Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018

Μητροπολίτης Θήρας: ''Η αναγνώριση των Σκοπίων ως Μακεδονία συνιστά βιασμό της ιστορικής αλήθειας''

Τα προβλήματα που ανέκυψαν το νέο έτος και αφορούν την ονομασία του κρατιδίου των Σκοπίων και τη δημιουργία Καζίνο στη νήσο Θήρα σχολίασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Επιφάνιος.''Δέν πρόλαβε νά ανατείλει ό νέος ένιαυτός τής χρηστότητος τού Κυρίου καί νέα προβλήματα έχουν ήδη άνακύψει. Προβλήματα πού αφορούν στό ΈΘνος, τήν Ιστορία, τόν Πολιτισμό μας, τά γενικώτερα δίκαια τών συνανθρώπων μας, τήν τοπική νησιωτική μας κοινότητα.
 Σέ δύο από αυτά επιθυμώ νά επικεντρώσω τήν προσοχή σας. Το πρώτο άφορά στην άνεπίτρεπτη προσπάθεια πλαστογραφήσεως τής Ιστορίας μας'' αναφέρει μεταξύ άλλων ο Σεβασμιώτατος, και προσθέτει: ''Αναφέρομαι στην έντονη κινητικότητα κατά τό τελευταίο χρονικό διάστημα γιά τήν δήθεν επίλύση τού μακεδονικού ζητήματος μέ τήν σύνθετη ονομασία Νέα Μακεδονία. 
Η αναγνώριση ωστόσο της Δημοκρατίας τών Σκοπίων ως Μακεδονίας συνιστά βιασμό τής ίστορικής αλήθειας. Η Εκκλησία μας, σύμφωνα καί μέ την πρόσφατη απόφαση τής Ιεράς Συνόδου, έχει μαρτυρήσει μέ τό λόγο καί τό αίμα κλήρου καί λαού τήν έλληνικότητα τής Μακεδονίας από αρχαιοτάτων χρόνων, γι' αυτό και δεν μπορεί vα αποδεχθεί τήν απονομή τον όρου «Μακεδονία» ή παραγώγου του ώς συστατικού ονόματος άλλου Κράτους τό όποίο θα έχει έπιπτωσεις και στήν ονομασία τής σχισματικής αύτοαποκαλούμενης εκκλησίας τής «Μακεδονίας»''.
Στην συνέχεια ο κ. Επιφάνιος τονίζει: ''Πρόκειται γιά Θέμα βασικό γιά τήν Πατρίδα μας. Νωπά στή μνήμη μας είναι ακόμα καί το μεγαλειώδες συλλαλητήριο γιά τό Μακεδονικό κατά το έτος 1992 άλλά καί τά λεγόμενα τού μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών καί πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου γιά τή μόνη, ελληνική και αδιαπραγμάτευτη Μακεδονία. 
Σε μία ιστορική όμιλία του τόν Ιούνιο τού 2θθ6 είχε τονίσει: Η Μακεδονία είναι αυτή πού κρατάει ψηλά τά λάβαρα. Με τέτοιες ίστορίες, αναμνήσεις, μέ τήν ιστορική μνήμη καθάρια. Χωρίς σκοπιμότητες χωρίς υπολογισμούς, χωρίς έξωθεν εντολές, χωρίς ύπαγορεύσεις. Γι' αύτό καλό Θά ήταν όλοι οί 'Ελληνες νά έρχονται από καιρού είς καιρό στήν Μακεδονία. Καί νά προσέχουνε πού πατάνε. 
Γιατί σέ κάθε βήμα μπορεί νά πατήσεις χώμα ιερό. Μπορεί νά πατήσεις έναν τάφο. Μπορεί νά πατήσεις ένη λείψανο. Είναι διάσπαρτος ό τόπος από θυσία. Αύτή ή θυσία μάς δίνει ζωή. Αυτή ή Θυσία μάς συντηρεί. Και είναι τό αντίδοτο τής παγκοσμιοποίησης, πού Θέλει όλη να τά ισοπεδώσει.''
''Η ιστορική αλήθεια, παιδιά μου, είναι μία καί μοναδική καί ουδεμία σχέση έχει μέ τά αιτήματα των Σκοπιανών. Οί Μακεδόνες ήταν άναμφισβήτητα φύλο ελληνικό. Τονιο τό αποκαλύπτουν ή Παλαιά Διαθήκη, οί αρχαίοι συγγραφείς, ή αρχαιολογική σκαπάνη. Δέν μπορούν οί Σκοπιανοί vα διεκδικούν τόν τίτλο των Μακεδόνων. Δέν έχούν δικαίωμα οί Ελληνες νά τό συζητούν. Θά είναι μεγάλο λάθος νά γίνει αποδεκτή όποιαδήποτε όνομασία πού νά περιέχει τό όνομα «Μακεδονία» είτε σύνθετο είτε παράγωγο'' - συμπληρωσε ο Μητροπολίτης Θήρας.
Αναφερόμενος στους εκπροσώπους της Ελληνικής Πολιτείας οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την διαπραγμάτευση του ονόματος των Σκοπίων ο Σεβασμιώτατος τόνισε: ''Οί εκπρόσωποι τής Ελληνικής Πολιτείας έχουν ιερό χρέος νά υπερασπιστούν τά δίκαια τής Πατρίδος. Αν ύπογράψουν τή σύνθετη όνομασία συναινούν στό ότι ή Ιστορία καί ό Πολιτισμός τής Μακεδονίας είναι κάτι τό ξεχωριστό άπό τόν Ελληνισμό κι αυτό είναι έγκληματικό.''

Στην συνέχεια ο Σεβασμιώτατος σχολιάζοντας το θέμα για το Καζίνο της Θήρας υπογράμμισε: ''Επιθυμώ νά έπικεντρώσω τήν προσοχή σας καί σέ ένα ακόμη θέμα. Ένα Θέμα το όποίο άφορά στή μικρή νησιωτική μας κοινότητα. θέμα εξίσού σημαντικό καί επικίνδυνο. Πρόκειται γιά την πρόσφατη απόφαση τού Ελληνικού Δημοσίου νά παραχωρήσει άδεια γιά καζίνο στή Θήρα μέ σκοπό τήν «ανάπτυξη» τής νήσου. Διερωτώμαι; Δέν μάς φτάνει πού ζούμε σέ έναν τόπο ευλογημένο άπό τόν Δημιουργό; 'Εναν τόπο πού τό απέραντο φυσικό κάλλος, ή ιστορία, ό πολιτισμός καί ή παράδοση αποτελούν καί πλούτο ακένωτο καί τή βασική αίτία ανάπτύξης;''
''Δέν μάς φτάνει τό γεγονός ότι ή Σαντορίνη συγκαταλέγεται στούς σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς καί επομένως καί ανεπτυγμένη είναι καί προβεβλημένη; Δέν μάς φτάνοω τά έκατομμύρια τών τουριστών πού απ' όλα τά μήκη και πλάτη τής γης επισκέπτονται τό νησί μας. Δέν βλέπουμε τήν αλλοίωση στον τόπο άλλά δυστυχώς καί στούς άνθρώπους πού Θυσιάζουν πλέον τά πάντα στό βωμό τού κέρδους; Πού είναι ή ανθρωπιά, παιδιά μου, πού είναι ή πίστη στό Χριστό; Δυστυχώς, Κυριαρχεί παντού το ευρώ αγωνίζονται οι συνάνθρωποί μας Μόνο για αυτό και έχουν λησμονήσει την οικογένεια, την παιδεία, την ορθοδοξία, την πατρίδα, την εις αλλήλους αγάπη. Και σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί το καζίνο. Τι θα προσφέρει; Μόνο την καταστροφή σε όλους τους τομείς'' - σημείωσε ο κ. Επιφάνιος.
Κλείνοντας ο Μητροπολίτης Θήρας υπογράμμισε: ''Πώς το γνωρίζουμε; Μα παραδείγματα έχουμε ήδη πάμπολλα από άλλες περιοχές της πατρίδας μας όπου ήδη λειτουργούν τέτοιες επιχειρήσεις και όπου ομολογουμένως έχουν κλείσει σπίτια. Ήδη από το παρελθόν έτος ο δήμος Θήρας έχει λάβει απόφαση δια της οποίας αντιτίθεται στην ενέργεια αυτή. Ποια είναι η θέση της Ελληνικής πολιτείας έναντι της αποφάσεως του δήμου; Πλήρης αδιαφορία. Σας καλώ, να αντιδράσουμε, να υψώσουμε φωνή διαμαρτυρίας στην απόφαση της πολιτείας. Κλήρος και λαός της νήσου Θήρας να πούμε όχι στην περαιτέρω καταστροφή όχι στην δημιουργία καζίνο στο νησί μας. Με αυτές τις σκέψεις σας ασπάζομαι πατρικά και αας καλώ σε επαγρύπνηση.''
Για την Romfea.gr | Αθανάσιος Θανόπουλος
http://www.romfea.gr


Κλικ στις ιστοσελίδες μας: Αρμενιστής, Εμείς και η Κοινωνία μας, Γιάννης Αργυρός Σαντορίνη

Τα λάθη είναι πολλά όπου η αγάπη είναι λίγη. Εκεί που η αγάπη περισσεύει τα λάθη εξαφανίζονται!

Ανακοίνωση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας

Οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search ή από άλλες πηγές και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από άλλα site τα οποία και αναφέρονται (σαν Πηγή) ή περιέχουν το λογότυπο τους.
Εάν παρόλα αυτά κάποιος/α θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση του Blog, καλείται να επικοινωνήσει στο atladidas@gmail.com προς αποκατάσταση του θέματος.