Τετάρτη 8 Αυγούστου 2012

Δώσε την καρδιά σου στο Χριστό!

Ἡ ἀγάπη πρός τόν Χριστό ἔρχεται μέ τήν ζωντανή ενθύμηση τοῦ θεῖου ὀνοματος Του.Ὅταν ἡ καρδιά μας δίνεται στήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ τότε ἡ ψυχή μας ἀλλοιώνεται ἀπό τή θεία χάρη καί ὁ νοῦς μας καθαριζεται ἀπό τά πράγματα τοῦ κόσμου.
Ἡ αγάπη πρός τόν Χριστόν αὐξάνεται μέ τήν διαρκῆ προσευχή, μέ τή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί μέ τήν τακτική συμμετοχή στήν θεία κοινωνία.Ὁ τρόπος νά ἑνωθοῦμε μέ τόν Χριστό ἐξαρτᾶται ἀπό τίς ἐπιθυμίες μας ἄν εἶναι ὑλικές ἤ πνευματικές. Ὅσο ἔχουμε λιγότερες μέριμνες τοῦ κόσμου καί περισσοτερο χρόνο γιά προσευχή και μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς αὐξάνεται μέσα μας ἡ γλυκύτητα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί μέ τόν χρόνο νοιώθουμε νά πλημμυρίζουμε ἀπό πνευματική χαρά καί εὐφροσύνη καρδιακή.Ἡ ἕνωση μέ τόν Χριστό εἶναι πνευματικη ἐμπειρία
πού τήν νοιώθουμε εσωτερικά καί ἀποδίδουμε ἐξωτερικά μέ τήν ἠρεμία καί τόν καλό λόγο μας. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος τονίζει: «Δεν ζῶ εγω, ζεῖ ἐν ἐμοί ὁ Χριστός».Πόσο σημαντικό εἶναι να λέγουμε αὐτή τήν πρόταση πολλές φορές τήν ἡμέρα γιά νά νοιώσουμε τήν θεία παρουσια τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στήν ψυχή μας, στήν καρδιά μας. Εἶναι πανέμορφο νά ζοῦμε μέσα στή χαρά τοῦ Θεοῦ, στήν ἀπαλότητα τῆς θείας χάριτος γιά νά γεμίζουμε μέσα μας ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἀνἀγκη νά δίνουμε τήν καρδιά μας στό Χριστό γιά νά λαμβάνουμε τό πλοῦτο τῶν θείων δωρεῶνΤου. Μόνο ἐκεῖνος πού ζεῖ ζωντανά το Χριστό μέσα του κατανοεῖ τό μεγαλεῖο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ καί τήν αἰωνιότητα τῆς Παρουσίας Του.Ὅσο περισσότερο ἀνοιγόμαστε μέσα στον κόσμο τοῦ Θεοῦ τόσο περισσότερο ζοῦμε τήν βασιλεία τοῦ θεοῦ καί ἡ καρδιά πάλλεται ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ χωρίς νά ἐπιθυμοῦμε τίποτα ἀπό τον κόσμο παρά μόνο νά εἲμαστε ἑνωμένοι καρδιακά μαζί Του.
Ὅταν ζοῦμε τόν Ἰησοῦ Χριστόν μέσα στήν καρδιά μας τότε κινούμεθα μέσα στο πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καί «ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντός ὑμῶν εστί»(Λουκ. Ιζ΄21).Ὅταν σκεπτομαστε αὐτά τά λόγια τοῦ Κυρίου διδασκόμαστε τήν ἀληθινή ζωή πού εἶναι ἡ αἴσθηση τῆς θείας παρουσίας Του μέσα στήν καρδιά μας.Ἡ ψυχή μας γίνεται βασιλεία τοῦ Θεοῦ μέ τήν προσκόλληση μας στή Ζωή Του καί ἡ σκέψη μας ἁγιάζεται μέσα στήν ἁγιότητα Του καί νεκρώνουμε μέ τό χρόνο τόν κόσμο καί γεμίζουμε ἀπό τό πνεῦμα τοῦ Θεοῦ. Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ γίνεται κατοικητήριον τῆς ψυχῆς μας καί ἡ θεία χάρη αὐξάνεται μέσα μας καί γινόμαστε φῶς πού φωτίζει τό νοῦ καί τήν καρδιά μας. Ὅταν ζοῦμε τόν Θεό καρδιακά τότε ἀναφωνοῦμε μέ τόν ψαλμωδό Δαυϊδ:«Ἐξομολογήσομαι σοι,Κύριε, ἐν ὅλη καρδία μου,διηγήσομαι πάντα τά θαυμάσιά σου.»(ψαλμ.9,1). Πόσο θαυμαστό εἶναι ἡ ζωή μας νά ἀνήκει στόν Θεό καί νά βαδίζουμε με τό θέλημα Του χωρίς νά κοιτᾶμε τά ἀνθρώπινα καί τά ὑλικά ἀλλά ὅλη ἡ καρδιά μας νά δοξάζει τόν Θεό μέ τήν συνεχῆ ἐνθύμηση τοῦ ἁγίου ὀνοματός Του.
Νά δώσουμε τήν καρδιά μας στόν Ἰησοῦ Χριστό μέ τήν προσευχή γιά νά ἀποκτήσουμε καρπούς τῆς ἀγάπης Του.
Νά δώσουμε την καρδιά μας στόν Ἰησοῦ Χριστό μέ ταπείνωση γιά νά ζήσουμε μέσα στό Φῶς τοῦ Θεοῦ.
Νά δώσουμε τήν καρδιά μας στόν Ἰησοῦ Χριστό μέ σιωπή γιά νά φθάσουμε στήν τέλεια προσευχή τῶν ἀγγέλων.

Π.Δαμιανός

Τα λάθη είναι πολλά όπου η αγάπη είναι λίγη. Εκεί που η αγάπη περισσεύει τα λάθη εξαφανίζονται!

Ανακοίνωση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας

Οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search ή από άλλες πηγές και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από άλλα site τα οποία και αναφέρονται (σαν Πηγή) ή περιέχουν το λογότυπο τους.
Εάν παρόλα αυτά κάποιος/α θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση του Blog, καλείται να επικοινωνήσει στο atladidas@gmail.com προς αποκατάσταση του θέματος.