Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013

Βέλη Ανθρώπων - Βέλη Θεού

   Ὁ ἅγιος Αὐγουστῖνος μᾶς λέγει:
Προσέχετε. Οἱ ἐχθροί τῆς πίστης μας, μᾶς στήνουν μία ἔξυπνη - ὕπουλη παγίδα. Μᾶς λένε, ὅτι τάχα ἡ συμβουλή τους εἶναι πνευματική. Καί τό διαλαλοῦν, ὅτι τάχα θέλουν μόνο τό «καλό» μας! Ὅμως ὁ σκοπός τους εἶναι ἄλλος: Μέ τά ὕπουλα λόγια τους θέλουν νά ὑπονομεύσουν τήν σωτηρία μας.

Συχνά ἁκοῦμε νά λένε:

Ἔ , καί γιατί θέλεις σύ, σώνει καί καλά νά ξεχωρίζεις ἀπό τούς ἄλλους; Μᾶς τό παίζεις ἅγιος; Ἐμεῖς δηλαδή δέν εἴμαστε χριστιανοί;

Μήν κάνεις τόσα! Θά βλάψεις τήν ὑγεία σου! Καί θά τρέχεις σέ νοσοκομεῖα! Μήν τό παρακάνεις!
Φρόντιζε σύ νά ξεχωρίζεις τήν καλή συμβουλή ἀπό τήν ἐπιζήμια:

Ἡ καλή συμβουλή, πολλές φορές, μᾶς φαίνεται σκληρή καί δυσάρεστη. Ἀντίθετα, ἡ ἐπιβλαβής συμβουλή, κρυμμένη κάτω ἀπό τόν μανδύα τῆς δῆθεν στοργῆς, σέ κάνει χωρίς να το καταλάβεις, νά ἀπεχθάνεσαι τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Ποῦ θά σέ ὁδηγήσει; Φαινομενικά, δείχνει πώς σέ βοηθάει, ἀφοῦ σοῦ ἀνοίγει δρόμο πλατύ. Στήν παραγματικότητα ὅμως, ἔχει στόχο τήν καταστροφή σου.

Ὁποιαδήποτε συμβουλή σοῦ φράζει τόν δρόμο σου πρός τά ἄνω, πέταγέ την στά σκουπίδια. Εἶναι βέλος τοῦ ἐχθροῦ. Μή ξεγελαστεῖς καί τήν ἀφήσεις νά μπεῖ στήν καρδιά σου. Θά ἰσοδυναμοῦσε μέ αὐτοκτονία!

Προστάτευσε τόν ἑαυτό σου μέ τήν ἀσπίδα τοῦ Θεοῦ· μέ τήν προσευχή: «Κύριε, ῥῦσαι τήν ψυχήν μου ἀπό γλώσσης δολίας» (Ψαλμ. 119,2).
Μή τό λησμονεῖς ποτέ, ὅτι εἶσαι στρατιώτης τοῦ Χριστοῦ. Στέκει; Εἶναι λογικό, να ὑπάρχει στρατιώτης χωρίς ὅπλο; Ὅπλο τοῦ  ἐχθροῦ εἶναι ἡ γλώσσα του· μιά γλώσσα ἀκονισμένη μέ λόγια «εὐσεβῶν»· ἀθέων· ἀπίστων· βλασφήμων. Ὅπλο τοῦ στρατιώτη τοῦ Χριστοῦ εἶναι τά «βέλη τοῦ δυνατοῦ, ἡ γλώσσα του»: ἀκονισμένη μέ τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Ὅπως τά ἀκονισμένα χειρουργικά ὄργανα κόβουν καί πετᾶνε τά σάπια μέλη τοῦ σώματος, ἔτσι καί ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Φωτίζει τήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου. Καί τήν κάνει νά διακρίνει τό συμφέρον του (Ὁμιλία στόν Ψαλμ.119).
Γι᾿ αὐτό, λοιπόν, πολύ σωστά, παρακαλοῦμε τόν Θεό

Νά σβήνει τά πεπυρωμένα βέλη τοῦ πονηροῦ (τοῦ διαβόλου), τά καθ᾿ ἡμῶν δολίως κινούμενα·

Καί νά μᾶς ἔχει κάτω ἀπό τήν σκέπη τήν δική Του καί τῶν ἁγίων ἀγγέλων Του.
Ἀρχιμ.Α.Μ.
Μηνιαίο Περιοδικό Ι.Μ.Νικοπόλεως & Πρεβέζης Αρ. Φύλλου 278 Σεπτέμβριος 2006
«ΒΕΛΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ·  ΒΕΛΗ ΘΕΟΥ» του Ἀρχιμ.Α.Μ.

Τα λάθη είναι πολλά όπου η αγάπη είναι λίγη. Εκεί που η αγάπη περισσεύει τα λάθη εξαφανίζονται!

Ανακοίνωση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας

Οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search ή από άλλες πηγές και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από άλλα site τα οποία και αναφέρονται (σαν Πηγή) ή περιέχουν το λογότυπο τους.
Εάν παρόλα αυτά κάποιος/α θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση του Blog, καλείται να επικοινωνήσει στο atladidas@gmail.com προς αποκατάσταση του θέματος.