Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012

Η Σημασία της Θείας Λειτουργίας!

Ο κόσμος αυτός έχει λόγο ύπαρξης, υπάρχει ακόμα, γιατί τελείται ή Θεία Λειτουργία.
Η Θεία Λειτουργία είναι τό μεγαλύτερο γεγονός τού κόσμου, ή μεγαλύτερη πράξη πού μπορεί νά τελεστεί είς τόν κόσμο τών ορατών καί τών αοράτων, γι' αυτό μάς είπαν οί Άγιοι Πατέρες ότι : Όταν θά παύσει νά τελείται ή Θεία Λειτουργία είς τόν κόσμο,
τότε θά γίνει αμέσως ή Δευτέρα Παρουσία τού Κυρίου, διότι δέν θά υπάρχει πλέον νόημα είς τήν κτίση, διότι ή κτίση υπάρχει διότι τελείται ή Θεία Ευχαριστεία. Τό μεγαλύτερο καί σημαντικότερο έργο πού μπορεί νά επιτελέσει ό άνθρωπος είναι ή Θεία Λειτουργία.
Η Θεία Λειτουργία είναι τό κατ εξοχήν μυστήριο τής Εκκλησίας,
γι'αυτό τόν λόγο είναι άκρος απαραίτητη ή παρουσία μας είς τό μυστήριον.
Διότι δέν μπορεί νά θεωρηθεί Χριστιανός άνθρωπος ό όποίος απουσιάζει από τήν Θεία Λειτουργία ιδίος τής Κυριακής ημέρας. Καί δέν μπορεί νά υπάρξει πνευματική ζωή επ' ουδενί λόγο, ούτε προσευχή, ούτε πνευματική εργασία εάν ο άνθρωπος δέν μετέχει στήν Θεία Λειτουργία καί δέν κοινωνεί τό Σώμα καί τό Αίμα τού Κυρίου.

Μητρ. Λεμεσού Αθανάσιος

από τήν ομιλία "Η σημασία της Θείας Λειτουργίας"

http://pantokrator.info/gr

Τα λάθη είναι πολλά όπου η αγάπη είναι λίγη. Εκεί που η αγάπη περισσεύει τα λάθη εξαφανίζονται!

Ανακοίνωση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας

Οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search ή από άλλες πηγές και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από άλλα site τα οποία και αναφέρονται (σαν Πηγή) ή περιέχουν το λογότυπο τους.
Εάν παρόλα αυτά κάποιος/α θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση του Blog, καλείται να επικοινωνήσει στο atladidas@gmail.com προς αποκατάσταση του θέματος.