Δευτέρα 2 Μαΐου 2016

Χριστός Ανέστη!!! Αληθώς Ανέστη!!!

Μας λέγει ο Αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος:
Έφθασε λοιπόν η πολυπόθητη και σωτήρια γιορτή, η αναστάσιμη ημέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού
Η προϋπόθεση της ειρήνης, η αφορμή της καταλλαγής, η κατάργηση των πολέμων, η κατάλυση του θανάτου, η ήττα του διαβόλου.
Σήμερα οι άνθρωποι αναμείχτηκαν με τους αγγέλους και προσφέρουν τώρα πια τις υμνωδίες τους μαζί με τις ασώματες δυνάμεις.
Σήμερα καταλύθηκε η τυραννία του διαβόλου και η εξουσία του άδη εξαφανίστηκε.
Σήμερα είναι επίκαιρο να αναφωνήσουμε πάλι «που σου θάνατε
το κέντρον; που σου άδη το νίκος;».
Από θνητοί γίναμε αθάνατοι, από νεκροί αναστηθήκαμε και από νικημένοι γίναμε νικητές.
Ανέστη Χριστός και πεπτώκασι δαίμονες. 
Ανέστη Χριστός και χαίρουσιν Άγγελοι. 
Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται. 
Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδείς επί μνήματος.

«Μετά την ταφή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, πήγαν οι Ιουδαίοι στον Πιλάτον και είπαν (Ματθ. κζ´ 63 – 65): «Κύριε εμνήσθημεν ότι εκείνος ο πλάνος είπεν έτι ζων, μετά τρεις ημέρας εγείρομαι· Κέλευσον ουν ασφαλισθήναι τον τάφον έως της τρίτης ημέρας, μήποτε ελθόντες οι μαθηταί αυτού νυκτός κλέψωσιν αυτόν και είπωσι τω λαώ, ηγέρθη από των νεκρών· και έσται η εσχάτη πλάνη χείρων της πρώτης. Έφη αυτοίς ο Πιλάτος· έχετε κουστωδίαν· υπάγετε ασφαλίσασθε ως οίδατε. Οι δε πορευθέντες ησφαλίσαντο τον τάφον σφραγίσαντες τον λίθον μετά της κουστωδίας». Πράγματι ο Πιλάτος τους έδωσε 100 στρατιώτες, με τον Άγιο Λογγίνο εκατόνταρχο. Πενήντα εφύλαγον από το ένα μέρος και πενήντα από το άλλο. Αυτοί δε εσφράγισαν τον Τάφο. Τι φοβήθηκαν οι Ιουδαίοι; Αυτό που είπε ο Κύριος για τον προφήτη Ιωνά. «Γενεά πονηρά και μοιχαλίς σημείον επιζητεί, και σημείον ου δοθήσεται παρά μόνον το σημείον του προφήτου Ιωνά». Δηλαδή καθώς ο προφήτης Ιωνάς ήταν μέσα στην κοιλία του κήτους τρεις ημέρες και τρεις νύκτες έτσι και ο υιός του ανθρώπου θα μείνη μέσα στον τάφο και στα βάθη της γης τρία ημερονύκτια.
  • Όπως αναφέρεται στον «Θησαυρό» του Δαμασκηνού του Υποδιακόνου: Όταν τα μεσάνυκτα έγινε τρομερός σεισμός Άγγελος Κυρίου κατέβηκε από τον ουράνο και κύλισε τον λίθο από την θύρα του Τάφου, οι δε φύλακες από το φόβο τους έφυγαν. Τότε βρήκαν ευκαιρία οι Μυροφόρες και πήγαν με τα μύρα στον Τάφο. Και πρώτη η οποία «εγνώρισε» την Ανάσταση του Κυρίου ήταν η κυρία Θεοτόκος και η Μαγδαληνή Μαρία. Αλλά για να μη αμφισβητήται η Ανάσταση λόγω της παρουσίας της Παναγίας Μητρός Του, για τούτο λέγουν οι Ευαγγελιστές ότι στην Μαρία την Μαγδαληνή μόνον εφάνη.
  • Ποιές είναι οι Μυροφόρες γυναίκες που πήγαν στον Τάφο του Χριστού με τα μύρα; Αναφέρεται ότι πολλές είναι οι Μυροφόρες, αλλά οι κυριότερες είναι επτά.
Πρώτη είναι η Μαγδαληνή Μαρία από την οποία έβγαλε ο Κύριος επτά δαιμόνια. Μετά την Ανάληψη του Κυρίου πήγε στην Ρώμη όπου θεράπευσε το μάτι του βασιλέως Τιβερίου και αυτός από αυτήν την ευεργεσία εφόνευσε τους Αρχιερείς και αυτόν τον Πιλά­το. Απέθανε στην Έφεσο, όπου την ενταφίασε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Δεύτερη Μυροφόρος είναι η Σαλώμη, η οποία λέγεται ότι ήταν θυγατέρα του Ιωσήφ του Μνήστορος. Τρίτη Μυροφόρος είναι η Ιωάννα, γυναίκα του Χουζά, ο οποίος ήταν επίτροπος και οικονόμος στον οίκο του βασιλέως Ηρώδη. Τέταρτη Μυροφόρος ήταν η Μαρία η αδελφή του Λαζάρου, η οποία άλειψε τον Χριστό με το μύρο, όταν ανέστησε τον Λάζαρο. Πέμπτη είναι η αδελφή της Μάρθα. Έκτη Μυροφόρος είναι η Μαρία η γυναίκα του Κλωπά η Κλεόπα, την οποίαν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης την ονομάζει αδελφή της Θεοτόκου. Έβδομη Μυροφόρος είναι η Σωσσάνα.
Οι Μυροφόρες λοιπόν ήσαν αυτές που πρώτες πήγαν στον Τάφο του Κυρίου, εμίλησαν με τους Αγγέλους που ήταν στον Τάφο και ανήγγειλαν στους Αποστόλους την Ανάσταση.
  • Η παραμονή του Κυρίου στον Άδη ήταν τριήμερος. Όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες η ημέρα της Παρασκευής μέχρι της δύσεως του ηλίου μετράται ως μία ημέρα, διότι έτσι μετρούσαν τα ημερονύκτα οι Εβραίοι… Από της δύσεως του ηλίου της Παρασκευής μέχρι της δύσεως του ηλίου του Σαββάτου η δεύτερη ημέρα· και από της δύσεως του ηλίου του Σαββάτου, οπότε αρχίζει το ημερονύκτιο της Κυριακής μέχρι της Αναστάσεως του Κυρίου, τρίτη ημέρα.
  • Λοιπόν ας εορτάσουμε σήμερα, ας τιμήσουμε τον Χριστό τον σήμερον αναστάντα όχι με χορούς, όχι με μέθες και αργολογίες, όχι με παιγνίδια και τραγούδια και με όσα χαίρεται ο δαίμων, όταν τα κάνουμε, όχι με εξόδους κακές και πολυφαγίες, αλλά με ευχαριστία, με δοξολογία, με καθαρά καρδία, και με όσα χαίρεται ο Θεός. Όπως έλεγε ο μακαριστός π. Μάρκος η νηστεία τελείωσε, αλλά όχι η εγκράτεια.
Τους πτωχούς ας θρέψουμε, τους γυμνούς ας ενδύσουμε, τους διψασμένους ας ποτίσουμε, τους ασθενείες ας κοιτάξουμε, τους φυλακισμένους ας κυβερνήσουμε. Τότε να πούμε ότι επανηγυρίσαμε· τότε να καυχηθούμε ότι εορτάσαμε· τότε να δεχθή ο Θεός και την εορτή μας· τότε να χαρούν οι Άγγελοι, τότε να λυπηθούν οι δαίμονες.
 http://orthodoxostypos.gr 

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Πάσχα 2016 στο Καμάρι της Σαντορίνης 1.5.2016

 

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Περιφορά Επιταφίου στον Πύργο της Σαντορίνης 29.4.2016 Pyrgos Santorini Epitaph lights!! 

 

 

 

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Ἄρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, καὶ ἐπάρθητε, πύλαι αἰώνιοι, καὶ εἰσελεύσεται ὁ Βασιλεὺς τῆς δόξης!!!!!. 

 

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Πάσχα 2015 στο Καμάρι της Σαντορίνης 12.4.2015

 


 

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Πάσχα 2014 στο Καμάρι της Σαντορίνης 20.4.2014 

 

  

 

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Μεγάλη Παρασκευή Αποκαθήλωση στο Καμάρι της Σαντορίνης 29.4.2016 

 

 

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Μεγάλη Παρασκευή Επιτάφιος & η περιφορά του στο Καμάρι της Σαντορίνης 10.4.2015 

 


 


 

Κλικ εδώ. Μεγάλη Παρασκευή. Η Αποκαθήλωση στο Καμάρι της Σαντορίνης 10.4.2015 

 

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Μεγάλη Πέμπτη βράδυ. Η Σταύρωση του Χριστού στο Καμάρι της Σαντορίνης 28.4.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 Κλικ εδώ. Προετοιμασία Επιταφίου στο Καμάρι της Σαντορίνης 13.4.2012

    

 (Οι Επιτάφιοι της Σαντορίνης) Κλικ εδώ και εδώ για να δείτε τους επιτάφιους της Σαντορίνης

 

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Μεγάλη Πέμπτη βράδυ. Η Σταύρωση του Χριστού στο Καμάρι της Σαντορίνης 9.4.2015

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Μεγάλη Τετάρτη βράδυ στο Καμάρι της Σαντορίνης 8.4.2015 

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Μεγάλη Τετάρτη Ακολουθία του Ιερού Ευχελαίου στο Καμάρι της Σαντορίνης 1.5.2013


 

 

 

 

Κλικ εδώ. Μεγάλη Τετάρτη βράδυ στο Ιερό Ναό Καμαριού της Σαντορίνης 11 Απριλίου 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Νυμφίος, Κυριακή Βράδυ των Βαΐων στο Καμάρι της Σαντορίνης 24.4.2016


 

 

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Εορτασμός των Βαΐων στο Καμάρι της Σαντορίνης 24.4.2016 

 

  

 

 

 

Κλικ εδώ. Εορτασμός των Βαΐων στο Καμάρι της Σαντορίνης 5.4.2015 

 


 

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Ύψωση του Λαζάρου στο Μεγαλοχώρι της Σαντορίνης 23.4.2016 

 

 

 

 

 

 

 Κλικ εδώ. Ύψωση του Λαζάρου στο Κοντοχώρι Φηρών της Σαντορίνης 23.4.2016 

 

 

 

Κλικ εδώ. Σύλλογος Ιεροψαλτών Θήρας "Αντώνιος Σιγάλας" σε απόδοση των Ύμνων της Μ. Εβδομάδος στον Ι.Ν. Αγίας Άννας στο Βόθωνα Σαντορίνης & βράβευση Ιεροψάλτου και παλαιού μέλους του Συλλόγου Τετάρτη βράδυ 20.4.2016

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Σύλλογος Θηραίων Ιεροψαλτών "ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ". Απόδοση Βυζαντινών Εκκλησιαστικών Ύμνων της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος 6.4.2014 

 

 

 

 

 

 

  

Κλικ εδώ. Σταυροί από φύλλα φοινίκων στο Εμπορείο της Σαντορίνης! 

 

 

 

 

 

Κλικ εδώ. Βαΐων! Στολισμένη Εκκλησία από βαγιοφόρα φοινίκων στο Εμπορείο της Σαντορίνης 4.4.2015


  

 

Κλικ εδώ. Σταυροί από Βάγια Φοινίκων. Οι Σταυροί των Βαΐων από φύλλα του φοίνικα στην Έξω Γωνιά Σαντορίνης!!! 

 

 

 

 

 

 

Κλικ εδώ! Σταυροί από Βάια Φοινίκων στο Εμπορείο Σαντορίνης!

 

 

Κλικ εδώ. Σταυροί από Βάγια Φοινίκων. Οι Σταυροί των Βαΐων από φύλλα του φοίνικα στην Έξω Γωνιά Σαντορίνης!!! 

 

 

 

Κλικ εδώ για να δείτε περισσότερους εορτασμούς από την ευρύτερη περιοχή του Καμαριού της Σαντορίνης   

Κλικ στις ιστοσελίδες μας: Αρμενιστής, Εμείς και η Κοινωνία μας, Γιάννης Αργυρός Σαντορίνη


Τα λάθη είναι πολλά όπου η αγάπη είναι λίγη. Εκεί που η αγάπη περισσεύει τα λάθη εξαφανίζονται!

Ανακοίνωση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας

Οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search ή από άλλες πηγές και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από άλλα site τα οποία και αναφέρονται (σαν Πηγή) ή περιέχουν το λογότυπο τους.
Εάν παρόλα αυτά κάποιος/α θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση του Blog, καλείται να επικοινωνήσει στο atladidas@gmail.com προς αποκατάσταση του θέματος.