας). Δάσκαλός μας μια αγράμματη

Κυριακὴ τῆς Χαναναίας (Ματθ. 15,21-28)
Περιμένετε βέβαια λόγον. 
Θὰ μιλήσω, ἀγα­πητοί μου· ἂν καὶ σήμερα νομίζω, ὅτι δὲν πρέπει νὰ μιλήσω ἐγὼ ἀλλὰ κάποιος ἄλλος. Καὶ αὐτὸς ὁ ἄλλος, τὸν ὁποῖο προβάλλει ἡ ἁ­γία μας Ἐκκλησία, εἶνε παρακαλῶ μιὰ γυναίκα. 
Δὲν εἶνε μορφωμένη, ἐπιστήμων, θεολόγος, ἱ­ε­ροκή­ρυκας, ἐπίσκοπος· ἀγράμματη εἶ­νε, δὲν φοίτησε σὲ σχολεῖα. 
Τί νὰ τὰ κάνῃς τὰ λύκεια καὶ πανεπιστήμια, ὅταν λείπῃ ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ ποὺ εἶνε «ἀρχὴ σοφίας»; (Ψαλμ. 110,10. Παροιμ. 9,10. πρβλ. Σ. Σειρ. 1,14).

Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019

Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Χαραλάμπους στο Εμπορείο της Σαντορίνης 9 & 10 Φεβρουαρίου 2019

Στις 9 και 10 Φεβρουαρίου 2019 πανηγυρίζει ο  Ιερός Ενοριακός Ναός του Αγίου Χαραλάμπους στο Εμπορείο της Σαντορίνης, σύμφωνα με το πιο κάτω εορταστικό πρόγραμμα:
Το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019 και στις 6:00 το απόγευμα, θα γίνει Ώρα Θ΄,  Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός
Την Κυριακή στις 10 Φεβρουαρίου 2019 και στις 6:30 το πρωί, θα γίνει το Μεσονυκτικό, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία & ακολούθως η λιτάνευση της ιεράς εικόνος

Εορτασμός Αγίου Παρθενίου και Αγίου Λουκά ο εν Στειρίω (Λειβαδίας), στο Καμάρι Σαντορίνης 7.2.2019

Στον ενοριακό ιερό ναό της Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης του Καμαριού της Σαντορίνης, υπάρχει η εικόνα του Αγίου Παρθενίου, όπου και έγινε ο εορτασμός του Αγίου, καθώς και του Αγίου Λουκά ο εν Στειρίω (Λεβαδείας). 
 Μετά τη Θεία Λειτουργία, ακολούθησαν ευχές από τον εφημέριό μας τον Παπά - Γιώργη Φύτρο,  προς τον Άγιο Παρθένιο τον προστάτη των καρκινοπαθών, στη συνέχεια  ευλογήθηκε και μοιράσθηκε πανήγυρη από ψωμί με τυρί!
Στη συνέχεια όμως μπορείτε να δείτε ανάλογες εικόνες από τον εορτασμό των Αγίων,

Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019

Άγιος Θεόδωρος ο Μεγαλομάρτυρας ο Στρατηλάτης +8 Φεβρουαρίου

15 Ἅγιος Θεόδωρος καταγόταν ἀπὸ τὰ Εὐχάϊτα καὶ ἔζησε στὴν Ἡράκλεια τοῦ Πόντου, στὴν ἀρχαία χώρα τῆς Βιθυνίας, ἐπὶ Λικινίου (307 – 323 μ.Χ.). 
Κατεῖχε ἀνώτερο βαθμὸ στὸ στρατὸ τῆς Ἀνατολῆς. 
Στὸ Συναξάρι ἀναφέρεται, ὅτι ἦταν «στρατιωτικὸς ἔνδοξος, ὡραῖος τὴν παράστασιν, εἴλκυεν εἰς φιλίαν τοὺς πάντας καὶ διὰ τῆς λαμπρότητος τοῦ λόγου σαγήνευε τοὺς ἀκούοντας».
Ὅταν ὁ Λικίνιος διέτριβε στὴ Νικομήδεια, ἄκουσε περὶ τοῦ Θεοδώρου ὅτι εἶναι Χριστιανὸς καὶ βδελύσσεται τὰ εἴδωλα. Ἀμέσως ἀπέστειλε στὴν Ἡράκλεια ἀνώτερους ἀξιωματούχους, γιὰ νὰ τὸν συνοδεύσουν μὲ τιμὴ στὴ Νικομήδεια. 
Ἀλλὰ ὁ Θεόδωρος διεμήνυσε διὰ τῶν ἰδίων ἀπεσταλμένων στὸν Λικίνιο,

Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019

Άγιος Παρθένιος, προστάτης κακρινοπαθών +7 Φεβρουαρίου

Ο Όσιος Παρθένιος Επίσκοπος Λαμψάκου
Ο Όσιος Παρθένιος καταγόταν από κάποια κωμόπολη της Βιθυνίας και έζησε κατά τους χρόνους του Μεγάλου Κωνσταντίνου (324-337 μ.Χ.). Ήταν υιός του διακόνου της Εκκλησίας Μελιτοπόλεως Χριστοφόρου, από τον οποίο διδάχθηκε την Ορθόδοξη Πίστη.
Ο Άγιος από την παιδική του ηλικία προέκοπτε στην αρετή και την ευσέβεια. Ο τρόπος με τον οποίο ο

Όσιος Λουκάς ο εν Στειρίῳ όρει ασκήσας (896 - 953) +7 Φεβρουαρίου

Ο Όσιος Λουκάς γεννήθηκε το καλοκαίρι του 896 μ.Χ. από τον Στέφανο και την Ευφροσύνη. 
Καταγόταν από την Αίγινα, αλλά η οικογένεια του μετακόμισε στη Φωκίδα. 
Εκεί αγόρασαν χωράφια και έβοσκαν ζώα. Και το παιδάκι τους, αφού φοίτησε στο σχολείο, βοήθησε και αυτό στη φύλαξη των ζώων τους. 
Ο μικρός Λουκάς, ενώ έβοσκε τα ζώα, συγχρόνως εντρυφούσε και σε κάποιο θρησκευτικό βιβλίο. Από τότε καρδιά συμπονετική και ευεργετική ο Λουκάς, όταν περνούσαν από τη βοσκή του παιδάκια φτωχά και του ζητούσαν λίγο ψωμί, εκείνος τους έδινε και το προσφάγι του.
Όταν πέθανε ο πατέρας του, συγκινητικότατη ήταν η φροντίδα του για την παρηγοριά της μητέρας του. Όταν δε πέθανε και αύτη, τότε μοίρασε όλα τα υπάρχοντα τους στους φτωχούς και έστησε μια καλύβα στους πρόποδες ενός βουνού κοντά στη θάλασσα.

Άγιος Βουκόλος, Επίσκοπος Σμύρνης +6 Φεβρουαρίου

«Ο άγιος Βουκόλος από νεαρή ηλικία αγίασε τον εαυτό του και έγινε δοχείο του αγίου Πνεύματος. Αυτόν βρήκε δόκιμο και άξιο ο πανεύφημος και από τον Χριστό αγαπώμενος θείος Ιωάννης ο Θεολόγος, και τον χειροτόνησε Επίσκοπο και ποιμένα καλό της Εκκλησίας της Σμύρνης. Ο Βουκόλος, ο οποίος φωτιζόταν από το Άγιον Πνεύμα, οδηγεί στο φως της πίστεως του Χριστού τους ευρισκομένους στο σκοτάδι της πλάνης, και με το άγιο βάπτισμα τους κάνει υιούς ημέρας, σώζοντάς τους από μύρια ανήμερα θηρία. Αυτός λοιπόν, πριν  φύγει από τη ζωή αυτή, χειροτόνησε και έβαλε ποιμένα και Διδάσκαλο των λογικών προβάτων στην ίδια πόλη, τη Σμύρνη, τον μακάριο Πολύκαρπο, οπότε και εκοιμήθη εν Κυρίω. Όταν το τίμιο σώμα του το έθεσαν κάτω από τη γη, ο Θεός έκανε να ανατείλει φυτό, που παρέχει ιάσεις μέχρι σήμερα».

Μέγας Φώτιος +6 Φεβουαρίου

Προικισμένος ορθόδοξος ποιμενάρχης! Η ζωή και το έργο του!
Ἑορτάζει, ἀγαπητοί μου, ἕνα ἀστέ­ρι πρώτου μεγέθους, ποὺ καταλάμπει τὴν Ὀρ­θο­δοξία. 
Εἶνε ὁ ἱερὸς Φώτιος, γιὰ τὸν ὁποῖο θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ πῶ μερικὲς λέξεις.
Γυρίζουμε πίσω, στὸ Βυζάν­τιο τὸν 9ο αἰῶνα. Σ᾽ ἕνα ἀρχοντικὸ τῆς Κωνσταντινουπόλε­ως γεννήθηκε τότε ἕνα ἀγοράκι. 
Τὸ ὠνόμα­σαν Φώ­τιο, ὄνομα ποὺ θ᾽ ἀνταποκρινόταν πλή­ρως στὸ μέλλον του, κατὰ τὸν λόγο τοῦ Κυρί­ου «Ὑ­μεῖς ἐ­στε τὸ φῶς τοῦ κόσμου» (Ματθ. 5,14). 
Ἡ κατα­γωγή του ἦταν εὐγενική. Οἱ γο­νεῖς του ὅμως, ὁ Σέργιος καὶ ἡ Εἰρήνη, ἐνῷ ἦταν ἀξιωμα­τοῦχοι, τελείωσαν τὴ ζωή τους μαρτυρικά·

Ιερά Αγρυπνία επί της εορτής του Αγίου Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου στο Εμπορείο της Σαντορίνης 6.1.2019

Με αφορμή τον εορτασμό επί της εορτής του Αγίου Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου του θαυματουργού,  θα πραγματοποιηθεί Ιερά αγρυπνία την Τετάρτη 6 Ιανουαρίου προς Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019 και στις 8:30 το βράδυ, στον Ιερό Ενοριακό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Εμπορείο της Σαντορίνης, προκειμένου να τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου του θαυματουργού.
Την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου & ώρα 16:30 θα γίνει ο Εσπερινός και η Ακολουθία του Αγιασμού με ευχές

O Άγιος Φώτιος ο Μέγας Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως +6 Φεβρουαρίου

Ο Μέγας Φώτιος έζησε κατά τους χρόνους που βασίλευσαν οι αυτοκράτορες Μιχαήλ (842 - 867 μ.Χ.), υιός του Θεοφίλου, Βασίλειος Α' ο Μακεδών (867 - 886 μ.Χ.) και ο Λέων ΣΤ' ο Σοφός (886 - 912 μ.Χ.), υιός του Βασιλείου. Γεννήθηκε το 810 μ.Χ. (κατά άλλους το 820 μ.Χ.) στην Κωνσταντινούπολη από ευσεβή και επιφανή οικογένεια, που αγωνίσθηκε για την τιμή και προσκύνηση των ιερών εικόνων. Οι γονείς ήταν ο Άγιος Σέργιος (βλέπε 13 Μαΐου) και Ειρήνη και καταδιώχθηκαν επί του εικονομάχου αυτοκράτορα Θεοφίλου (829 - 842 μ.Χ.). Ο Άγιος Σέργιος ήταν αδελφός του Πατριάρχου Ταρασίου (784 - 806 μ.Χ.) και περιπομπεύθηκε δέσμιος από το λαιμό ανά τις οδούς της Κωνσταντινουπόλεως, στερήθηκε την περιουσία του και εξορίσθηκε μετά της συζύγου του και των παιδιών του σε τόπο άνυδρο, όπου από τις ταλαιπωρίες πέθανε ως Ομολογητής.
Ο ιερός Φώτιος διέπρεψε πρώτα στα ανώτατα πολιτικά

Τα λάθη είναι πολλά όπου η αγάπη είναι λίγη. Εκεί που η αγάπη περισσεύει τα λάθη εξαφανίζονται!

Ανακοίνωση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας

Οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search ή από άλλες πηγές και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από άλλα site τα οποία και αναφέρονται (σαν Πηγή) ή περιέχουν το λογότυπο τους.
Εάν παρόλα αυτά κάποιος/α θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση του Blog, καλείται να επικοινωνήσει στο atladidas@gmail.com προς αποκατάσταση του θέματος.