Τρίτη 14 Αυγούστου 2012

Η Αγνότητα της Θεοτόκου

Θαυμάζω τό κάλλος τῆς ἁγνότητας τῆς ψυχῆς τῆς Θεοτόκου. Ὁ καθαρός νοῦς της εἶχε γίνει ἀπό τήν ἀδιάλειπτη προσευχή, δοχεῖο θείων δωρεῶν. Ἡ ὅλη ψυχή της ἀλλοιωθεῖσα ἀπό τήν ἀγάπη πρός τόν Υἱόν της εἶχε θεωθεῖ σέ ὑπέρτατο βαθμό που εἶχε πλέον ἐνωθεῖ μέ τόν Θεόν. Ἡ ἁγνότητα τοῦ νοῦ της εἶναι θαῦμα ἀνθρώπινο πού ἀπορῶ γιά τήν καθαρότητα τῆς διανοία της. Ἡ προσευχή της ἦταν ἡ ἀρχή καί τό τέλος τῆς ζωῆς της που δόξαζε τόν Θεόν ταπεινά καί σιωπηλά.
Ἡ ἁγνότητα τῆς ψυχῆς της ἦταν ὁλοφώτεινη ἀπό τό Φῶς τοῦ Θεοῦ καί ἀναγεννημένη ὅλη ἀπό τή δύναμη τοῦ Θεοῦ, εἶχε ξεπεράσει τή καθαρότητα τῶν
ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ. Ἡ πηγή τῆς ἁγνότητάς της ἦταν ἡ Τριαδική Θεότητα, πού κατοικοῦσε μέσα της καί ἔλαμπε ὡς ἥλιος στόν ἀόρατο κόσμο τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἁγνότητα τῆς σκέψεως της ἐκδηλωνόταν στήν ἁγνότητα τοῦ λόγου της πού ἔκρυβε ταπείνωση καί ἄπειρη ἀγάπη. Τό μεγαλεῖο τῆς ψυχῆς της δοξάζεται ἀπό τόν οὐράνιο κόσμο καί θαυμάζεται ἀπό κάθε ταπεινό πιστό.
Ἡ ἁγνότητα εἶναι τό θεμέλιο κάθε ἀρετῆς που σκεπάζει τό νοῦ τοῦ ἀνθρώπου μέ τό Φῶς τοῦ Θεοῦ. Αὐτή καθαγιάζει τήν ψυχή μέ τήν στροφή τοῦ νοῦ στό Θεό γιά νά τήν θεώσει στήν κοινωνία μέ τό Θεό. Ἡ ἁγνότητα τῆς διανοίας φέρνει τήν καθαρότητα τῆς καρδιάς γιά νά ὁλοκληρώσει πνευματικά τήν ψυχή, ὥστε νά γίνει ἁγία πλήρης πνεύματος Ἁγίου. Ἡ ἁγνότητα τῆς ψυχῆς εἶναι ὁ ἀμόλυντος νοῦς πού εἶναι πάντοτε ταπεινωμένος καί θεωμένοςκαί ἀσκεῖται καθημερινά στήν ἀδιάλειπτη προσευχή τῆς καρδίας γιά πλήρης ἕνωση μέ τόν Ζωοδότη Ἰησοῦ Χριστό. Ὁ ἀγώνας γιά ἁγνότητα τοῦ νοῦ ἀρχίζει ἀπό τήν αὐταπάρνηση καί τήν ἀκακία γιά νά ἐξαγνισθεῖ μέ τήν προσευχή καί τή νηστεία, ὥστε θεωμένος μέ τό Φῶς τοῦ Θεοῦ κερδίσει τήν καθαρότητα τοῦ νοῦ καί τῆς καρδίας.

Τα λάθη είναι πολλά όπου η αγάπη είναι λίγη. Εκεί που η αγάπη περισσεύει τα λάθη εξαφανίζονται!

Ανακοίνωση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας

Οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search ή από άλλες πηγές και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από άλλα site τα οποία και αναφέρονται (σαν Πηγή) ή περιέχουν το λογότυπο τους.
Εάν παρόλα αυτά κάποιος/α θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση του Blog, καλείται να επικοινωνήσει στο atladidas@gmail.com προς αποκατάσταση του θέματος.