Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2012

Η παραβολή του καλού Σπορέως

Μία από τις ωραιότερες παραβολές είναι εκείνη, του σπορέως. Και κάθε φορά, τέτοια εποχή, σε πε­ρίοδο σποράς, πού την ακούμε μας ευχαριστεί, μας διδάσκει, μας φωτίζει. Κι αυτό πού υπολείπεται τώρα να κάνουμε είναι μα πάρουμε το δίδαγμα μας. 'Η μάλλον να πάρουμε ένα άπό τα πολλά διδάγμα­τα της. Και το κυριότερο από αυτά. ας πούμε, είναι το ότι «σπόρος εστίν ό λόγος του Θεού».
Δηλαδή, όπως ό σπόρος σπέρνεται στη γη έτσι και ό Λόγος του Θεού σπέρνεται στις ψυχές των ανθρώπων. Και όπως από τη
σπορά περιμένει κα­νείς καρπό, έτσι και από το κήρυγμα του θείου λόγου περιμένει ό Θεός καρποφορία.
Γιατί ό σπόρος μοιάζει με το λόγο του Θεοϋ; Γιατί έχει πολλές καταπληκτικές ομοιότητες. Τι είναι ό σπόρος: Οί σπόροι γενικά; Είναι μικροί και ασήμαντοι κόκκοι. Ποιος τους υπολογίζει; Ποιος όταν τους βρει σκόρπιους στο δρόμο, σκύβει να τους μαζέψει; Κανείς. Και όμως, οι μικροί και ασήμαντοι κόκκοι. αυτοί μας δίνουν ψωμί και τρώμε. Λυτοί μας συντη­ρούν, μας εξασφαλίζουν τη ζωή. Σκεφθείτε τί θα γί­νει, αν λείψουν άπό το πρόσωπο της γης. Πείνα θα επικρατήσει, θάνατος και αφανισμός.


Ό σπόρος είναι ό λόγος του Θεού: Γιατί δηλαδή μοιάζει με το σπόρο ό λόγος του Θεού; Γιατί ό λόγος του Θεού. όταν άκοϋμε το Ευαγγέλιο, τη θεία δι­δασκαλία, μας χαρίζει την πνευματική ζωή. Ή ψυ­χή μας φωτίζεται, ζωογονείται, αγιάζεται. Δεν έχου­με λόγο Θεού; Τότε έχουμε λιμό και πείνα και ψυχικός θάνατος επικρατεί. Τυφλές, ατροφικές, πεινα­λέες των ανθρώπων οι ψυχές, ζητούν να χορτάσουν με τα ξυλοκέρατα της αμαρτίας και της πλάνης, για να βρουν οι ταλαίπωρες τον αιώνιο θάνατο.Θέλουμε αποδείξεις για τη δύναμη πού κρύβει ό λόγος του Θεού;Να αναφέρουμε τρία παραδείγματα:
α) Με το λόγο του Θεοϋ δημιουργήθηκε ό κόσμος. Αυτός ό κόσμος, το σύμπαν ολόκληρο, το απέραντο. το αχανές πού βλέπουμε και μέσα στο οποίο ζούμε. Θυμηθείτε τί λέει ή Άγια Γραφή: «Είπε ό Θεός· γεννηθήτω φως. και έγενετο φως... γεννηθήτω στερέωμα και έγένετο... βλαστησάτω ή γη βοτάνην και έβλάστησεν...! κ.ο.κ.
β) Με το λόγο του Θεού ανασταίνονται οι νεκροί. Ποιοι νεκροί; Οί νεκροί ψυχικά και ηθικά. Οί φαύλοι, οι ακόλαστοι, οί εγκληματίες!... Πόσοι και πόσοι πού άκουσαν ένα ευαγγελικό κήρυγμα, αμέσως ξυπνούν, ανασταίνονται, αλλάζουν και γίνονται από θηρία αρνιά, τα κτήνη άνθρωποι, οί κακούργοι άγγελοι. Πώς; Με τη δύναμη τη μυστική του λόγου του Θεού. Άλλα και
γ) Με το λόγο του Θεού θα γίνει και των νεκρών ή Ανάσταση. Η κοινή από τους τάφους ανάσταση κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Ωστόσο, ό Κύριος εξήγησε ότι από τους τέσσερις σπόρους μόνον ό ένας καρποφόρησε. Οί άλλοι τρεις χάθηκαν. Το αποτέλεσμα ήταν μηδενικό. Απόδοση καμία. Ποια λοιπόν
Τα αίτια της άκαρπίας; Για την άκαρπία δεν Φταίει βέβαια ό λόγος του Θεού. Γιατί ή απόδοση εξαρτάται από το έδαφος, όπου θα πέσει ό σπόρος. Και το έδαφος είναι οί ψυχές και οί καρδιές των ανθρώπων. -*
"Ετσι μερικές ψυχές μοιάζουν με «πατημένο δρόμο» γιατί έχουν σκληρύνει από τη ραθυμία, την πνευματική τεμπελιά, την αμέλεια και την αμαρτία. "Αλλοι πάλι ακροατές του θείου λόγου μοιάζουν με το «πετρώδες έδαφος», πού είναι ό εγωισμός, ή φιλαυτία και τα παρόμοια πάθη της ψυχής. Οί άνθρωποι της τρίτης κατηγορίας είναι εκείνοι πού ή ψυχή τους μοιάζει με «άγκαθότοπο» και αγκάθια είναι ή βιομέριμνα, ή αγωνιώδης άγχωτική φροντί­δα της ζωής, οί υλικές και σαρκικές απολαύσεις στις οποίες ρίχνονται οί τέτοιοι άνθρωποι με πάθος. Τέλος, υπάρχουν και οί «καλλιεργημένες» ψυχές, με την αγαθή διάθεση, προθυμία και αποδοχή πού ή καρποφορία τους ήταν εκατόνταπλάσια.
Αγαπητοί αδελφοί, ό ουράνιος γεωργός των ψυχών μας περιμένει καρπούς από τον καθένα μας. Μας προσφέρει άφθονο για χρόνια το λόγο Του. Ζη­τεί όμως απόδοση και καρποφορία. Το περιμένει και το ζητεί να Του παρουσιάσουμε στη ζωή μας καρπό πολύ, πλούσιο, έκατονταπλάσιο. Είθε να το κάνουμε.

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΣΠΟΡΕΩΣ (ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΛΟΥΚΑ) - (Λουκ. κεφ. 8, 5-15)

Πρωτοπρεσβύτερος .Στυλιανός .Ανανιάδης


ΠΗΓΗ :http://proskynitis.blogspot.gr/

Τα λάθη είναι πολλά όπου η αγάπη είναι λίγη. Εκεί που η αγάπη περισσεύει τα λάθη εξαφανίζονται!

Ανακοίνωση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας

Οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search ή από άλλες πηγές και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από άλλα site τα οποία και αναφέρονται (σαν Πηγή) ή περιέχουν το λογότυπο τους.
Εάν παρόλα αυτά κάποιος/α θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση του Blog, καλείται να επικοινωνήσει στο atladidas@gmail.com προς αποκατάσταση του θέματος.