Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014

Άγιος Υπάτιος Επίσκοπος Γαγγρών +31 Μαρτίου

Εορτή του Αγίου Υπατίου, του ΕπισκόπουΆγιος Υπάτιος Επίσκοπος Γαγγρών
Ο μαρτυρικός θάνατος του αγίου Υπατίου επισκόπου Γαγγρών, του οποίου η Εκκλησία σήμερα τιμά την μνήμη, σε μας εδώ στην Δυτική Μακεδονία θυμίζει την δολοφονία του Αιμιλιανού μητροπολίτου Γρεβενών. Έτσι και τον άγιο Υπάτιο τον παραφύλαξαν οι εχθροί της Εκκλησίας σε μία ρεματιά και τον σκότωσαν με τις πέτρες. Όχι μόνο στον βίο μα και στον θάνατο και στο μαρτύριο πολλών ιερέων κι επισκόπων η παράδοση της Εκκλησίας είν' η ίδια. Και στα νεώτερα και στα δικά μας χρόνια πολλοί χριστιανοί, από το λαό κι από τον ιερό

Κυριακή 30 Μαρτίου 2014

Λόγος για την μετάνοια και την κρίση και τον χωρισμός της ψυχής και του σώματος. Οσίου Εφραίμ του Σύρου

Οσίου Εφραίμ του Σύρου
Μεγάλος φόβος, αδελφοί, θα μας κυριεύσει την ώρα του θανά­του, όταν η ψυχή χωρίζεται από το σώμα με φόβο και οδύνες. Διότι την ώρα του χωρισμού στέκονται μπροστά στην ψυχή τα έργα της, όσα έκανε τη νύχτα και τη μέρα, καλά και κακά, και οι Άγγελοι σπεύδουν βιαστικά να την βγάλουν έξω από το σώμα˙ αλλά η ψυχή παρατηρώντας τα έργα της δειλιάζει να βγει.
Η ψυχή μάλιστα του αμαρτωλού με φόβο χωρίζεται από το σώμα και με τρόμο αναχωρεί για να παρουσιασθεί στον αθάνατο Βασιλιά˙ και καθώς αναγκάζεται να βγει από το σώμα, βλέποντας τα έργα της, λέει σ’ αυτά με φόβο˙ «Δώστε μου προθεσμία μια ώρα, να βγω». Απαντούν σ’ αυτή τα έργα της· «Εσύ μας έκανες· γι’ αυτό ας πάμε εμείς στον Θεό μαζί μ’ εσένα».
Ας μισήσουμε, αδελφοί, αυτή τη μάταια ζωή, και ας ποθήσου­με μόνο τον

Σάββατο 29 Μαρτίου 2014

Δ΄ Κυριακή των Νηστειών. Του Οσίου Ιωάννου της Κλίμακος

Ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι ἀφιερωμένη στόν ἅγιο ᾽Ιωάννη τῆς Κλίμακος, σ᾽ ἕναν ἀσκητικό συγγραφέα, πού θά μποροῦσε νά χαρακτηριστεῖ ὡς ὁ ἅγιος τῆς Σαρακοστῆς, ἀφοῦ τό βιβλίο του ῾Κλίμαξ᾽ ἀποτελεῖ τό βασικό ἀνάγνωσμα τῆς περιόδου αὐτῆς στά μοναστήρια μας, ἀλλά καί πολλῶν Χριστιανῶν μέσα στόν κόσμο. Ὁ λόγος μας θά εἶναι γι᾽ αὐτόν, μέ τήν ἐπισήμανση ὅτι τά κείμενα τοῦ βιβλίου του ἔρχονται νά βοηθήσουν στόν προβληματισμό πού θέτει τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς ἡμέρας, σχετικά μέ τήν πίστη πού ζητᾶ ὁ Κύριος, προκειμένου νά ἰαθεῖ τό δαιμονισμένο παιδί ἑνός ἀνθρώπου, πίστη πού δέν εἶχαν οὔτε οἱ ἴδιοι οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ. ῾Εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι᾽.

Δ΄ Κυριακή των Νηστειών. Ο Απόσολος της Κυριακής. Του Οσίου Ιωάννου της Κλίμακος

Καί οὕτω μακροθυμήσας (ὁ ᾽Αβραάμ) ἐπέτυχε τῆς ἐπαγγελίας(῾Εβρ. 6, 15)
α. ῞Οσο πλησιάζουμε πρός τά σωτηριώδη γεγονότα τοῦ Πάθους καί τῆς ᾽Αναστάσεως τοῦ Κυρίου, τόσο καί ἡ ᾽Εκκλησία μας τονίζει τόν ἀδιάψευστο χαρακτήρα τους λόγω τῆς ἐγγυήσεως γι᾽ αὐτά τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ. ῾Αδύνατον γάρ ψεύσασθαι τόν Θεόν, κατά τήν ρήση τοῦ ἀποστόλου Παύλου στήν πρός ῾Εβραίους ἐπιστολή.  Κι ἐκεῖνο πού φέρνει ὡς ἐπιπρόσθετο στοιχεῖο τῆς ἀλήθειας τους ὁ ἀπόστολος εἶναι ἡ ὅλη πορεία τῆς θείας Οἰκονομίας, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τόν Πατριάρχη ᾽Αβραάμ. ῞Ο,τι δηλαδή ὁ Θεός ὑποσχέθηκε σ᾽ ἐκεῖνον τό πραγματοποίησε. Κι εἶδε ὁ ᾽Αβραάμ νά ἐκπληρώνονται σέ αὐτόν καί τόν λαό του οἱ ἐπαγγελίες τοῦ Θεοῦ, τίς ὁποῖες βεβαίως καθόλου δέν

Κυριακὴ Δ΄ των Νηστειών. Ας προσέξουμε τα Παιδιά

«Πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; ὁ δὲ εἶπε· Παιδιόθεν» (Μᾶρκ. 9,21) 
Ὁλοένα καὶ πλησιάζουμε στὴ μεγάλη ἑορτὴ τοῦ Πάσχα. Ἀλλὰ γιὰ νὰ ἑορτάσουμε τὴν Ἀνάστα­σι, χρειάζεται ψυχικὴ προετοιμασία. Καὶ αὐτὸ ἀκριβῶς προσπαθεῖ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία τὴν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρα­κοστῆς μὲ τὶς πυ­κνότερες ἀκολουθίες, τοὺς ὡραίους ὕμνους καὶ τὰ τροπάρια. Τὴν Τετάρτη ποὺ μᾶς ἔρ­χεται εἶνε ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Κα­νόνος καὶ θ᾽ ἀκούσουμε· «Ψυχή μου ψυ­χή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις; τὸ τέ­λος ἐγγίζει καὶ μέλλεις θορυβεῖσθαι…». Καὶ ἡ σημερινὴ Κυριακή, ἡ Τετάρτη τῶν Νηστει­ῶν, εἶνε μία προετοιμασία γιὰ τὸ μεγάλο γεγονός. Ἀκούσατε τὸ εὐαγγέλιο. Ὁ εὐ­αγγελιστὴς Μᾶρκος μᾶς διηγεῖται ἕνα ἀπὸ τὰ
ἀναρίθμητα θαύματα, ποὺ ἔκανε κάνει καὶ θὰ κάνῃ ὁ Κύρι­ός μας. Τὸ θαῦμα

Δ΄ Στάση Χαιρετισμών στο Καμάρι της Σαντορίνης 28.3.2014

Οι Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου ή ο  Ακάθιστος Ύμνος, είναι ένα από τα ωραιότερα τραγούδια της Εκκλησίας μας και ψάλλεται στα πέρατα της οικουμένης  όπου υπάρχουν χριστιανοί ορθόδοξοι, κατά της περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής.  
Μέσα σ΄ αυτό το πνευματικό ταξίδι της περιόδου αυτής που  ακούσαμε κατά σειρά την απόδοση την πρώτη Στάση των

Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014

Χρήσιμες συμβουλές για τον προσερχόμενο στο Ιερό υστήριο της Εξομολογήσεως

1. Ἡ ἐξομολόγηση ἀποτελεῖ μυστήριο τῆς ᾽Εκκλησίας. Ὅπως εἶναι τό βάπτισμα, τό χρίσμα, ἡ Θεία Εὐχαριστία, τό ἴδιο συμβαίνει καί ἐδῶ. Εἶναι σάν μιά βρύση πού ὅταν ἀνοίγει προσφέρει τήν χάρη τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν, μέ τήν ἔννοια ὅτι ὁδηγεῖ τόν πιστό στό σημεῖο ἐκεῖνο ὥστε νά δεχθεῖ τό σῶμα καί τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ, πού αὐτό κυρίως εἶναι ῾῾εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον᾽᾽. Ὁ ἐξομολογούμενος ἄρα ἔρχεται σέ ἄμεση σχέση μέ τόν ἴδιο τόν Χριστό. Σ᾽ ᾽Εκεῖνον στήν

Δ΄ Στάση Χαιρετισμών. Ο Νοητός Ήλιος

Ω ΔΕΣΠΟΙΝΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ«Χαῖρε, ἀκτὶς νοητοῦ Ἡλίου» (Ἀκαθ. ὕμν. Φ1α΄)
       Ἡ Ἐκκλησία μας, ἀγαπητοί μου, ἡ Ἐκκλησία ἡ Ὀρθόδοξος ἔχει θησαυροὺς ἀνεκτιμή­­τους. Εἶνε τὰ ἅγια βιβλία ποὺ κρατοῦν οἱ ψάλτες μας· εἶνε τὰ τροπάρια, τὰ ἀπολυτίκια, οἱ καταβασίες, τὰ ὑπέροχα αὐτὰ ποιήματα.
Ἕνας τέτοιος θησαυρὸς εἶνε καὶ ὁ Ἀκάθιστος ὕμνος, ποίημα ποὺ συγκινεῖ τὶς ψυχὲς τῶν ὀρθοδόξων. Εἶνε ἕνα στέμμα, μιὰ χρυσῆ ἁ­λυσίδα, ἕνα περιδέραιο μὲ πολύτιμα πετράδια, ποὺ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία προσφέρει στὴν ὑπεραγία Θεοτόκο. Πετράδια εἶνε τὰ

Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014

Η Αγία Μάρτυς Ματρώνα η εν Θεσσαλονίκη +27 Μαρτίου

῾῾Η αγία Ματρώνα ήταν υπηρέτρια κάποιας Ιουδαίας γυναίκας, που ονομαζόταν Παντίλλα. Ακολουθούσε την κυρία της μέχρι τη συναγωγή, δεν έμπαινε όμως μέσα, αλλά γύριζε και πήγαινε στην Εκκλησία των Χριστιανών. Την είδαν λοιπόν κάποια φορά, οπότε την έπιασαν και την κτύπησαν πάρα πολύ και στη συνέχεια την έκλεισαν στη φυλακή επί τέσσερις ημέρες, χωρίς να μπορεί να την πλησιάσει κανείς και χωρίς φαγητό. Έπειτα την έβγαλαν και την καταξέσχισαν με μαστίγια. Πάλι την φυλάκισαν και την άφησαν πολλές ημέρες εκεί, όπου και παρέθεσε την ψυχή της στον Θεό. Λένε ότι το άγιο λείψανό της το έριξε η Παντίλλα από το τείχος κάτω, γι᾽αυτό και υπέστη δίκαιη τιμωρία, πέφτοντας κατά λάθος μέσα στο πατητήρι, στο οποίο χυνόταν από επάνω ο πατημένος μούστος. Εκεί τέλειωσε τη ζωή της και βγήκε η ψυχή της᾽.
Η αντίθεση είναι έντονη: από τη μια, η αγία Ματρώνα, η δούλη, η άσημη, η

Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014

Παρέλαση 25ης Μαρτίου 2014 στα Φηρά της Σαντορίνης

Με ανάλογη λαμπρότητα γιορτάσθηκε στον Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής του Σωτήρος ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου που βρίσκεται στην περίοπτη θέση της καλντέρας των Φηρών της Σαντορίνης, στη συνέχεια έγινε η δοξολογία για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, κατάθεση στεφάνων στο ηρώο της πλατείας Σαρπάκη και στο τέλος ακολούθησε η καθιερωμένη παρέλαση.

Εορτασμός Παρέλαση 25ης Μαρτίου 2014 στο Καμάρι Σαντορίνης

Με ανάλογη λαμπρότητα γιορτάσθηκε και στον ενοριακό ναό της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου που βρίσκεται στο Καμάρι της Σαντορίνης, στη συνέχεια έγινε η δοξολογία για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, έγινε κατάθεση στεφάνων στο ηρώο του χωριού και ακολούθησε μαθητική παρέλαση.
Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε αποσπασματικά από τον

Εορτασμός Ευαγγελισμού στην Αρχαία Θήρα της Σαντορίνης 24 & 25.3.2014

Ευαγγελισμός της Αρχαίας Θήρας είναι μικρός βυζαντινός ναός και βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της περιοχής και χαμηλότερα από το κέντρο της αρχαίας αγοράς, και πιο συγκεκριμένα βρίσκεται περίπου στο κέντρο του Μέσα Βουνού, ο οποίος είναι θεμελιωμένος επάνω σε ερείπια αρχαίου Ηρώου.
Αρχιερατικό Γράμμα του Ζαχαρία Γύζη, που εκδόθηκε το1707, αναφέρει ότι πρόκειται να κτιστεί ναός με κελιά.

Παρέλαση 25ης Μαρτίου 2014 στη Μεσαριά Σαντορίνης

Στον ενοριακό ναό του Αγίου Δημητρίου  της Μεσαριάς Σαντορίνης γιορτάσθηκε ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου.  Ακολούθησε δοξολογία για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου και κατάθεση στεφάνων στο ηρώο του χωριού και στη συνέχεια ακολούθησε μαθητική παρέλαση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως μπορείτε να δείτε από το αρχείο του Αρμενιστή.

Η Σύναξη του Αρχιστρατήγου Γαβριήλ +26 Μαρτίου

Τήν 26η τοῦ μηνός Μαρτίου ἐπιτελοῦμε τή σύναξη τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, ἡ ὁποία μᾶς παραδόθηκε ἀπαρχῆς καί ἐκ Θεοῦ, διότι ὁ ἀρχάγγελος αὐτός διακόνησε στό θεῖο καί ὑπερφυές καί ἀπόρρητο μυστήριο τῆς οἰκονομίας τοῦ Χριστοῦ.
Κατά τή σημείωση μάλιστα τοῦ ὁσίου Νικοδήμου τοῦ ἁγιορείτου στόν Μέγα Συναξαριστή του, ῾Γαβριήλ θά πεῖ Θεός καί ἄνθρωπος, (ἄνθρωπος Θεοῦ δηλαδή), κατά τόν Κωνσταντινουπόλεως Πρόκλο. Γι᾽ αὐτό κι εἶναι ἐκεῖνος πού ὑπηρέτησε στό μυστήριο τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ Λόγου. Λέγει δέ καί ὁ Θεοφάνης ὁ Κεραμεύς, ὁ ἐπίσκοπος τῆς Ταυρομενίας, ὅτι τά ἑπτά στοιχεῖα πού περιέχει τό ὄνομα τοῦ Γαβριήλ σημαίνουν ὅτι ὁ Χριστός τοῦ ὁποίου τή

Τρίτη 25 Μαρτίου 2014

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου +25 Μαρτίου

«Πανηγύρι της πίστης και της λευτεριάς» κατά τον ποιητή η 25η Μαρτίου. Ημέρα που καλούμαστε να θυμηθούμε τους αγώνες που έκαναν οι ηρωϊκοί προγονοί μας, προκειμένου να αποτινάξουν τη για 400 χρόνια σκλαβιά των Τούρκων. Ιερό ορόσημο η ημέρα, αφού θεωρείται η απαρχή για την απόκτηση της εθνικής μας ελευθερίας. Είναι όμως και ημέρα που περισσότερο καλεί εμάς τους πιστούς, οι οποίοι βλέπουμε το βάθος των γεγονότων, όχι απλώς να θυμηθούμε κάτι ή και να παραδειγματιστούμε από κάτι, αλλά να συμμετάσχουμε στο σπουδαιότερο γεγονός που πραγματοποιήθηκε ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία: τη σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού μέσα στην Παναγία. Κι αν η μία εορτή είναι σπουδαία λόγω της απαρχής της εθνικής μας ελευθερίας, η άλλη, του Ευαγγελισμού, είναι

Ένα Αφιέρωμα για το ΄21

Μια ανάγνωση προσευχής του Στρατηγού Μακρυγιάννη στα ῾Οράματα και Θάματα᾽  
Τα λίγα λόγια που ακολουθούν δεν μπορούν να θεωρηθούν λόγια κάποιου ειδικού στο έργο του Μακρυγιάννη. Επομένως δεν μπορούν να έχουν χαρακτήρα ακφραιφνώς επιστημονικό. Περισσότερο συνιστούν τις πρώτες αποτιμήσεις μιας ανάγνωσης εκτενούς ασφαλώς προσευχής του στρατηγού, με κριτήριο το Σύμβολο της Πίστεως της Εκκλησίας μας, τη δομή των βασικών προσευχών της Ορθόδοξης Εκκλησίας, την αίσθηση

Ομιλία από τον Π. Γεώργιο Μεταλληνό με θέμα: Το 1821 τότε και σήμερα. Στην Χριστιανική Αίθουσα της Μητροπόλεως Θήρας 23.3.2014

Την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 23 Μαρτίου 2014 και στις  7:00 το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη ομιλία του Πατρός Γεωργίου Μεταλληνού που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Θήρας, Αμοργού & Νήσων στην αίθουσα της Χριστιανικής Εστίας Φηρών Θήρας, με θέμα: "Το ’21 τότε και σήμερα".
Ο Πρωτοπρεσβύτερος Πατέρας Γεώργιος Μεταλληνός, είναι

Δευτέρα 24 Μαρτίου 2014

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ιστ   ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 
«Εὐαγγελίζου, γῆ, χαρὰν μεγάλην· αἰνεῖτε, οὐρανοί, Θεοῦ τὴν δόξαν» (μεγαλυνάριον)   
25 Μαρτίου. Ἡμέρα ἔνδοξος. Διπλῆ ἑορτή, θρησκευτικὴ καὶ ἐθνική. Ὡς Ἕλληνες ἑορτάζουμε τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασι τῆς πατρίδος, ὡς ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἑορτάζουμε τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Θεοτόκου.
Θὰ σᾶς παρακαλέσω νὰ δώσετε προσοχὴ στὴ λέξι ποὺ δίδει καὶ τὸ χρῶμα στὴ σημερινὴ ἑορτή. 
Εἶνε ἡ λέξις εὐαγγέλιο. 
Ἀπὸ τὸ εὐαγγέ­λιο ὠνομάστηκε καὶ ἡ ἑορτὴ Εὐαγγελισμός. 
Ἂς ἀναλύσουμε μὲ συντομία τὸ νόημά της.

Κυριακή 23 Μαρτίου 2014

Κυριακή της Σταυροπροσκύνησης στο Κελλί του παπα Τύχωνα. Φωτογραφίες από την Θεία Λειτουργία

Σήμερα το πρωί, όπως κάθε χρόνο την Κυριακή της Σταυροπροσκύνησης, Αγιορείτες Μοναχοί πήγαν στο εγκαταλελειμμένο Σταυρονικητιανό Ιερό Κελλί του Τιμίου Σταυρού και τέλεσαν Θεία Λειτουργία. Στο Κελλί αυτό έζησε ο Ρώσος ασκητής παπα Τύχων τον οποίο διακόνησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Γέροντας Παΐσιος, πριν πάει στην Παναγούδα.
Οι αποκλειστικές φωτογραφίες που δημοσιεύω είναι από την Θεία Λειτουργία την οποία τέλεσε ο Ιερομόναχος Μακάριος Μαρουδάς.

Εορτασμός της Σταυροπροσκυνήσεως στο Καμάρι της Σαντορίνης 23.3.2014

Σήμερα βρισκόμαστε στη μέ­ση της Τεσσαρακοστής δηλαδή στην Τρίτη Κυριακὴ των Νη­στειών της Σταυροπροσκυνήσεως και η Εκκλησία μας προβάλλει στους πιστούς της τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου, ως αναψυχή και στήριγμά μας. Στο μεσοδιάστημα της περιόδου αυτής από την σαρανταήμερη νηστεία, κατά κάποιο τρόπο και εμείς σταυρωνόμαστε με τη νέκρωση από τα πάθη, κι έχουμε μια

Κυριακή Γ΄ Νηστειών της Σταυροπροσκυνήσεως. «Κρατώμεν της ομολογίας» (Ἑβρ. 4,14)

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, βρισκόμαστε στὴ μέ­ση τῆς Τεσσαρακοστῆς. Μεγάλη ἑ­ορτή, Τρίτη Κυριακὴ Νη­στειῶν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως.
Ὅσα λέγονται (ἀπολυτίκιο, ὕμνοι, τροπάρια, ἀπόστολος, εὐαγγέλιο), ὅλα διδάσκουν μεγά­λα μαθήματα. Ὅποιος ἔχει αὐτὶ μυστικὸ ἀκούει, ὅ­ποιος ἔχει μάτια βλέπει, ὅποιος ἔχει καρδιὰ αἰσθάνεται, καὶ ὅποιος ἔχει γλῶσσα ψάλλει· «Τὸν σταυρόν σου προσκυνοῦμεν, Δέσποτα, καὶ τὴν ἁγίαν σου ἀνάστασιν δοξάζομεν» (ἀντὶ τρισαγ.).
Ὠκεανὸς τὰ διδάγματα. Ἀπ᾽ ὅλα αὐτὰ ἂς ἐξ­ετάσουμε μία μόνο λέξι τοῦ σημερινοῦ ἀποστόλου, τὴ λέξι «ὁμολογία». «Κρατῶμεν», λέει, «τῆς ὁμολογίας» (Ἑβρ. 4,14). Τί σημαίνει «ὁμολογία»;

Σάββατο 22 Μαρτίου 2014

Πως και πότε κάνουμε το Σταυρό μας

Πολλοί κάνουν τον Σταυρό τους συνέχεια, άλλοι καθόλου, άλλοι με τόση βιασύνη πού μοιάζει με παίξιμο λαϊκού οργάνου. 
Ο Τίμιος Σταυρός πρέπει να χαράσσεται κανονικά, χωρίς βιασύνη με τα τρία δάκτυλα (μέγας, λιχανός, μέσος) ενωμένα καλώς εις τύπον της Παναγίας Τριάδος, καί τα άλλα δύο (παράμεσος, μικρός) μέσα στην παλάμη, είς τύπον των δύο φύσεων του Κυρίου μας. 
Φέρομε τα τρία δάκτυλα στο μέτωπο, κατόπιν στην κοιλιά, μετά στον δεξιόν ώμο καί είτα στον αριστερό, κάνοντας συγχρόνως μικρή υπόκλιση της κεφαλής.
1.Χαράσσομε τον Τίμιο Σταυρό στο μέτωπο: ήγουν στην κεφαλή γιατί Χριστός εστίν η κεφαλή της Εκκλησίας καί δια να μας φωτίσει τον νουν.
2.Στήν κοιλιά γιατί ομολογούμε ότι ο Χριστός μας κατήλθεν έως Άδου ταμείων

Κυριακή Γ΄ Νηστειών της Σταυροπροσκυνήσεως. Ο Απόστολος της Κυριακής!

῾Προσερχώμεθα οὖν μετά παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα λάβωμεν ἔλεον καί χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν᾽ (῾Εβρ. 4, 16) 
 (῎Ας πλησιάσουμε λοιπόν μέ θάρρος τόν θρόνο τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, γιά νά μᾶς σπλαγχνιστεῖ καί νά μᾶς δωρίσει τήν χάρη Του, τήν ὥρα πού τήν χρειαζόμαστε). 
α. Στό μέσον τῆς Σαρακοστῆς πού βρισκόμαστε, ἡ ᾽Εκκλησία μας προβάλλει τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου πρός ἐνίσχυσή μας γιά τό

Γ΄ Κυριακή των Νηστειών της Σταυροπροσκηνήσεως!

Την τρίτη Κυριακή των Νηστειών η Εκκλησία μας προβάλλει στους πιστούς της τον Σταυρό του Κυρίου. Κατά το συναξάρι της ημέρας: «Επειδή με τη σαρανταήμερη νηστεία, κατά κάποιο τρόπο σταυρωνόμαστε και εμείς με τη νέκρωση από τα πάθη, κι έχουμε μια αίσθηση πικρίας με το να μας δημιουργείται ακηδία και κατάπτωση, μπαίνει μπροστά μας ο τίμιος και ζωοποιός Σταυρός, σαν αναψυχή και στήριγμά μας, και σαν υπόμνηση του Πάθους του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και παρηγοριά: αν ο Θεός μας σταυρώθηκε για μας, πόσα πρέπει να κάνουμε εμείς για χάρη Του; Ανακουφιζόμαστε λοιπόν από τους κόπους μας, με την παράθεση των

Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014

Γ΄ Στάση Χαιρετισμών, Άκαρπα Δέντρα;

«Χαίρε ,δένδρον αγλαόκαρπον, έξ ου τρέφονται πιστοί» (ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ Ν3Α)
ΑΠΟΨΕ, αγαπητοί μου, είναι ή τρίτη στάσης του Ακάθιστου. Ό Ακάθιστος ύμνος είναι ένα ποίημα, ένα τραγούδι. Τραγούδι όχι σαν αυτά πού υμνούν τον επίγειο σαρκικό έρωτα, αλλά τραγούδι πνευματικό, υπέροχο.
Είναι θαυμαστό για δύο λόγους. Πρώτον για την αντοχή του στο χρόνο. Τα τραγούδια του κόσμου αλλάζουν. Κάθε γενεά έχει τα

Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στον Χιλιανδαρινό αρσανά της Γιοβάνιτσα 19 Μαρτίου 2014

Το σερβικό μοναστήρι, η Ιερά Μονή Χιλιανδαρίου, έχει την ιδιαιτερότητα να έχει δύο αρσανάδες (λιμανάκια που εξυπηρετούν τις ανάγκες της Μονής), επειδή η εδαφική του έκταση αποτελεί μια εγκάρσια λωρίδα της Αθωνικής χερσονήσου που καταλήγει στις δυο θάλασσες που την περιβρέχουν.    
.......Ο αρσανάς της ανατολικής πλευράς, προς το Θρακικό πέλαγος, απέχει 2,5 χιλιόμετρα από τη Μονή, σε αντίθεση με τη Γιοβάνιτσα που βρίσκεται 8.5 χιλιόμετρα μακρυά. Λόγω των συχνών κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην βόρεια

Γ΄ Στάση Χαιρετισμών. Το βραβείο της εγκράτειας

Παναγια Γοργοϋπ.«Χαῖρε, τὸ στέφος τῆς ἐγκρατείας» (Ἀκάθ. ὕμν. Ν1β΄)
           Ὁ Ἀκάθιστος ὕμνος, ἀγαπητοί μου, μοιάζει μὲ ἀνθοδέσμη. Ὅπως ἐκεῖνος ποὺ φτειά­χνει μιὰ ἀνθοδέσμη διαλέγει λουλούδια, τὰ δένει μὲ μιὰ κλωστὴ καὶ τὰ προσφέρει, ἔτσι καὶ ὁ ἀνώνυμος ποιητὴς τοῦ Ἀκαθίστου διαλέγει ἄνθη ἀπὸ τὰ πνευματικὰ λιβάδια, τῆς ἁ­γίας Γραφῆς, τῆς φύσεως καὶ τῆς ἱστορίας, ἄν­θη ποιητικά, εἰκόνες καὶ παραδείγματα. Ἀπὸ αὐτὰ πλέκει τὸν ὕμνο του καὶ τὸν προσφέρει στὴν ὑπεραγία Θεοτόκο. Μετρῶ τὰ ἄνθη τῆς ἱερᾶς αὐτῆς ἀνθοδέσμης καὶ τὰ βρίσκω 144. Κάθε «Χαῖρε» εἶνε κ᾿ ἕνα ἄνθος.

Πως κάνω Πρόσφορο!

15Υλικά:
1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι
750 γρ. αλεύρι
200 γρ. προζύμι
νερό όσο πάρει για να γίνει ζύμη σφιχτή
Εκτέλεση:
Απο το προηγούμενο βράδυ αναπιάνουμε το προζύμι όπως και στο ψωμί. Την άλλη μέρα κοσκινίζουμε το αλεύρι σε λεκάνη, κάνουμε μια λακούβα στη μέση και ρίχνουμε μέσα το προζύμι. Διαλύουμε το αλάτι σε τόσο νερό, όσο χρειάζεται για να γίνει η ζύμη σφιχτή και έπειτα

Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014

Οι Άγιοι Μάρτυρες Χρύσανθος και Δαρεία +19 Μαρτίου

Οἱ ἅγιοι αὐτοί ἔζησαν ὅταν βασιλιᾶς ἦταν ὁ Νουμεριανός (περί τά τέλη τοῦ 3ου μ.Χ. αἰ.). ῾Ο Χρύσανθος εἶχε πατέρα συγκλητικό ἀπό τήν ᾽Αλεξάνδρεια, ὀνόματι Πολέμονα, ἐνῶ ἡ Δαρεία ἦταν ἀπό τήν ᾽Αθήνα. ᾽Επειδή δέ ὁ Χρύσανθος μυήθηκε τά θεῖα ἀπό κάποιο χριστιανό, βαπτίστηκε καί κήρυττε τόν Χριστό μέ παρρησία, μέ ἀποτέλεσμα ὁ ἴδιος ὁ πατέρας του νά τόν κλείσει στή φυλακή. Καθώς ὅμως δέν ὑποχωροῦσε, ἀλλά παρέμενε σταθερός καί ἀσάλευτος στήν πίστη του, ὁ πατέρας του ἔστειλε καί ἔφερε ἀπό τήν ᾽Αθήνα μία κόρη ὄμορφη καί ὡραία, ὀνόματι

Τρίτη 18 Μαρτίου 2014

Άγιοι Μάρτυρες, Χρύσανθος & Δαρεία +19 Μαρτίου

Ο άγιοι Χρύσανθος καί Δαρεία έζησαν τόν 3ο αιώνα μ. Χ. Ο άγιος Χρύσανθος ήταν γιός τού ειδωλάτρη άρχοντα Πολέμωνα. Κατηχήθηκε, όμως, στήν πίστη τού Χριστού καί βαπτίσθηκε από κάποιον Επίσκοπο. Ο πατέρας του, πού δέν άργησε νά πληροφορηθή τό γεγονός, προσπάθησε μέ διάφορους τρόπους νά τόν μεταπείση, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Τότε ο διάβολος τόν οποίο λάτρευε, αφού διά τών ειδώλων ενεργούν τά δαιμόνια, τόν συμβούλευσε νά κάνη γιά τόν γιό του ό,τι έκανε καί εκείνος γιά τόν Αδάμ. Δηλαδή, τόν παρέσυρε στήν ανυπακοή καί τόν έβγαλε από τόν Παράδεισο διά τής Εύας.  
Απεφάσισε, λοιπόν, ο Πολέμωνας νά νυμφεύση τόν Χρύσανθο μέ ειδωλολάτρισσα, μέ τήν ελπίδα νά τόν μεταπείση εκείνη νά επιστρέψη στήν ειδωλολατρεία, καί τού έδωσε διά τής βίας ως σύζυγό του τήν

Ο εν Αγίοις Πατήρ ημών Κύριλλος Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων +18 Μαρτίου

Ο ἅγιος Κύριλλος γεννήθηκε ἀπό γονεῖς εὐσεβεῖς πού πρέσβευαν τήν ὀρθή πίστη, μέ τήν ὁποία ἀνατράφηκε κι αὐτός ἐπί τῆς βασιλείας τοῦ Κωνσταντίνου, (υἱοῦ τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου). ῞Οταν ὁ ἐπίσκοπος ῾Ιεροσολύμων ἔφυγε ἀπό τήν ζωή αὐτή, ὁ μακάριος αὐτός ἀξιώθηκε τήν ἐπισκοπική χάρη τῆς πόλεως, ὑπερμαχώντας προθύμως γιά τά ἀποστολικά δόγματα. Τήν ἐποχή ἐκείνη ὁ ᾽Ακάκιος ὁ ἐπίσκοπος τῆς Καισάρειας τῆς Παλαιστίνης, ὁ ὁποῖος ἀποκηρύχθηκε ἀπό τήν Σύνοδο τῆς Σαρδικῆς διότι δέν ἀνεχόταν νά ὁμολογεῖ τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ ὁμοούσιον μέ τόν Πατέρα, καί δέν εἶχε ἀποδεχθῆ τήν καθαίρεσή του ἀπό αὐτήν ἀλλά βρισκόταν ὡς

O Άγιος Κύριλλος Πατριάρχης Ιεροσολύμων +18 Μαρτίου

Ο Άγιος Κύριλλος καταγόταν από την Παλαιστίνη και γεννήθηκε πιθανώς το έτος 313 μ.Χ. στα Ιεροσόλυμα. Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος υπό του Επισκόπου Ιεροσολύμων Μαξίμου του Γ' (333 - 348 μ.Χ.), τον οποίο και διαδέχθηκε στην επισκοπική έδρα κατά τις αρχές του έτους 348 μ.Χ., είτε διότι ο Μάξιμος απομακρύνθηκε από τους αιρετικούς
Αρειανούς, είτε διότι πέθανε.
Ο Άγιος αρχικά αδιαφορούσε για τις δογματικές «λεπτολογίες» και απέφευγε επιμελώς τον όρο «ομοούσιος». Γι' αυτό ο Αρειανός

Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014

Ο Όσιος Αλέξιος ο άνθρωπος του Θεού +17 Μαρτίου


Οι γονείς του Οσίου
Ο Όσιος Αλέξιος γεννήθηκε στην Ρώμη στα χρόνια των ευσεβών βασιλέων Αρκαδίου και Ονωρίου. Οι δύο αυτοί Αυτοκράτορες ήταν παιδιά του Μεγάλου Θεοδοσίου και βασίλεψαν ο Πρώτος στην Ανατολή και ο δεύτερος στη Δύση.
Ο πατέρας του Οσίου ελέγετο Ευφημιανός. Ο Ευφημιανός ήταν ένας τέλειος εργάτης του αμπελώνος του Σωτήρος Χριστού. Ο πολύς πλούτος δεν του νάρκωσε την καρδιά και δεν του σκλάβωσε την ψυχή. Αντιθέτως, χρησιμοποίησε με χριστιανικό τρόπο τον πλούτο του. Τον χρησιμοποίησε για ν' απαλύνει τον

Κυριακή 16 Μαρτίου 2014

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: Ο θεμελιωτής της ορθοδόξου πνευματικότητος

Η δεύτερη Κυριακή των Νηστειών είναι αφιερωμένη σε μια από τις μεγαλύτερες πατερικές μορφές της Εκκλησίας μας, στον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης (1347-1359). 
Ο μεγάλος αυτός άνδρας έζησε σε μια πολύ ταραγμένη ιστορική περίοδο για την Εκκλησία μας, κατά την οποία ο κίνδυνος νοθεύσεως της αλήθειας υπήρξε μεγάλος και όπου η ορθόδοξη πνευματικότητα κινδύνευε να αλωθεί από τον δυτικό σχολαστικισμό και η υπεράσπισή της έλαχε στην μεγάλη αυτή

Εορτασμός Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στο Καμάρι Σαντορίνης 16.3.2014

Βρισκόμαστε στη Β΄ Κυριακή των Νηστειών της Μεγάλης Σαρακοστής και η εκκλησία μας τιμά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, πέρα από τον  εορτασμό του στις 14 Νοεμβρίου.
Την προηγουμένη Κυριακή της Ορθοδοξίας η Εκκλησία μας τιμούσε την νίκη κατά των αιρέσεων και με τη σημερινή Κυριακή τιμά τη συνέχεια της νίκης κατά των αιρέσεων γενικά, και για το

Εορτασμός Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στο Πύργο Σαντορίνης 16.3.2014

Στον ενοριακό ιερό ναό της Αγίας Θεοδοσίας που βρίσκεται έξω από το Καστέλι του Πύργου, έγινε ο εορτασμός του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά.
Γνωστό είναι και το  Θαύμα του Αγίου στη Σαντορίνη! «Αν είναι Άγιος ας μας πνίξει»
Επίσης ανάλογος εορτασμός του Αγίου Γρηγορίου έγινε και στο Καμάρι της Σαντορίνης, όπου μπορείτε να δείτε εδώ.
 Στη συνέχεια όμως μπορείτε να δείτε  ανάλογες εικόνες από τον σημερινό εορτασμό που μας έστειλε φίλη αναγνώστρια του

Κυριακὴ Β΄ Νηστειών (Μᾶρκ. 2,1-12). Ο Λόγος του Θεού

ΙΕΡΟΚ.π. Αυγουστ.«Καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον» (Μᾶρκ. 2,2)
      Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ καὶ ἅγιο εὐαγγέλιο. Διηγεῖται, πῶς ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς θεράπευσε ἕνα παραλυτικό. Ἀλλ᾿ ἐκτὸς ἀπὸ τὸ θαῦμα αὐτό, τὰ ἄλλα θαύματα ποὺ ἀναφέρει τὸ Εὐαγγέλιο, καὶ ὅσα ἔ­καναν καὶ κάνουν ἡ ὑπεραγία Θεοτόκος καὶ οἱ ἅγιοι, ὑπάρχουν κι ἄλλα θαύματα, θαύματα ἀ­όρατα. Καὶ ἐκεῖνα εἶνε πολὺ ἀνώτερα. Ποιά εἶν᾿ αὐτά;
    Ἀόρατα θαύματα. Ὅταν ἀκούγεται κήρυγμα καὶ κάποια ἐσωτερικὴ ἀλλοίωσι συντελῆται σὲ μιὰ καρδιά, αὐτὸ δὲν εἶνε ἕνα ἀόρατο θαῦ­μα, ποὺ γίνεται διὰ τῆς ἐνεργείας τοῦ ἁγίου Πνεύ­ματος;

Σάββατο 15 Μαρτίου 2014

Β΄ Κυριακή των Νηστειών. Ο Απόστολος της Κυριακής

῾Σύ δέ ὁ αὐτός εἶ καί τά ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσι
α. ῾Η Κυριακή Β´ Νηστειῶν ἀποτελεῖ συνέχεια τῆς προηγουμένης, τῆς Κυριακῆς τῆς ᾽Ορθοδοξίας, πού σημαίνει ὅτι ἡ ᾽Εκκλησία μας στό πρόσωπο τοῦ μεγάλου Πατέρα της ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ εἶδε τήν συνέχεια τῆς νίκης τῆς ὀρθῆς πίστεως ἀπέναντι, αὐτήν τήν φορά,  στούς νέους διαστρεβλωτές της, τόν δυτικοθρεμμένο φιλόσοφο Βαρλαάμ καί τούς ὁμόφρονές

Εορτασμός Αγίας Υπομονής στο Καμάρι της Σαντορίνης 15.3.2014

Η Αγία Υπομονή ήταν η βασίλισσα του Βυζαντίου η οποία ονομαζόταν Αυγούστα Ελένη – Δραγάση Παλαιολόγου
Ήταν κόρη του αυτοκράτορα των Σλάβων Κωνσταντίνου Δραγάση και έγινε αυτοκράτειρα του Βυζαντίου ως σύζυγος του Εμμανουήλ Β’ του Παλαιολόγου Είχε 6 παιδιά και ήταν η μητέρα του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου
 Ο αυτοκράτορας σύζυγός της, αργότερα έγινε μοναχός με το όνομα Ματθαίος και μετά το θάνατό του έγινε και η ίδια μοναχή

Η Αγία Οικογένεια του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά

Σύναξη Αγίας Οικογένειας, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά
Στις 20 Δεκεμβρίου του 2009, ύστερα από πρόταση της Μητρόπολης Βέροιας, Ναούσης και Καμπανίας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφάσισε την αγιοκατάταξη της Αγίας Οικογένειας των Παλαμάδων (Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά).  
Ημέρα μνήμης τους ορίστηκε η πρώτη Κυριακή μετά την 14η Νοεμβρίου.
Απολυτίκιο 
Ήχος  α΄. Της ερήμου πολίτης
Καλλονή η καλλίπαις και ευθύφρον Κωνστάντιε, μέγα αθλητά και θεόπτα, Ιεράρχα, Επίχαρις η νύμφη του Χριστού, ΟσίαΘεοδότη και σοφέ, Θεοδόσιε και Μακάριε ιερέ, υμών τα άθλα άδομεν. Δόξα τω στεφανώσαντι υμάς, δόξα υμιν τω
ελλάμψαντι, άκτιστον και αΐδιον Αυτού φως της Θεώσεως.
Παρουσίαση του βίου της αγίας Οικογενείας των Παλαμάδων και

Ο Όσιος Χριστόδουλος. Το κλέος της Πάτμου +21 Οκτωβρίου και 16 Μαρτίου

Εικόνα του Οσίου Χριστοδούλου
από το βημόθυρο του Καθίσματος
του Οσίου στις Αλυκές Διακοφτού
της νήσου Πάτμου
Ανάμεσα στις φωτεινές μορφές, που κοσμούν την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, είναι και ο Όσιος Χριστόδουλος, το κλέος και το πάντιμο σέμνωμα της Πάτμου, που ίδρυσε την περίφημη Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και ανέδειξε το άγονο και μικρό αυτό νησί της Δωδεκανήσου σε παγκόσμιο προσκύνημα και σε αξιόλογο μοναστικό κέντρο της Ανατολής. Μέσα από έναν βίο γεμάτο δοκιμασίες, πειρασμούς και συνεχείς μετακινήσεις από τόπο σε τόπο λόγω της αλματώδους προέλασης των Τούρκων στην Ανατολή, κατόρθωσε ο Όσιος Χριστόδουλος να διακριθεί για τον ένθεο ζήλο, την ακλόνητη πίστη του και τη διαρκή αναζήτηση της πνευματικής τελειότητος. Επιπλέον ο δυναμισμός του, οι ικανότητες και τα χαρίσματά του ως ηγούμενος και πνευματικός γέροντας σε συνδυασμό και με το συγγραφικό του έργο και τη βαθιά του γνώση για τον άνθρωπο και τον κόσμο, τον κατέστησαν σημαντική ασκητική προσωπικότητα με φήμη που εξαπλώθηκε παντού και με κύρος στην αυτοκρατορική αυλή και το Πατριαρχείο. 
Γεννημένος από δύο ευσεβείς γονείς, τον Θεόδωρο και την Άννα, σε μία κωμόπολη κοντά στη Νίκαια της μικρασιατικής Βιθυνίας περί το 1020 ο κατά κόσμον Ιωάννης εγκαταλείπει τα εγκόσμια και κινούμενος από θείο έρωτα

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Κυριακή Β΄ Νηστειών

Η Κυριακή Β΄ Νηστειών είναι αφιερωμένη από την Εκκλησία μας στον μεγάλο Πατέρα και Διδάσκαλό της άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, στο πρόσωπο του οποίου βλέπει τη συνέχεια της νίκης της κατά των αιρέσεων γενικώς, συνεπώς η Κυριακή αυτή προεκτείνει την προηγουμένη της Ορθοδοξίας. Ο άγιος Γρηγόριος έτσι δεν είναι για την Εκκλησία ένας απλός άγιος, αλλά σύμβολο και όρος Ορθοδοξίας, στου οποίου τη διδασκαλία κρίνεται το ορθόδοξο από το αντορθόδοξο και αιρετικό, το γνήσιο και αληθινό από το κίβδηλο και ψεύτικο. Από την άποψη αυτή η προσέγγιση του αγίου αυτού Πατρός αποτελεί προσέγγιση στα καθαρά νάματα της

Β΄ Στάση Χαιρετισμών στο Καμάρι της Σαντορίνης 14.3.2014

Οι Χαιρετισμοί της Υπεραγίας Θεοτόκου ή ο  Ακάθιστος Ύμνος, είναι ένα από τα ωραιότερα τραγούδια της Εκκλησίας μας και ψάλλεται στα πέρατα της οικουμένης  όπου υπάρχουν χριστιανοί ορθόδοξοι, κατά της περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής.  
Μέσα σ΄ αυτό το πνευματικό ταξίδι της περιόδου αυτής που διανύουμε και μετά την απόδοση της πρώτης Στάσης των

Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014

Β΄ Στάση Χαιρετισμών. Η αυγή και μυστική ημέρα

«Χαῖρε, αὐγὴ μυστικῆς ἡμέρας» (Ἀκάθ. ὕμν. Ι 1β΄)
   Αὐγή! Ποιός, ἀγαπητοί μου, δὲν σηκώθηκε κάποιο ἀνοιξιάτικο πρωινὸ γιὰ ν᾽ ἀπολαύ­σῃ τὸ μαγικὸ θέαμα τῆς αὐγῆς; Τὰ ἄστρα ἐξαφα­νίζονται, ἡ νύχτα ὑποχωρεῖ. Ὁ ἥλιος ὁ βασιλιᾶς τῆς ἡμέρας ἑτοιμάζεται νὰ παρουσιασθῇ, ὁ ὁρίζοντας ῥοδίζει. Τὰ πουλιὰ ξυπνοῦν, τραγούδια ἀκούγονται στὰ δάση, τ᾽ ἀηδόνια ψάλλουν σὰν οἱ καλύτεροι ψάλτες τὸ πρωινό τους τραγούδι. «Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύ­ρι­ον»! (Ψαλμ. 150,6). Τὰ ἄνθη εὐωδιάζουν, ἡ ἀτμόσφαι­­ρα ἀρωματίζεται. Ἡ φύσι πανηγυρίζει· ὑποδέχεται τὴν αὐγή, τὴν «ῥοδοδάκτυλον ἠώ».

Αὐγή, χάραμα, χαρὰ Θεοῦ! Λαμπρὸ θέαμα γιὰ ποιητὰς καὶ ζωγράφους.
Ὡραία λοιπὸν εἶνε ἡ αὐγή; Ἀλλ᾿ ἀκόμη ὡ­ραιότερη, ἀπείρως ὡ­ραιότερη εἶνε μία ἄλλη «αὐγή»· εἶνε ἡ ὑπεραγία Θεοτόκος! Ἔτσι τὴν ὀνομάζει ὁ Ἀκάθιστος

Β΄ Στάση Χαιρετισμών. Μετάνοια, ο δρόμος της ανορθώσεως

«Χαῖρε, ἀνόρθωσις τῶν ἀνθρώπων· χαῖρε, κατάπτωσις τῶν δαιμόνων» (Ἀκάθ. ὕμν. Λ1)
Ἂς εὐχαριστήσουμε , ἀγαπητοί μου, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ποὺ μᾶς ἀξιώνει νὰ ἀκοῦμε πάλι τὸν Ἀκάθιστο ὕμνο. Κῆπος, μυστικὸ περιβόλι εἶνε ὁ Ἀκάθιστος ὕμνος. Ἀπὸ τὸ μυστικὸ αὐτὸ περιβόλι τῆς Θεοτόκου θὰ κόψω ἕνα λουλούδι, θὰ πάρω ἕνα χαιρετισμό· «Χαῖρε, ἀνόρθωσις τῶν ἀνθρώπων· χαῖρε, κατάπτωσις τῶν δαιμόνων»(Ἀκάθ. ὕμν.Λ1).

Ο Όσιος Βενέδικτος +14 Μαρτίου

«Ο όσιος Βενέδικτος στα ελληνικά λέγεται Ευλογημένος. Καταγόταν από τη γη των Ρωμαίων, από χώρα που λεγόταν Νουρσία, κι οι γονείς του ήταν ευσεβείς και πλούσιοι. Άφησε την οικία του και τους γονείς του και την πατρική περιουσία από πολύ μικρή ηλικία και πήγε σε έναν ερημικό τόπο με την παραμάνα του. Εκεί κατέστησε τον εαυτό του κατοικητήριο του Θεού με την αρετή και την άσκησή του κι έλαβε από τον Θεό δύναμη και χάρη των ιάσεων. Και η μεν ιστορία του διηγείται αναλυτικότερα όλα τα παράδοξα που επιτέλεσε,  τα διάφορα θαύματα που έκανε και τις αναστάσεις των νεκρών και πώς μιλούσε για τους απόντες ως παρόντες. Εκείνο όμως πρέπει να πούμε επί πλέον ως αναγκαίο: ότι καθώς έμελλε αυτός να εκδημήσει προς τον Κύριο, εκ των

Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014

Η Αρχιστράτηγός μας!

«Χαίρε, δι’ ής εγείρονται τρόπαια
Χαίρε, δι’ ής εχθροί καταπίπτουσιν»
626 μ. Χ. Η Κωνσταντινούπολις, η πρωτεύουσα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, εδοκιμάζετο σκληρώς. Ο Ηράκλειος, ο γενναιότατος αυτοκράτορ, απουσίαζε. Με όλον τον στρατόν του ευρίσκετο προς τα ανατολικά σύνορα της αυτοκρατορίας, αγωνιζόμενος να συντρίψει τον Χοσρόην, τον αγέροχον εκείνον βασιλέα της Περσίας, τον διάδοχον του Ξέρξου κατά το μίσος προς τον Ελληνισμόν, όστις εκαυχάτο ότι δεν θα καταθέσει τα

Η Οσία Μήτηρ Υπομονή +13 Μαρτίου

«Η Αγία Υπομονή ήταν η βασίλισσα του Βυζαντίου Αυγούστα Ελένη – Δραγάση Παλαιολόγου. Ήταν κόρη του αυτοκράτορα των Σλάβων Κωνσταντίνου Δραγάση. Έγινε αυτοκράτειρα του Βυζαντίου ως σύζυγος του Εμμανουήλ Β’ του Παλαιολόγου. 
Είχε 6 παιδιά και ως αυτοκράτειρα, κατά τον φιλόσοφο Γεώργιο Πλήθων Γεμιστό, διακρινόταν για τη σωφροσύνη της και την δικαιοσύνη της. Ήταν η μητέρα του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου
Ο αυτοκράτορας σύζυγός της έγινε αργότερα μοναχός με το όνομα Ματθαίος και μετά το θάνατό του έγινε και η ίδια μοναχή στο μοναστήρι της Κυρά - Μάρθας.

Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014

Λιτανεία Αγίας Θεοδώρας στην Άρτα 11 Μαρτίου 2014

06Με μεγαλοπρέπεια και όπως ορίζει το πρωτόκολλο, πραγματοποιήθηκε ανήμερα της εορτής η μεγάλη Λιτάνευση της Λάρνακας με τα χαριτόβρυτα Λείψανα της Αγίας Θεοδώρας της Βασιλίσσης καθώς και της θαυματουργού Εικόνας της στους κεντρικούς δρόμους της Άρτας.
Την Λιτανεία άνοιξε όπως πάντα η ιστορική Φιλαρμονική του Μ/Φ Συλλόγου ΣΚΟΥΦΑΣ Άρτας και ακολούθησαν μαθητές

Αγία Υπομονή +13 Μαρτίου και +29 Μαΐου

Η μνήμη της Οσίας και Θεοφόρου μητρός ημών Υπομονής, τελείται τη 13η Μαρτίου και 29η Μαΐου  
Η Αγία Υπομονή, κατά κόσμον Ελένη Δραγάση, και αργότερα, ως σύζυγος του Μανουήλ Β' Παλαιολόγου, «Ελένη η εν Χριστώ τω Θεώ αυγούστα και αυτοκρατόρισσα των Ρωμαίων η Παλαιολογίνα», ήταν θυγατέρα του Κωνσταντίνου Δραγάση, ενός από τους πολλούς ηγεμόνες - κληρονόμους του μεγάλου Σέρβου κράλη (=βασιλιά) Στεφάνου Δουσάν. Καταγόταν από βασιλική και ευλογημένη γενιά. Στους προγόνους της

Τρίτη 11 Μαρτίου 2014

Ο Όσιος Θεοφάνης ο Ομολογητής +12 Μαρτίου

«Ο όσιος Θεοφάνης είχε πατέρα τον ηγεμόνα Ισαάκ και μητέρα τη Θεοδότη. Πέθανε ο πατέρας του, οπότε τον ανάθρεψε μόνη η μητέρα του. Σε ηλικία δώδεκα ετών, τον αρραβώνιασαν με μια κοπέλα, κι έζησε μαζί της οκτώ χρόνια, έχοντας και οι δύο πλούτο πολύ. Ο όσιος έχοντας ως σύμβουλο  έναν υπηρέτη του, είχε μεγάλο πόθο να ακολουθήσει τον μοναχικό βίο. Όταν πέθανε και η μητέρα του, που του άφησε άπειρο πλούτο, ο πεθερός του τον εκβίαζε να εκπληρώσει ό,τι είχε κανονιστεί για τον γάμο. Πράγματι, ήλθε η ημέρα του γάμου, ετοιμάστηκε ο νυφικός κοιτώνας, ψάλθηκε ο γάμος και εκτελέστηκαν όλα τα σχετικά. Όταν όμως ήλθε η ώρα να μείνει μόνο το ζευγάρι, ο Θεοφάνης φανέρωσε τους κρυφούς λογισμούς του περί της αφιερώσεώς του στον Θεό στη νέα, η οποία και συγκατατέθηκε, με τη διαβεβαίωση ότι αυτό που εκείνος προτίθεται να κάνει, το ίδιο θα κάνει και εκείνη με προθυμία. Ο Θεοφάνης όταν άκουσε τον λόγο της γυναίκας του, ευχαρίστησε τον Θεό. Κι από τότε λοιπόν και οι δύο έκαναν τις

Η Άρτα εόρτασε την Πολιούχο της Αγία Θεοδώρα 11 Μαρτίου 2014

DSC 0150Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε η μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Θεοδώρας της Βασιλίσσης Άρτης στον περικαλλή Βυζαντινό Ναό της.
Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου κ. Δωροθέου και συμπροσευχομένων των Σεβασμιωτάτων Αρχιερέων Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρου και Άρτης κ. Ιγνατίου τελέσθηκε ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων.

Τα λάθη είναι πολλά όπου η αγάπη είναι λίγη. Εκεί που η αγάπη περισσεύει τα λάθη εξαφανίζονται!

Ανακοίνωση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας

Οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search ή από άλλες πηγές και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από άλλα site τα οποία και αναφέρονται (σαν Πηγή) ή περιέχουν το λογότυπο τους.
Εάν παρόλα αυτά κάποιος/α θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση του Blog, καλείται να επικοινωνήσει στο atladidas@gmail.com προς αποκατάσταση του θέματος.