Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2011

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 20.2.2011


ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ(ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ)
ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ
«Δαπανήσαντος δε αύτου πάντα έγένετο λιμός ισχυρός... Καί αυτός ήρξατο υστερείσθαι»
Φτώχεια, πείνα, ανεργία, εκμετάλλευ­ση, στερήσεις... Δραματικές καταστάσεις πού καθημερινά γίνονται απτή πραγμα­τικότητα και στη δική μας χώρα. Αυτό το τραγικό κατάντημα του άνθρωπου, πού απομακρύνεται από τον Θεό, αποτυπώ­νεται πολύ ρεαλιστικά στην Παραβολή του Άσωτου Υιού, πού μάς παρουσιάζει το σημερινό ιερό Ευαγγέλιο.
Ήθελε ανεξαρτησία ό νέος εκείνος. Γι’ αυτό, αφού πήρε το μερίδιο της περιου­σίας του, έφυγε μακριά από το σπίτι του πατέρα του. Πού κατέληξε όμως; Άς προσέξουμε κάπως περισσότερο το θλιβερό του κατάντημα, για να εντοπίσουμε μερι­κές από τις τραγικές συνέπειες της απο­στασίας από τον Θεό.
1.ΟΔΥΝΗΡΕΣ ΣΤΕΡΗΣΕΙΣ
Μία πρώτη συνέπεια της αποστασίας από τον Θεό είναι οι οδυνηρές στερήσεις. Ό νεότερος υιός της Παραβολής ξόδεψε όλη την περιουσία του στην άσωτη ζωή. Έφτασε λοιπόν κάποτε στο σημείο να μην έχει χρήματα ούτε για την αναγκαία τροφή του. Συνέβη μάλιστα να επέλθει και «λιμός ισχυρός», δηλαδή πείνα πού εξαπλώθηκε σε όλη την περιοχή, κι έτσι ή κατάσταση του επιδεινώθηκε. Τόσο πολύ υπέφερε από την πείνα, ώστε ζητούσε να φάει από τα ξυλοκέρατα πού έτρωγαν οι χοίροι. Κι όμως ούτε αυτά δεν του έδι­ναν... Τί ελεεινό κατάντημα!
   Ακόμη πιο άθλιο όμως είναι το κατάν­τημα του αμαρτωλού. Ενώ αρχικά απο­λαμβάνει μία ζωή ανέσεων και ηδονών, σύντομα αρχίζει να βιώνει τις τραγικές επιπτώσεις της αμαρτίας στη ζωή του. Οι καταχρήσεις, τα ξενύχτια και γενικά ή ανήθικη ζωή καταστρέφουν την υγεία του, κλονίζουν τη σχέση του με τα πλέον φιλι­κά του πρόσωπα, δημιουργούν μέσα στο εσωτερικό του αηδία και τύψεις. Αυτός πού νόμιζε ότι μακριά από τον Θεό θα είχε ό,τι ήθελε, τελικά στερείται τα πάντα! Αισθάνεται ένα τεράστιο κενό μέσα στην ψυχή του. Γιατί;
Διότι του λείπει ό Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτός πού είναι ή πηγή της αληθινής χαράς και ευτυχίας. Γι’ αυτό και ό Τωβίτ, εκείνος ό θεοσεβούμενος πα­τέρας, συμβούλευε τον γιό του: «Πρόσ­εχε σεαυτώ, παιδίον... ή γάρ άχρειότης μήτηρ εστί του λιμού» (Τωβ. δ' 12-13). Δηλαδή: Πρόσεχε, παιδί μου, διότι ή κα­κία και ή ανηθικότητα γεννά τη φτώχεια και την πείνα. Πόσο επαληθεύεται πρά­γματι ή αλήθεια αυτή στους καιρούς απο­στασίας πού ζούμε!

2. ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

Άλλη συνέπεια της αμαρτωλής ζωής είναι ή υποδούλωση στα πάθη. Ό άσω­τος υιός, πού αναζητούσε την ελευθερία του μακριά από το σπίτι του πατέρα, τελι­κά κατέληξε να γίνει δούλος σε κάποιον από τούς πολίτες της χώρας εκείνης για να βόσκει χοίρους!
  
 

  Αυτό παθαίνει και ό άνθρωπος πού φεύγει μακριά από τον Θεό, για να ζήσει δήθεν απελευθερωμένος από τα «μη» και τα «όχι» των θείων εντολών: σταδιακά ο­δηγείται στη χειρότερη και πιο έξευτελιστική δουλεία. Ό απόστολος Πέτρος γρά­φει ότι πολλοί μιλούν για ελευθερία, ενώ οι ίδιοι έχουν γίνει σκλάβοι της διαφθο­ράς και της αμαρτίας: «Έλευθερίαν αύτοίς έπαγγελλόμενοι, αυτοί δούλοι υπάρχον­τες της φθοράς». Διότι στο πάθος στο ό­ποιο έχουν νικηθεί, σ' αυτό ακριβώς έχουν υποδουλωθεί (Β' Πέτρ. β' 19). Και ό Ίδιος ό Κύριος μάς βεβαιώνει ότι «πάς ό ποι­ών την άμαρτίαν δούλος έστι της αμαρτί­ας» (Ιω. η' 34). Αυτό μαρτυρεί και ή πείρα της καθημερινής ζωής: Πόσοι άνθρωποι βρίσκονται αλυσοδεμένοι με ισχυρές εξ­αρτήσεις όπως το αλκοόλ, το τσιγάρο, τα τυχερά παιχνίδια... Πόσοι είναι αιχμάλω­τοι στο πάθος του θυμού, του ψεύδους ή κάθε άλλης αμαρτωλής συνήθειας...

Μόνο όσοι ακολουθούν με συνέπεια την οδό του Κυρίου μπορούν να ζήσουν ελεύθεροι κι αδέσμευτοι από τη δουλεία των παθών, την επιρροή του κόσμου και την κυριαρχία του διαβόλου. Αυτόν τον δρόμο της αληθινής ελευθερίας μάς έδει­ξε ό Κύριος Ιησούς Χριστός, ό Όποιος είπε: «Γνώσεσθε την άλήθειαν, και ή αλή­θεια ελευθερώσει υμάς» (Ιω. η' 32-36).
Καθώς μελετούμε την Παραβολή του Α­σώτου, τον ανεκτίμητο αυτό πνευματικό θησαυρό πού μάς παρέδωσε ό θείος Δι­δάσκαλος, είναι ευκαιρία να κάνουμε μία ειλικρινή αυτοκριτική: Μήπως κι εμείς μοιάζουμε με τον Άσωτο, για τον όποιο ομιλεί ό Χριστός; 

Πράγματι- πολλοί από εμάς, σαν τον Άσωτο, απομακρυνθήκαμε από τον Θεό και ακολουθώντας τα εγωι­στικά θελήματα και τα αμαρτωλά πάθη μας, οδηγηθήκαμε σε αυτό το τραγικό αδιέξοδο. 

Αν το συνειδητοποιήσουμε αυ­τό, τότε θα ανακαλύψουμε και τη μόνη διέξοδο στη σημερινή κρίση: τη μετάνοια και την επιστροφή στο σπίτι του Θεού Πατέρα. Εκεί πού μπορούμε να απολαμ­βάνουμε την αναφαίρετη χαρά, την πρα­γματική ελευθερία, την αδιατάρακτη ψυ­χική ισορροπία και ειρήνη.

http://sites.google.com/site/orfeasfm/%CE%B5%CE%B4%CF%89

Τα λάθη είναι πολλά όπου η αγάπη είναι λίγη. Εκεί που η αγάπη περισσεύει τα λάθη εξαφανίζονται!

Ανακοίνωση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας

Οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search ή από άλλες πηγές και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από άλλα site τα οποία και αναφέρονται (σαν Πηγή) ή περιέχουν το λογότυπο τους.
Εάν παρόλα αυτά κάποιος/α θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση του Blog, καλείται να επικοινωνήσει στο atladidas@gmail.com προς αποκατάσταση του θέματος.