Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2012

Το Σπουδαιότερο.......

Ἡ ἁγία Γραφή, μᾶς λέει: «ὀργή πατρί υἱός ἄφρων, καί ὀδύνη τῇ τεκούσῃ αὐτόν» (Παροιμ. 17,25). Δηλαδή: τό παιδί, πού δέν βαδίζει καλά κάνει τόν πατέρα του καί γίνεται θηρίο ἐναντίον του, καί εἶναι ἡ μεγαλύτερη πληγή, ὁ βαθύτερος πόνος γιά τήν μητέρα του.
*           *          *
Στήν ἐποχή μας παρατηρεῖται τό ἑξῆς περίεργο φαινόμενο: Οἱ γονεῖς, κυριολεκτικά «σκοτώνονται» καί ξοδεύονται, νά μάθουν τά παιδιά τους ἕνα σωρό πράγματα! Πράγματα, πού πολλές
φορές, δέν εἶναι οὔτε ἀπαραίτητα, οὔτε καί ὠφέλιμα γιά τήν ζωή τους!
Καί, ἀντίθετα, παραμελοῦν  καί ἀδιαφοροῦν γιά  τό σπουδαιότερο καί οὐσιαστικότερο: Νά τά διδάξουν λίγο φόβο Θεοῦ· δηλαδή, νά τά μάθουν νά σέβονται καί νά ἀγαποῦν τό ἅγιο θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Καί ποῖο τό ἀποτέλεσμα;
  • Νά μήν σέβονται καί νά μήν ἀκοῦνε τούς γονεῖς τους.
  • Νά μήν μποροῦν νά κάμουν τίποτε καλό καί σωστό, οὔτε γιά τόν ἑαυτό τους, οὔτε γιά ἄλλον.
  • Καί τό χειρότερο: νά εἶναι ἑστίες μολυσματικές γιά τό περιβάλλον, γιά τήν κοινωνία γύρω τους.
*           *          *
Γι᾿ αὐτό, σεῖς, οἱ γονεῖς πού λέτε ὅτι ἀγαπᾶτε τά παιδιά σας, προσέχετε! Πρῶτα μάθετέ τα νά ἀγαποῦν τόν Θεό· νά σέβονται καί νά εὐλαβοῦνται τό θέλημά Του· καί νά ἔχουν ἐμπιστοσύνη στήν ἀγάπη τοῦ πατέρα τους. Καί μή τό ξεχνᾶτε ποτέ: Ὅ,τι σπόρο, θά σπείρετε στήν ψυχή τους, ὅσο εἶναι ἀκόμη μικρά, τέτοιοι θά εἶναι καί οἱ καρποί, πού θά κάμουν ὅταν θά φτάσουν στήν ὥριμη ἡλικία.
Οἱ κακές συναναστροφές μέ συνομηλίκους καί οἱ πίκρες τῆς σύγχρονης σκληρῆς ζωῆς, τόν ἄνθρωπο πού δέν ζεῖ προσεχτικά, τόν ἀποκόβουν ἀπό τίς χριστιανικές ἀρχές! Καί ἀλλοίμονο, ἄν κοπεῖ ἀπό τό ἀμπέλι!
Ἄν ὅμως, κάμετε καλή σπορά, τήν ἐποχή τῆς συγκομιδῆς θά ἔχετε καρπό καλό.
*           *          *
Καί κάτι ἀκόμη, πού οἱ γονεῖς συνήθως τό λησμονοῦν:
Χρέος τῶν γονέων εἶναι ὄχι μόνο νά διδάσκουν τά παιδιά τους, ἀλλά νά διδάσκονται καί ἀπό τά παιδιά τους! Αὐτό μᾶς τό λέει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός: «Σᾶς λέγω τήν ἀλήθεια: Ἄν δέν ἀλλάξετε, ἄν δέν γίνετε σάν τά παιδιά, δέν θά μπῆτε στήν βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» (Ματθ. 18,3).
Τί θέλει νά μᾶς εἰπεῖ ὁ Κύριος;
Μᾶς τό ἐπεξηγεῖ ὁ ἀπ. Παῦλος. Λέγει: «Ἀδελφοί, μή προσπαθήσετε νά γίνετε σάν τά παιδιά στά μυαλά. Προσπάθειά σας νά κάμετε νά γίνεται σάν παιδιά στήν κακία· δηλαδή νά μή θέλετε νά κάμετε ποτέ κακό καί νά μή κρατᾶτε ποτέ κακία. Στά μυαλά, νά φροντίζετε νά εἶστε τέλειοι. Καί τέλειοι σημαίνει: ὥριμοι, ἐνήλικοι, γεμάτοι ἀπό τήν πεῖρα τῆς ζωῆς» (Α΄ Κορ. 14,20).
Μετ: Ἀρχιμ. Ἀλκ. Μ.
Μηνιαίο Περιοδικό Ι.Μ.Νικοπόλεως & Πρεβέζης Αρ. Φύλλου 282  Ιανουάριος 2007
«ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟ» του Ὁσίου Στάρετς Ἀμβροσίου 
 http://www.zoiforos.gr

Τα λάθη είναι πολλά όπου η αγάπη είναι λίγη. Εκεί που η αγάπη περισσεύει τα λάθη εξαφανίζονται!

Ανακοίνωση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας

Οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search ή από άλλες πηγές και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από άλλα site τα οποία και αναφέρονται (σαν Πηγή) ή περιέχουν το λογότυπο τους.
Εάν παρόλα αυτά κάποιος/α θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση του Blog, καλείται να επικοινωνήσει στο atladidas@gmail.com προς αποκατάσταση του θέματος.