Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2011

Η καλλιέργεια της Ψυχής μας. Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 16 Οκτώβρίου 2011


(Δ' Λουκά) Των άγιων Πατέρων της Ζ' Οικουμενικής Συνόδου
κατά τη σημερινή ήμερα, εορτή των αγίων πατέρων της ζ' οικουμενικής συνόδου, έχει καθορισθεί ως ευαγγελικό ανάγνωσμα ή πολύ γνωστή άλλα και δι­δακτική «παραβολή του σπορέως». ή παραβολή όπου ό κύριος ιησούς παρομοιάζει το λόγο του θεού με το σπό­ρο. σαν το σπόρο και ό λόγος του θεού σπείρεται πλουσιοπάροχα στις ψυχές των ανθρώπων.
δεν καρποφορεί όμως παντού και πάν­τα. σύμφωνα με την παραβολή, μόνο ό σπόρος ό όποιος έπεσε σε καλή γη καρ­ποφόρησε.

γι' αυτή την καλή γη θα κάνουμε λόγο σήμερα. για την ψυχή δηλαδή του άν­θρωπου ό όποιος ακούει με προσοχή και συναίσθηση τα θεία λόγια και αγωνί­ζεται να τα εφαρμόσει στη ζωή του.

1.συναισθηση και προσoxh
είναι πάρα πολλές οι ευκαιρίες μέσα από τις οποίες ό ουράνιος γεωργός ρί­χνει το σπόρο του θείου λόγου στις ψυχές των ανθρώπων. πολλοί δεν τον δέχονται. άλλοι όμως αντίθετα απολαμ­βάνουν πλούσιους καρπούς, διότι ακούν με προσοχή και ιερή συναίσθηση τα θεία λόγια. γι' αυτούς ό κύριος είπε «ούτοι είσιν οίτινες... άκούσαντες τον λόγον κατέχουσι». ή λέξη «κατέχουσι» δηλώνει συνειδητό ακροατή ό οποίος, όταν ακού­ει ή μελετά το λόγο του θεού συναισθάνεται ότι πρόκειται για θεία και ιερά λό­για και ή συναίσθηση αυτή του προκα­λεί δέος. «την ώρα αυτή μου μιλάει ό θεός!», σκέπτεται. και ή σκέψη αυτή δημιουργεί μέσα του ένα κλίμα ιεροπρέπειας και σοβαρότητας.
αυτή ή συναίσθηση τον κάνει να προσ­εύχεται πριν ακούσει ή μελετήσει το λόγο του θεού και να παρακαλεί τον φωτοδό­τη κύριο να τον φωτίσει να εννοήσει τη θεία διδασκαλία.
ή ίδια συναίσθηση τον παρακινεί κατά την ώρα της θείας διδαχής να εντείνει την προσοχή του, για να μη χάσει τίποτα από την ουράνια διδασκαλία. ακολουθεί δη­λαδή τη συμβουλή των άγιων πατέρων οι όποιοι σημειώνουν: όπως πλησιάζεις με ευλάβεια να κοινωνήσεις τα άχραντα μυστήρια προσέχοντας να μην εκπέσει κάποιος θείος μαργαρίτης, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο να προσέχεις στην ακρό­αση του θείου λόγου και στη μελέτη της άγιας γραφής, ώστε να μη σου ξεφύγει κανένα από τα θεία νοήματα της.
2. εφαρμογη των θειων λογων
υπάρχει όμως κι ένα δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό των καλλιεργημένων και δεκτικών ψυχών. είναι ό καθημερινός α­γώνας για την εφαρμογή του θείου λό­γου. ό λόγος του θεού τότε μόνο καρπο­φορεί, όταν ό άνθρωπος αγωνίζεται «έν υπομονή» να τον εφαρμόζει στη ζωή του. γι' αυτό και ό άγιος άδελφόθεος ιάκω­βος μας προτρέπει: «γίνεσθε ποιηταί λό­γου και μη μόνον άκροαταί» (ιακ. α' 22).
είναι σημαντικό λοιπόν μετά τη μελέτη ή την ακρόαση του θείου λόγου να προσ­παθούμε να επαναφέρουμε στη μνήμη μας τί διαβάσαμε ή τί ακούσαμε και να σκεπτόμαστε πώς αυτό μπορούμε να το εφαρμόσουμε στη ζωή μας. έχουμε και τώρα θέμα προσευχής. όπως πριν από τη μελέτη ή την ακρόαση του θείου λόγου προσευχόμαστε για να φωτιστεί ό νους μας και να εννοήσουμε το βάθος των θεί­ων νοημάτων, έτσι και μετά από αυτήν προσευχόμαστε στον θεό να ενισχύσει εκείνος τη θέληση μας στον αγώνα για την εφαρμογή του θελήματος του.
και είναι πολύ σημαντικό να ζητούμε τη βοήθεια του θεού, διότι υπάρχει το ενδεχόμενο να συναντήσουμε θλίψεις και δοκιμασίες, δυσκολίες και εμπόδια, τα οποία μπορεί να μάς κλονίσουν, άν δεν μάς ενισχύσει 'εκείνος να θέσουμε ως γερή βάση και στήριγμα μας το θέ­λημα του.
 «καλή γη». έτσι μάς θέλει ό ουράνι­ος γεωργός. να έχουμε ψυχές δεκτικές πού θα ακούν με προσοχή τα θεία λόγια και θα προσπαθούν να τα εφαρμόζουν στην καθημερινή ζωή. άς τον παρακα­λέσουμε θερμά να μάς χαρίσει και κατά τη νέα ιεραποστολική χρονιά πλούσια τη σπορά του θείου λόγου και ακόμη πλου­σιότερη την πνευματική καρποφορία στις ψυχές όλων μας! ■

Τα λάθη είναι πολλά όπου η αγάπη είναι λίγη. Εκεί που η αγάπη περισσεύει τα λάθη εξαφανίζονται!

Ανακοίνωση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας

Οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search ή από άλλες πηγές και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από άλλα site τα οποία και αναφέρονται (σαν Πηγή) ή περιέχουν το λογότυπο τους.
Εάν παρόλα αυτά κάποιος/α θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση του Blog, καλείται να επικοινωνήσει στο atladidas@gmail.com προς αποκατάσταση του θέματος.