Σάββατο 30 Απριλίου 2016

Περιφορά Επιταφίου στον Πύργο της Σαντορίνης 29.4.2016 Pyrgos Santorini Epitaph lights!!

Το νησί της Σαντορίνης ένα απέραντο γεωλογικό μνημείο, εξακολουθεί να μαγεύει τον κάθε επισκέπτη, από τις φυσικές ομορφιές που της χάρισε ο Θεός.
Φανταστική και μαγευτική είναι η απέραντη καλντέρα με την  γλυκιά της αγριάδα, που όσες φορές και να την δει κανείς, συνεχίζει να του προκαλεί ανεξήγητες ψυχοθεραπευτικές εντυπώσεις.
Ποτέ δεν μπορούμε να "χορτάσουμε" την καρτποσταλική θέα της μαγευτικής καλντέρας!!!
Οι ομορφιές της όμως δεν σταματούν εδώ, αφού

Μεγάλη Παρασκευή βράδυ. Ο Όρθρος του Μεγάλου Σαββάτου

Τοῦτό ἐστι τό ὑπερευλογημένον Σάββατον, ἐν ᾧ Χριστός ἀφυπνώσας, ἀναστήσεται τριήμερος 
 (Αυτό είναι το υπερευλογημένο Σάββατο, κατά το οποίο ο Χριστός αφού κοιμήθηκε τον ύπνο του θανάτου, θα αναστηθεί σε τρεις ημέρες)
Ἡ σημερινή ἡμέρα εἶναι ἐντελῶς ξεχωριστή. ῎Οχι μόνον εἶναι Μεγάλη, ἀλλά καί ὑπερευλογημένη. Αἰτία γι᾽ αὐτό εἶναι τό γεγονός ὅτι ὁ Κύριος ᾽Ιησοῦς Χριστός, ἀφοῦ διῆλθε ἀπό τόν Σταυρό, πάνω στόν
ὁποῖο πραγματοποιήθηκε κυρίως ἡ σωτηρία τοῦ

Μεγάλη Παρασκευή Αποκαθήλωση στο Καμάρι της Σαντορίνης 29.4.2016

Μεγάλη Παρασκευή σήμερα και μέσα σε έντονα συγκινησιακό κλίμα τελέσθηκε η Ακολουθία της Αποκαθηλώσεως στον ιερό ενοριακό ναό της  Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης που βρίσκεται στο Καμάρι της Σαντορίνης.    
Ο ναός ήταν κατάμεστος από ανθρώπους κάθε ηλικίας, οι οποίοι ήθελαν να βιώσουν την κορύφωση του Θείου Πάθους προσκυνώντας αρχικά τον Εσταυρωμένο και στη συνέχεια, μετά την αποκαθήλωση, τον λαμπρά στολισμένο Επιτάφιο

Παρασκευή 29 Απριλίου 2016

Μεγάλη Παρασκευὴ βράδυ. Εποχή παραφροσύνης

«Ὤ τῆς παραφροσύνης καὶ τῆς χριστοκτονίας τῆς τῶν προφητοκτόνων!» (Γ΄ στ. ἐγκ.)
ΕΙΝΕ ἱερὸ ἔθιμο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησί­ας μας, νὰ στολίζουμε τὸν ἐπιτάφιο μὲ ἄν­­θη, τὰ ἄνθη τῆς ἀνοίξεως. Διότι τὸ ἄνθος εἶ­νε ἡ γλῶσσα τῆς καρδιᾶς. Μὲ τὸ ἄνθος ἐκ­φρά­ζει ὁ ἄνθρωπος τὰ μυστικώτερα αἰσθήματά του· εἶνε ἕνα ἀπὸ τὰ ὡ­ραιότερα δημι­ουργή­μα­­τα τοῦ Θεοῦ. Φτάνει κ᾽ ἕνα τριαντάφυλλο, ὅ­πως εἶπε ἕ­νας βοτανολόγος, ν᾽ ἀ­πο­δείξῃ ὅτι ὑπάρχει Θεός.

Μεγάλη Πέμπτη βράδυ. Η Σταύρωση του Χριστού στο Καμάρι της Σαντορίνης 28.4.2016

Μέσα σε κλίμα  βαθιάς κατάνυξης και περισυλλογής, τελέστηκε το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης η Ακολουθία των Αγίων Παθών, και έτσι κορυφώνεται το Θείο Δράμα του Κυρίου μας, με την αναπαράσταση του Σταυρικού Μαρτυρίου του Χριστού μας.  
Όλη η Ορθοδοξία την ημέρα αυτή βιώνει το Θείο Δράμα.
Πλήθος πιστών κατέκλυσαν τον ναούς για να ακούσουν τα Δώδεκα Ευαγγέλια βιώνοντας τα

Πέμπτη 28 Απριλίου 2016

Mεγάλη Πέμπτη βράδυ. Σήμερον κρεμάται επί ξύλου....

estayr1-1«Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας» (ἀντίφ. ιε΄ ὄρθρ. Μ. Παρ.)
ΟΣΟ, ἀγαπητοί μου, προχωρεῖ ἡ ἀκολουθία καὶ πλησιάζει ἡ στιγμὴ τῆς σταυρώσεως τοῦ Χριστοῦ, τόσο οἱ ὕμνοι καὶ τὰ τροπάρια γίνονται γλυκύτερα. Προκαλοῦν συγκίνησι· μόνο χυδαῖες ψυχὲς παραμένουν ἀσυγκίνητες.
Παγκόσμιος θρῆνος. Ὁ ἐκκλησιαστικὸς ποιητὴς καλεῖ νὰ συμμετάσχουν στὸ θρῆνο καὶ στὸ πένθος ἄγγελοι, ἄνθρωποι ἀλλὰ κι αὐτὰ τὰ ἄψυχα δημιουργήματα. Μεταξὺ τῶν ἄλλων ἀναφέρει καὶ τὴ γῆ.

Μεγάλη Πέμπτη βράδυ. Λύπη μέχρι Θανάτου

«Τότε λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου» (Ματθ. 26,38)ΕΙΝΕ τολμηρό ἀγαπητοί μου, νὰ ζωγραφί­ζῃ, τολμηρότερο νὰ ψάλλῃ, κι ­κόμα πιὸ τολμηρὸ νὰ ὁμιλῇ κανεὶς γιὰ τὸ Χριστό· πάντοτε μέν, ἀλλὰ μάλιστα σήμερα, ποὺ ἐνώπιόν μας εἶνε Ἐσταυρωμένος, μετέωρος μεταξὺ οὐ­ρανοῦ καὶ γῆς.  
Ζαλίζεται τὸ μυαλό, τραυλίζει ἡ γλῶσσα. Κι ὄχι μόνο ἡ δική μας φτωχὴ γλῶσ­σα, μὰ καὶ ἡ γλῶσσα τῶν

Μεγάλη Πέμπτη βράδυ. Ο Όρθρος της Μεγάλης Παρασκευής

῾Προσκυνοῦμέν Σου τά πάθη, Χριστέ᾽
1.῾Τά ἅγια καί σωτήρια καί φρικτά Πάθη τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ᾽ πού ἐπιτελοῦμε τήν ῾Αγία καί Μεγάλη Παρασκευή, ἀποτελοῦν τό ἀποκορύφωμα τῶν ὅλων Παθῶν τοῦ Κυρίου. Διότι ὁλόκληρη ἡ ζωή Του ἦταν ἕνα Πάθος, ἀπαρχῆς τοῦ ἐρχομοῦ Του στόν κόσμο - ἄς θυμηθοῦμε τά γεγονότα τῆς Γεννήσεώς Του -, ἀλλά καί μετέπειτα. Αὐτά πού συντελοῦνται ἑπομένως τίς

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Μεγάλης Εβδομάδος 2016 Εμπορείου Σαντορίνης

Από τον Ιερό Ενοριακό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου του Εμπορείου της  Σαντορίνης  ακολουθεί το πιο κάτω πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών Μεγάλης Εβδομάρος του Εμπορείου της Σαμτορίνης
Κλικ πάνω στο πρόγραμμα για την μεγένθυσή του!
Πιο αναλυτικά: 

Τετάρτη 27 Απριλίου 2016

Μεγάλη Τετάρτη βράδυ. Ο Ιούδας (φιλαργυρία, απελπισία, αυτοκτονία)

Ἀπόψε, ἀγαπητοί, βρισκόμαστε στὸ μέσον τῆς ἑβδομάδος τῶν παθῶν τοῦ Κυρί­ου, στὸ μέσον τοῦ θείου δράματος. Πολλὰ εἶ­νε τὰ πρόσωπα ποὺ ἐμφανίζονται σ᾿ αὐτό· ἄν­τρες, γυναῖκες, παιδιά, ἱερεῖς, γραμματεῖς, φα­­ρισαῖοι, Ἑβραῖοι, Ῥωμαῖοι… Πρωταγωνιστὴς εἶνε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, καὶ ὅ­λα τὰ ἄλλα πρόσωπα στρέφονται γύρω ἀπὸ αὐτόν.
Ἀλλ᾿ ἐὰν ὑπάρχῃ ἕνα πρόσωπο ποὺ προκα­λεῖ τὴ

Δόξα τη Μακροθυμία σου Κύριε!

Μακροθυμία ανέκφραστη!
ΕΝΑΣ, ἀγαπητοί μου, ἀπὸ τοὺς ὕμνους, μὲ τοὺς ὁποίους ἀνοίγει ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα, εἶνε καὶ αὐτός· «Φθάσαντες, πιστοί», λέει, ―ὄχι οἱ ἄπιστοι― «τὸ σωτήριον πάθος Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, τὴν ἄφατον αὐτοῦ μακροθυμίαν δοξάσωμεν» (αἶν. Μ. Δευτ.). Ἐμπρὸς στὰ σωτήρια πάθη τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ τί ἄλλο νὰ πῇ ὁ ἱερὸς ὑμνογράφος; Ἂς δοξάσουμε, λέει, τὴν ἀπερίγραπτη μακροθυμία του.

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος 2016 στο Καμάρι της Σαντορίνης

Από τον ενοριακό ναό Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης του Καμαριού της Σαντορίνης ακολουθεί το πιο κάτω πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος.Επίσης στο πρόγραμμα της Μ. Εβδομάδος υπάρχουν αρκετές παραπομπές της ιστοσελίδας μας σε ανάλογη θεματολογία των ημερών αυτών όπου μπορείτε να επισκεφθείτε με ένα απλό κλικ. 
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

Τρίτη 26 Απριλίου 2016

Mεγάλη Tετάρτη βράδυ. Η Θεία Κοινωνία

«Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, τοῦτό ἐστι τὸ αἷμά μου, τὸ τῆς καινῆς διαθήκης, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν» (θ. Λειτουργία) 
ΓΕΥΜΑΤΑ καὶ δεῖπνα κάνουν οἱ μεγάλοι, οἱ πλούσιοι, οἱ μεγιστᾶνες, ποὺ θέλουν νὰ ποικίλουν τὴν ἀνιαρὰ ζωή τους καὶ μ᾿ ἕνα γλέντι. Ἀλλὰ πόσοι προσκαλοῦνται σ᾿ αὐτά; Λίγοι, οἱ ἐπίσημοι· αὐτοὶ ποὺ εἶνε πάντα χορτᾶτοι. 
Ὁ πολὺς λαὸς μένει ἔξω ἀπὸ τὰ δεῖπνα τῶν μεγάλων. Θὰ σᾶς παρουσιάσω ὅμως ἕνα δεῖπνο, ἐμπρὸς στὸ ὁποῖο ὅλα τὰ ἄλλα δεῖπνα εἶνε μία σκιά. Σ᾿ αὐτὸ εἶνε

Μεγάλη Τρίτη βράδυ

Την Μεγάλη Τρίτη το εσπέρας ψάλλεται η ακολουθία του Όρθρου της Μεγάλης Τετάρτης και σύμφωνα με το Συναξάρι: «Τη αγία και μεγάλη Τετάρτη της αλειψάσης τον Κύριον μύρω πόρνης γυναικός μνείαν ποιείσθαι οι θειότατοι Πατέρες εθέσπισαν, ότι προ του σωτηρίου πάθους μικρόν τούτο γέγονεν». 
Καθιέρωσαν οι άγιοι Πατέρες να μνημονεύουμε

Πρόγραμμα Ακολουθιών Μεγάλης Εβδομάδος 2016 της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλιού Θήρας

Στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μονής του Προφήτου Ηλιού Θήρας, αναφέρεται το πρόγραμμα των ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδος του 2016, καθώς επίσης και το πρόγραμμα των ακολουθιών του Ιερού Μετοχίου του Αγίου Γεωργίου του Θαλασσίτη που βρίσκεται στη παραθαλάσσια περιοχή μεταξύ Περίσας και Εξωμύτη της ευρύτερης περιοχής του Εμπορίου της Σαντορίνης.

Νυμφίος, Κυριακή Βράδυ των Βαΐων στο Καμάρι της Σαντορίνης 24.4.2016

Από την Κυριακή το βράδυ των Βαΐων αρχίζουν οι πιο υπέροχες και κατανυκτικές ακολουθίες του χρόνου με εξαιρετικούς εκκλησιαστικούς ύμνους της Ιεράς και Μεγάλης Εβδομάδος. 
Έτσι λοιπόν και στον Ενοριακό Ιερό Ναό της Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης στο Καμάρι της Σαντορίνης, έγινε η ακολουθία του Νυμφίου μέσα σε κατανυκτικό κλίμα και την οποία μπορείτε να δείτε αποσπασματικά μέσα από το αρχείο της ιστοσελίδας μας.

Εορτασμός των Βαΐων στο Καμάρι της Σαντορίνης 24.4.2016

Την Κυριακή των Βαΐων η Εκκλησία μας γιορτάζει τη θριαμβευτική είσοδο του Ιησού Χριστού στά ᾽Ιεροσόλυμα. 
Πολύς κόσμος είχε μαζευτεί στην πόλη, όχι μόνο για να δουν τον Χριστό, αλλά και το φίλο Του Λάζαρο, που τον είχε πρόσφατα αναστήσει. 

Κρατούσε στα χέρια κλαδιά από φοίνικες, ρίχνοντας κάτω τά ροῦχα τους Τον επευφημούσαν κατά την είσοδό Του, καθισμένο πάνω σε πουλάρι και

Ύψωση του Λαζάρου στο Μεγαλοχώρι της Σαντορίνης 23.4.2016

Το έθιμο του Λαζάρου σε ορισμένα χωριά της Σαντορίνης έχει μια βαθιά παράδοση η οποία μεταλαμπαδεύεται από γενιά σε γενιά.
Τα σκήπτρα του εθίμου αυτού κατέχουν οι κάτοικοι του Μεγαλοχωρίου οι οποίοι εφαρμόζουν πιστά την παράδοσή τους.
Έτσι λοιπόν το Σάββατο του Λαζάρου ξεδιπλώνουν την παράδοσή τους, όπως και κάθε χρόνο, στολίζοντας και υψώνοντας τον στολισμένο γιγαντιαίο σταυρό στην πλατεία του χωριού.

Κυριακή 24 Απριλίου 2016

Ύψωση του Λαζάρου στο Κοντοχώρι Φηρών της Σαντορίνης 23.4.2016

Σύμφωνα με ένα παλιό έθιμο της Σαντορίνης κατά την ημέρα του Σαββάτου της ανάστασης του Λαζάρου και σε ορισμένα χωριά του νησιού, οι κάτοικοι της περιοχής αναβιώνουν το έθιμο της ύψωσης του Λαζάρου. 
Έτσι λοιπόν και στο Κοντοχώρι των Φηρών της Σαντορίνης, κάθε χρόνο αναβιώνουν το έθιμο αυτό στην περιοχή τους με ιδιαίτερο μεράκι
Οι κάτοικοι της περιοχής από μέρες προετοιμάζονται για το έθιμο αυτό και το μεσημέρι του Σαββάτου,

Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

Ο Άγιος Λάζαρος και η Ανάστασή του

Η έγερση του εν τάφω τετραημέρου, Αγίου και Δικαίου Φίλου του Χριστού Λαζάρου!  
      "Ο Λάζαρος ήταν Εβραίος κατά το γένος, Φαρισαίος κατά την αίρεση, και υιός, όπως έχει βρεθεί, του Φαρισαίου Σίμωνα, καταγώμενος από την κώμη της Βηθανίας. Ενώθηκε με δεσμά φιλίας με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, ο Οποίος ήλθε στον κόσμο για τη σωτηρία μας. Επειδή λοιπόν ο Χριστός συνεχώς διαλεγόταν με τον Σίμωνα, διότι και αυτός πίστευε πολύ στην ανάσταση από τους νεκρούς, και πήγαινε στο σπίτι του, κατά

Άγιο Μύρο: Τί συμβολίζει και κάθε πότε παρασκευάζεται

Το Άγιο Μύρο ή αλλιώς «έλαιον ευχαριστίας», χρίσμα ευχαριστίας» ή και «χρίσμα επουράνιον», συμβολίζει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Πρόκειται για ένα έλαιο που περιέχει ένα μείγμα 57 διαφορετικών φαρμακευτικών φυτών και αρωματικών ουσιών. 
Πιο συγκεκριμένα, τα υλικά με τα οποία παρασκευάζεται το Άγιο Μύρο, είναι: αρωματικά φυτά, δρόγες και αιθέρια έλαια, από τα οποία το

Πέμπτη 21 Απριλίου 2016

Σύλλογος Ιεροψαλτών Θήρας "Αντώνιος Σιγάλας" σε απόδοση των Ύμνων της Μ. Εβδομάδος στον Ι.Ν. Αγίας Άννας στο Βόθωνα Σαντορίνης & βράβευση Ιεροψάλτου και παλαιού μέλους του Συλλόγου Τετάρτη βράδυ 20.4.2016

Σε λίγο αποχαιρετούμε την Μεγάλη Σαρακοστή και ερχόμαστε στο κατώφλι της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος.
Έτσι λοιπόν και η χορωδία του Συλλόγου Θηραίων Ιεροψαλτών "ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ" διοργάνωσε την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 και μετά την Προηγιασμένη στον Ιερό Ενοριακό της Αγίας Άννας στο Βόθωνα της Σαντορίνης στις 7:30 το βράδυ μια απίθανη μουσική - βυζαντινή βραδιά γεμάτη από τους κατανυκτικούς ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδος....

Σταυροί από φύλλα φοινίκων στο Εμπορείο της Σαντορίνης!

Είχαμε αναφερθεί και παλαιότερα αναφορικά με διαδικασία κατασκευής σταυρών από φύλλα φοίνικα στην περιοχή της Έξω - Γωνιάς Σαντορίνης αλλά και του Εμπορείου της Σαντορίνης, το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα χωριά των Κυκλάδων.
Μάλιστα στο χωριό αυτό κατασκευάζουν 1.500 με 2.000 περίπου σταυρούς κάθε χρόνο, από τα χεράκια της κυρα-Γιωργίας, αλλά και του συζύγου της του κυρ-Γιώργη Ζαμπέλη!  
Φέτος έτυχε να παρακολουθήσουμε εκ νέου το

Τρίτη 19 Απριλίου 2016

Πρόγραμμα Ι. Ακολουθιών της Μ. Εβδομάδας και του Πάσχα Ι. Ν. Αγ. Χαραλάμπους Έξω Γωνιάς Θήρας

Από τον Ιερό Ενοριακό Ναό του Αγίου Χαραλάμπου της Έξω Γωνιάς της  Σαντορίνης  ακολουθεί το πιο κάτω πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδος - Πάσχα 2016 και Διακαινησίμου Εμδομάδος:  
Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η  Π Ρ Ο   Τ Ω Ν  Β Α Ϊ Ω Ν (22 Απριλίου 2016)

Δευτέρα 18 Απριλίου 2016

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Εμπορείου Σαντορίνης, από 17.4.2016 έως και 24.4.2016

Από τον Ιερό Ενοριακό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου του Εμπορείου της  Σαντορίνης  ακολουθεί το πιο κάτω πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών της ομώνυμης ενορίας, από 17 Απριλίου έως και 24 του  μηνός Απριλίου 2016
Κλικ πάνω στο πρόγραμμα για την μεγένθυσή του!
Πιο αναλυτικά: 

Κυριακή 17 Απριλίου 2016

Άγιος Μακάριος ο Νοταράς, ο θαυματουργός Άγιος των Μύλων Σάμου +17 Απριλίου

Στο νοτιοανατολικό τμήμα του ακριτικού αιγαιοπελαγίτικου νησιού της Σάμου με τις απαράμιλλες φυσικές ομορφιές και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά βρίσκεται το ιστορικό και γραφικό χωριό Μύλοι ανάμεσα σε φημισμένους πορτοκαλεώνες και πυκνούς ελαιώνες. Το μικρό αυτό χωριό της Σάμου, το οποίο κτίσθηκε κατά τον 16ο αιώνα στη διάρκεια του επαναποικισμού από τους πρώτους εποικιστές που ήρθαν από την Πάτμο μαζί με τον Νικόλαο Σαρακίνη και που για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν η πρωτεύουσα του νησιού, συνδέθηκε στη μακραίωνη ιστορική του πορεία και παράδοση με τον Άγιο Μακάριο τον Νοταρά Αρχιεπίσκοπο Κορίνθου (1731 – 1805), τον ακλινή και αμετακίνητο στην ορθόδοξη πίστη και την εκκλησιαστική παράδοση ευκλεή ιεράρχη και θεοφόρο ασκητή, ο οποίος αναδείχθηκε Γενάρχης του Φιλοκαλισμού, ένθερμος αλείπτης νεομαρτύρων, πολύτιμος συγγραφέας και θαυματουργός άγιος. 
Ο Άγιος Μακάριος, ο εκλεκτός αυτός γόνος της παλαιάς αρχοντικής οικογένειας των Νοταράδων από τα Τρίκαλα Κορινθίας, μετά την αυθαίρετη εκθρόνισή του από τον μητροπολιτικό θρόνο της Αποστολικής Εκκλησίας

Εορτασμός Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας Ε΄ Κυριακή των Νηστειών στον Καρτεράδο της Σαντορίνης 17.4.2016

Την πέμπτη Κυριακή των Νηστειών, η Εκκλησία μας προβάλλει ως υπόδειγμα μια γυναίκα πού μετανόησε και επέστρεψε στο Θεό, την Οσία Μαρία την Αιγυπτία η οποία εορτάζει δυο φορές το χρόνο, την 1η Απριλίου αλλά και την Ε΄ Κυριακή των Νηστειών.
Έτσι λοιπόν και στην περιοχή του Καρτεράδου της Σαντορίνης έγινε ο εορτασμός της Αγίας στον ιερό ναό του Αγίου Ζωσιμά (1690) περιοχή Βουνίτσος του Καρτεράδου Θήρας, έγινε ο σημερινός εορτασμός

Σάββατο 16 Απριλίου 2016

Ε΄ Κυριακή των Νηστειών. Είστε έτοιμοι για να πλησιάσετε στη Θεία Κοινωνία;

«Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἰεροσόλυμα καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀν­θρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι…» (Μᾶρκ. 10,33)
Ἀρχίζω, ἀγαπητοί μου, μ᾿ ἕνα ἐρώτημα πρὸς ὅλους. Τὸ ἐρώτημά μου εἶνε· εἴμαστε ἐδῶ, βρισκόμαστε ἐδῶ στὴν ἐκκλησία; Διότι ἐκτὸς ἀπὸ τὸ σῶμα πρέπει ἐδῶ νὰ βρίσκεται καὶ τὸ πνεῦμα μας. Ἔφυγε ἕνα λεπτό; ἁμαρτήσαμε. Γι᾿ αὐτὸ λέω· Εἴμαστε ἐδῶ; Παρακολουθοῦμε τὴ θεία λειτουργία; Ἀκούσαμε τὰ θεϊκὰ λόγια, ποὺ ῥαγίζουν πέτρες καὶ καρδιές;

Κυριακὴ Ε΄ Νηστειών (Ἑβρ. 9,11-14). Ο Απόστολος της Κυριακής. Η αιώνια λύτρωση!

«…Αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος…» (Ἑβρ. 9,12)
Λίγες μέρες ὑπολείπονται, ἀγαπητοί μου, καὶ ἔφθασε ἡ Μεγάλη Ἑ­βδομάδα μὲ τὰ σε­πτὰ πάθη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰ­ησοῦ Χριστοῦ, τὴ Σταύρωσι καὶ τὴν Ἀνάστασι. 
Ἀλλὰ γεννᾶται τὸ ἐρώ­τημα· Πρὸς τί οἱ ἑορτὲς αὐτές; ποιό σκο­­πὸ ἔ­χουν; Εἶνε ἁπλῶς γιὰ μιὰ ποικιλία στὴ ζωή; Ὄχι. 
Ὁ σκοπὸς τῆς Ἐκ­κλη­σίας μας εἶνε ὑ­ψη­λός. Εἶ­νε, νὰ ὑψωθοῦμε πάνω ἀπὸ τὰ ὑλικά, νὰ λησμονήσουμε τὰ γήινα καὶ φθαρ­τά, νὰ ἔρ­­θουμε σὲ στενώτερη σχέσι καὶ γνωριμία μ᾽ Ἐ­κεῖνον ποὺ εἶνε καὶ πρέπει νὰ εἶνε τὸ

Εορτασμός Αγίας Γαλήνης στο Καμάρι της Σαντορίνης 16.4.2016

Η Αγία Γαλήνη είναι μία από τους 8 αθλήσαντες μάρτυρες στη Κόρινθο κατά τις ημέρες του Πάσχα επί αυτοκράτορος Δεκίου  κατά την περίοδο 249 - 251.
Ο Άγιος Λεωνίδης ήταν ηγούμενος κύκλου μαθητών του Κυρίου, ο οποίος  συνελήφθη στην Τροιζηνία της Πελοποννήσου κατά τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος και οδηγήθηκε στη Κόρινθο.
Επίσης οδηγήθηκαν και η Νουνεχία και η Βασίλισσα,
η μητέρα της Νουνεχίας, η Γαληνή, η Θεοδώρα,

Χαιρετισμοί ο Ακάθιστος Ύμνος στο Καμάρι της Σαντορίνης 15.4.2016

Το έτος 626 μ.Χ. αμέτρητες ορδές Αράβων και Περσών περικύκλωσαν την Κωνσταντινούπολη, όμως οι ελάχιστοι υπερασπιστές της ενθαρρυνόμενοι από τον Πατριάρχη Σέργιο και βοηθούμενοι από την Παναγία, κατόρθωσαν να αποκρούσουν τους επιδρομείς.
Ύστερα από τη νίκη αυτή όλοι οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης συγκεντρώθηκαν στο ναό της
Παναγίας των Βλαχερνών, και όλη τη νύκτα έψαλαν τον Ακάθιστο Ύμνο ευχαριστώντας Την για την

Σύναξη της Παναγίας της Πλατσανής στην Οία της Σαντορίνης. Γιορτάζει 16 ημέρες πριν το Άγιο Πάσχα!

Ο Ιερός Ναός της Παναγίας της Πλατσανής είναι αφιερωμένος στον Ακάθιστο Ύμνο της Υπεραγίας Θεοτόκου.
Το έτος 626 μ.Χ. αμέτρητες ορδές Αράβων και Περσών περικύκλωσαν την Κωνσταντινούπολη, όμως οι ελάχιστοι υπερασπιστές της ενθαρρυνόμενοι από τον Πατριάρχη Σέργιο και βοηθούμενοι από την Παναγία, κατόρθωσαν να αποκρούσουν τους επιδρομείς.
Ύστερα από τη νίκη αυτή όλοι οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης συγκεντρώθηκαν στο ναό της

Παρασκευή 15 Απριλίου 2016

Αγίων Μαρτύρων Λεωνίδου, Βασιλίσσης, Γαλήνης (Γαλήνης), Θεοδώρας, Καλλίδος, Νίκης, Νουνεχίας, Χαριέσσης (ή Χαρίσσης) +16 Απριλίου

Οι Αγιοι αυτοί Μάρτυρες άθλησαν στην Κόρινθο κατά τις ημέρες του Πάσχα επί αυτοκράτορος Δεκίου (249- 251). 
Ο Αγιος Λεωνίδης ήταν «έξαρχος» πνευματικού χορού, δηλαδή ηγούμενος κύκλου μαθητών του Κυρίου. 
Συνελήφθη στην Τροιζηνία της Πελοποννήσου κατά τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος και οδηγήθηκε στη Κόρινθο.   
Η Νουνεχία και η Βασίλισσα, η μητέρα της

Ο Ακάθιστος Ύμνος

ΓΕΝΙΚΑ: Ακάθιστος ύμνος ονομάζεται ένας ύμνος, για την ακρίβεια ένα Κοντάκιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, προς τιμήν της Θεοτόκου, ο οποίος ψάλλεται στους ναούς τις πέντε πρώτες Παρασκευές της Μ. Τεσσαρακοστής, τις πρώτες τέσσερις τμηματικά, και την πέμπτη ολόκληρος. 
Είναι ένας ύμνος που αποτελείται από προοίμιο και 24 οίκους σε αλφαβητική ακροστιχίδα, από το Α ως το Ω. Δηλαδή κάθε «οίκος», ή στροφή, ξεκινά με το αντίστοιχο κατά σειρά ελληνικό γράμμα).

Πέμπτη 14 Απριλίου 2016

Ο ύπνος που χαλαρώνει και ο ύπνος της αμαρτίας

7CQ-HX0-001-98Η μετάνοια είναι θείο δώρο στον άνθρωπο και αποκτάται μόνο με διάθερμη, καρδιακή προσευχή. 
«Το σφάλλεσθαι ανθρώπινον, το δε μετανοείν θείον δώρον» μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. 
Μόνον όταν η Θεία Χάρις φωτίσει τον άνθρωπο και δει τη θεία ωραιότητα και τη δική του ασχήμια, μόνο τότε είναι δυνατή η μετάνοια, η αλλαγή του φρονήματος και του τρόπου ζωής. 
Τότε ο νους αφήνει τα χαμερπή, τα υλικά, τα μάταια,

Ηγούμενος Εφραίμ στην ακολουθία του Μ. Κανόνος και Καθαγιασμός της Ιεράς Εικόνας της Παραμυθίας στο Εμπορείο Σαντορίνης 13.4.2016

Με την παρουσία του Γέροντα Εφραίμ στο νησί της Σαντορίνης, όπως είχαμε αναφερθεί σε προγενέστερες αναρτήσεις μας, είχε χοροστατήσει στη Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων  στον Ιερό Ναό της Αγίας Ζώνης  που βρίσκεται στη Μέσα Γωνιά - Παλιό Χωριό της Σαντορίνης
Ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας είχε ομιλήσει στην κατάμεστη Χριστιανική αίθουσα της Ιεράς Μητροπόλεως Θήρας που βρίσκεται στα Φηρά της Σαντορίνης με θέμα:
"Ο Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής και οι σύγχρονοι Αγιορείτες Όσιοι Γέροντες".

  Την επομένη στις 13 Απριλίου 2016 και στις 5:00 το απόγευμα παρευρέθη στην Ακολουθία του

Τετάρτη 13 Απριλίου 2016

Μεγάλος Κανόνας

Αυτόν τον πράγματι μέγιστο από όλους τους κανόνες, τον δημιούργησε και τον συνέγραψε άριστα και με τεχνητό τρόπο ο εν αγίοις πατήρ ημών Ανδρέας ο αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο ονομαζόμενος και Ιεροσολυμίτης. 
Ο άγιος Ανδρέας καταγόταν από τη Δαμασκό. 
Επί σαράντα χρόνια εκπαιδεύτηκε στα γράμματα και εξάσκησε την εγκύκλια εκπαίδευση, οπότε ήλθε στα Ιεροσόλυμα και έγινε μοναχός.
Ζώντας όσια και θεοφιλώς, στην ήσυχη και ατάραχη βιοτή του άφησε στην Εκκλησία του Χριστού λόγους και  εκκλησιαστικούς ύμνους κανόνων, περισσότερο όμως αναδείχτηκε με τη συγγραφή πανηγυρικών λόγων. 
Μαζί με τα πολλά άλλα που έγραψε, συνέθεσε και τον Μεγάλο Κανόνα, που

Ομιλία π. Εφραίμ Βατοπαιδινού στην Χριστιανική Εστία της Ιεράς Μητροπόλεως Θήρας 12.4.2016

Ο Ηγούμενος Εφραίμ της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου που βρίσκεται στο νησί της Σαντορίνης, προσκεκλημένος από τον  Μητροπολίτη Θήρας Αμοργού και Νήσων κ.κ. Επιφάνιο, χθές 12 Απριλίου 2016 επί της εορτής της ανακομιδής της Τιμίας Ζώνης της Παναγίας από την Επισκοπή Ζήλας  Καππαδοκίας στην βασιλίδα των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη, τελέσθηκε Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων στον Ιερό Ναό της Αγίας Ζώνης που βρίσκεται  στη Μέσα Γωνιά -

Τρίτη 12 Απριλίου 2016

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. Αγίας Ζώνης στο Παλιό Χωριό της Σαντορίνης, χοροστατούντος του Καθηγουμένου της Ι.Μ. Βατοπαιδίου 12 Απριλίου 2016

Σήμερα 12 Απριλίου 2016 που η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την ανακομιδή της Τιμίας Ζώνης της Παναγίας από της Επισκοπής Ζήλας της Καππαδοκίας στην βασιλίδα των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη.
  Ζώνην τιμίαν τη βασιλίδι δίδως Βασίλισσα πάντιμε Θεογεννήτωρ.
 Έτσι στον Ιερό Ναό της Αγίας Ζώνης που βρίσκεται στο Παλιό Χωριό της Σαντορίνης, ο Γέροντας Εφραίμ, Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής

Δευτέρα 11 Απριλίου 2016

Άγιος Ακάκιος ο Νέος ο ασκητής εξ Αγράφων +12 Απριλίου

Ο άγιος Ακάκιος ο Νέος ο ασκητής εξ Αγράφων (12/4/1730)
Από το Λειμωνάριο των Αγίων της Θεσσαλίας
Ο Άγιος Ακάκιος ο Νέος ο ασκητής εξ Αγράφων (12/4/1730)
του Κων. Α. Οικονόμου δασκάλου –συγγραφέα
Ο Όσιος καταγόταν από ένα χωριό στους πρόποδες των ανατολικών Αγράφων, τη Γόλιτσα, και οι ευσεβείς γονείς του τον είχαν βαπτίσει Αναστάσιο. Όταν έμεινε ορφανός από πατέρα και καθώς ήταν ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας, φρόντιζε με την

Κυριακή 10 Απριλίου 2016

Άγιος Αντίπας +11 Απριλίου. Ο Προστάτης των Οδοντιάτρων

Ο Άγιος Αντίπας, ιατρός στο επάγγελμα, με ειδι­κότητα στα οδοντικά νοσήματα, ήταν ένας από τους πρώτους Χριστιανούς της Περγάμου και χειροτονήθηκε δεύτερος επίσκοπος της πόλης αυ­τής περί το 70 μ.Χ., πιθανότατα από τον Άγιο Ιω­άννη τον Θεολόγο, ο οποίος μνημονεύει και το όνομα του Αγίου Αντίπα στην Αποκάλυψη (Κεφ. Β', 13).   
 Στα πρώτα χρόνια της αυτοκρατορίας του Δομετιανού (81-96 μ.Χ.) ο Άγιος, όντας 83 ετών διαβλήθηκε από τους ιατρούς του Ασκληπιού στον έπαρ­χο της πόλης, ο οποίος τον συνέλαβε για τη χρι­στιανική του δράση, εξαιτίας της οποίας οι δαί­μονες παραπονούνταν στους εθνικούς κατοίκους ότι έπρεπε να εγκαταλείψουν την πόλη.
Ο Άγιος καταδικάστηκε να καεί μέσα σε ένα χάλ­κινο βόδι, το οποίο αποτελούσε δωρεά του βασι­λιά της Περγάμου Αττάλου του Α' (241-197 π.Χ.) στην Ακρόπολη

Πρόγραμμα επισκέψεως Καθηγούμενου της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου Αγίου Όρους Γέροντος Εφραίμ στην Ι.Μ. Θήρας Αμοργού & Νήσων

Τις αμέσως επόμενες ημέρες πρόκειται να επισκεφθεί το νησί της Σαντορίνης ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου Γέροντας Εφραίμ.
Στη συνέχεια ακολουθεί το πιο κάτω πρόγραμμα της επισκέψεώς του ως ακολούθως:  
Δευτέρα 11 Απριλίου  2016 
Στις 7:00 μ.μ Επίσκεψη στην «ΣΥΝΑΞΗ» νέων στο ισόγειο χώρο του παλαιού Επαρχείου (απέναντι από το Κέντρο Υγείας Θήρας).       
Τρίτη 12 Απριλίου 2016

Σάββατο 9 Απριλίου 2016

Δ΄ Κυριακή των Νηστειών. Η ευθύνη της αγωγής των παιδιών

«Ὁ δὲ εἶπε· Παιδιόθεν» (Μᾶρκ. 9,21)
Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἅγιο καὶ ἱερὸ εὐαγγέλιο
Σήμερα ὁ εὐαγγελιστὴς Μᾶρκος μᾶς διηγεῖται ἕνα θαῦμα· ἕνα ἀπὸ τὰ ἄπειρα θαύματα, ποὺ ἔκανε, κάνει καὶ θὰ κάνῃ μέχρι τῆς συντελείας ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.  
Μᾶς διηγεῖταιεὐαγγελιστὴς πῶς ὁ Κύριος θεράπευσε ἕνα νέο, ποὺ εἶχε προσβληθῆ

Γέροντας Εφραίμ, ο Καθηγούμενος της Ι.Μ. Βατοπαιδίου

Ποιός είναι ο ηγούμενος Εφραίμ, κατά κόσμον Βασίλειος Κουτσού [βιντεο]Ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ Βατοπαιδινός, κατά κόσμον Βασίλειος Κουτσού είναι μοναχός που ανήκει στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ασκείται στο Άγιο Όρος και συγκεκριμένα στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου της οποίας από το 1990 είναι Καθηγούμενος.
 Γεννήθηκε το 1956 στην Περιστερωνοπηγή Αμμοχώστου στην Κύπρο.

Παρασκευή 8 Απριλίου 2016

Δ΄ Κυριακή των Νηστειών. Ο Απόστολος της Κυριακής. Με το βλέμμα στον ουρανό

Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής
Δ΄ Κυριακή των Νηστειῶν, του Ἰωάννου τῆς «Κλίμακος»: Ἑβρ. ς΄ 13-20
Ἀδελφοί, τῷ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ Θεός, ἐπεὶ κατ᾿ οὐδενὸς εἶχε μείζονος ὀμόσαι, ὤμοσε καθ᾿ ἑαυτοῦ, λέγων· ἦ μὴν εὐλογῶν εὐλο­γήσω σε καὶ πληθύνων πληθυνῶ σε· καὶ οὕτω μακροθυμήσας ἐπέτυχε τῆς ἐπαγγελίας. ἄνθρωποι μὲν γὰρ κατὰ τοῦ μείζονος ὀμνύουσι, καὶ πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὁ ὅρκος· ἐν ᾧ περισσότερον

Δ΄ Κυριακή των Νηστειών, Ιωάννου της κλίμακος. Η δύναμη της πίστεως. Το Ευαγγέλιο της Κυριακής

Ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής
Δ΄ Κυριακή των Νηστειῶν, Ἰωάννου τῆς «Κλίμακος»
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ ᾿Ιησοῦ, γονυπετῶν αὐτῷ καὶ λέγων· διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρός σε, ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον. καὶ ὅπου ἂν αὐτὸν καταλάβῃ, ρήσσει αὐτόν, καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ, καὶ ξηραίνεται· καὶ εἶπον

Τα λάθη είναι πολλά όπου η αγάπη είναι λίγη. Εκεί που η αγάπη περισσεύει τα λάθη εξαφανίζονται!

Ανακοίνωση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας

Οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search ή από άλλες πηγές και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από άλλα site τα οποία και αναφέρονται (σαν Πηγή) ή περιέχουν το λογότυπο τους.
Εάν παρόλα αυτά κάποιος/α θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση του Blog, καλείται να επικοινωνήσει στο atladidas@gmail.com προς αποκατάσταση του θέματος.