Τετάρτη 7 Μαΐου 2014

Ψυχανάλυση ή Εξομολόγηση;

Η ψυχανάλυση σήμερα, γιά αὐτούς πού πιστεύουν ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἕνα ἐξελιγμένο ὄν (ζῶο), χωρίς προσωπική εὐθύνη γιά τίς πράξεις του καί φυσικά χωρίς ἐνοχές, ἀποτελεῖ ὑποκατάστατο τῆς ἐξομολόγησης.
Ὅταν ἕνας ἄνθρωπος ἔχει πλήρη ἐπίγνωση ὅτι αὐτό πού ἔκανε εἶναι λάθος, θέλει κάπου νά τό εἰπεῖ γιά νά ξελαφρώσει! Καί φυσικά, δέν θά τό πεῖ στόν τυχόντα. 
Ψάχνει κάποιον πού νά ἀντιπροσωπεύει τόν ἠθικό νόμο.
Προφανῶς, αὐτό πού ψάχνει δέν εἶναι ἕνας«καλός» ἀκροατής,
ἀλλά ἡ συγχώρηση!
Ὁ ἄνθρωπος γιά νά ἐπανέλθει στό σωστόδρόμο, ἔχει ἀνάγκη ἀπό κάποιο ὁδηγό-κριτήριο ἀνώτερο ἀπό τόν ἑαυτό του καί ἔξω ἀπότόν ἑαυτό του. 
Ἕνα ἀλάνθαστο-ἀπόλυτο κριτήριο πού θά τόν βοηθήσει σάν μιά ἄλλη πυξίδα νά μή χάσει τό δρόμο του μέσα σέ ἕνα κόσμο γεμᾶτο σταυροδρόμια καί λαβύρινθους.
Aὐτό τό κριτήριο, φυσικά, δέν μπορεῖ νά εἶναι ὁ «γείτονάς» του! Μά οὔτε καί ὁ ἑαυτός του.
Εἶναι γενική διαπίστωση πώς κανείς δέν αἰσθάνεται εὐχαριστημένος ὅταν ἡ καρδιά του εἶναι ἀνήσυχη καί φουρτουνιασμένη.
• Ὅπως ὅλη ἡ φύση «φωνάζει» γιά τήν ἀπελευθέρωσή της ἀπό τήν φθορά, ἔτσι καί ἡ συνείδηση «φωνάζει» γιά γαλήνη.
•Ὅταν μιά ξένη οὐσία εἰσχωρεῖ στό στομάχι, τό στομάχι, ἀδυνατώντας νά τήν χωνέψει, ἐπαναστατεῖ. Προσπαθεῖ, μέ κάθε τρόπο, νά τήν ἀποβάλλει.
•Ἕνα μόριο σκόνης μπαίνει στό μάτι. Καί τό μάτι, ζητεῖ νά τό ἀποβάλλει μέ τόν πόνο καί τά δάκρυα.
Κάτι παρόμοιο συμβαίνει καί μέ τήν συνείδηση. Ὅταν τήν βαραίνει κάποια ἁμαρτία, ψάχνει νά βρεῖ διέξοδο, νά ἀπελευθερωθεῖ!
Μερικοί προσπαθοῦν νά ἀποφύγουν τήν ταραγμένη συνείδησή τους ἀρνούμενοι τήν συγκεκριμένη ἐνοχή. Ἄλλοι πάλι πιστεύουν πώς ἄν παραδοθοῦν στίς ὀρέξεις καί ἐπιθυμίες τους καί στά κατώτερα ἔνστικτα, θά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τίς ἐνοχές καί θά βροῦν τήν πολυπόθητή τους χαρά.
Λάθος! Μεγάλο λάθος!
Τίποτα σέ ὁλόκληρο τό «βασίλειο» τῆς ψυχολογίας δέν εἶναι τόσο καταστρεπτικό γιά τόν ἄνθρωπο, ὅσο ἡ τοποθέτηση, ὅτι οἱ ἠθικές ἀναστολές δημιουργοῦν ψυχοσωματικές δυσλειτουργίες καί ἡ μοναδική διέξοδος εἶναι ἡ παράδοση στίς πρωτόγονες ὁρμές! 
Οἱ ὅποιες καταστρεπτικές παρορμήσεις πρέπει νά καταστέλλονται. Ἡ πειθαρχία καί ἡ αὐτοκυριαρχία δέν ἔβλαψαν ποτέ κανένα. Ἄτομα τά ὁποῖα ἀντέστρεψαν αὐτόν τόν ὑγιῆ κανόνα, κατέληξαν νά γίνουν, κατά διαφόρους τρόπους, περισσότερο νευρωτικοί ἀπό τούς νευρωτικούς!
• Θέλεις νά ἀπαλλαγεῖς ἀπό τόν ἐφιάλτη τῆς ἐνοχῆς;
• Θέλεις μιά γαλήνια ἤρεμη ζωή;
Τό φάρμακο εἶναι ἕνα:
• Ἡ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ὁμολογία, ἡ ἐξομολόγηση.
Ἡ ἐξομολόγηση, ὄχι μόνο σέ ἀπαλλάσσει ἀπό τήν ὁποιαδήποτε ἐνοχή, ἀλλά ξερριζώνει καί τό ἴδιο τό κακό πού ἐμφωλεύει μέσα στήν καρδιά σου· συμφιλιώνοντας ταυτόχρονα τήν ψυχή μέ τόν Θεό καί τήν ψυχή μέ τόν ἑαυτό της!
FULTON SHEEN, Καθηγητής Ψυχολογίας

Τα λάθη είναι πολλά όπου η αγάπη είναι λίγη. Εκεί που η αγάπη περισσεύει τα λάθη εξαφανίζονται!

Ανακοίνωση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας

Οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search ή από άλλες πηγές και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από άλλα site τα οποία και αναφέρονται (σαν Πηγή) ή περιέχουν το λογότυπο τους.
Εάν παρόλα αυτά κάποιος/α θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση του Blog, καλείται να επικοινωνήσει στο atladidas@gmail.com προς αποκατάσταση του θέματος.