Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Τους Πρόλαβε!

            Συχνά ἀκούγονται οἱ βλάσφημες τῶν «Καζαντζάκηδων» φωνές ὅτι, στό Πάθος τοῦ Χριστοῦ, ὁ Ἰούδας καί ὁ Πιλάτος ἦταν ἁπλᾶ ὄργανα, στά ὁποῖα σχεδόν ... χρωστάει εὐγνωμοσύνη ὁ Χριστός, γιατί δῆθεν Τόν διευκόλυναν στό ἀπολυτρωτικό Του ἔργο! Μέ ἄλλα λόγια ὁ Χριστός, τούς εἶχε δῆθεν ἀνάγκη! Καί τούς χρησιμοποίησε σάν ἠθοποιούς σέ θεατρικό ἔργο! Ἄρα εἶναι μᾶλλον θύματα· δέν εἶναι ἔνοχοι, ἤ ἐν πάσῃ περιπτώσει, δέν εἶναι ... καί τόσο ἔνοχοι, ἀφοῦ - ὅπως λένε - ἡ κακία τους ἔγινε αἰτία τῆς σωτηρίας μας!
*    *    *
            Ἡ Ἐκκλησία μέ τό στόμα πολλῶν ἁγίων Πατέρων ἀπορρίπτει αὐτές τίς δαιμονικές ἀνοησίες. Ἰδιαίτερα ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης, ὁ ἀδελφός τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, στόν θαυμάσιο Α΄ λόγο του στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, τονίζει ξεκάθαρα ὅτι ὁ Χριστός δέν εἶχε ἀνάγκη κανέναν Ἰούδα καί κανένα Πιλάτο, γιά νά προχωρήσει στήν ὑπέρ τοῦ κόσμου Θυσία Του. Γιατί;
            Διότι, ἁπλούστατα, ἡ Θυσία τοῦ Χριστοῦ εἶχε συντελεσθῆ μέ ἀπερίγραπτο καί θαυμαστό τρόπο, ΠΡΙΝ Τόν προδώσει ὁ Ἰούδας καί ΠΡΙΝ Τόν δικάσει ὁ Πιλάτος! ΤΟΥΣ ΠΡΟΛΑΒΕ ὁ Χριστός τούς δῆθεν «εὐεργέτες» Του! «Προλαμβάνει τῇ οἰκονομίᾳ τήν ἔφοδον... Οὐκ ἀναμένει τήν ἐκ τῆς προδοσίας ἀνάγκην καί τήν τοῦ Πιλάτου παράνομον κρίσιν». Ἡ Θυσία Του εἶχε ὁλοκληρωθῆ, πρίν δῆθεν αὐτοί Τόν «βοηθήσουν» στό σωτήριο ἔργο Του!
            Ποῦ φαίνεται αὐτό τό συγκλονιστικό Μυστήριο;
            Γίνεται ὁλοφάνερο στόν Μυστικό Δεῖπνο! Ἐκεῖ ὁ Χριστός μεταδίδει στούς Μαθητές Του τό Σῶμα Του καί τό Αἷμα Του! Οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι λαμβάνουν στό στόμα τους τόν – μέ ἀνέκφραστο τρόπο - ΗΔΗ ΣΦΑΓΙΑΣΘΕΝΤΑ Ἀμνό τοῦ Θεοῦ! Ἡ Σφαγή καί ἡ Θυσία τοῦ Χριστοῦ, «ἀρρήτως καί ἀοράτως» ἔχει ἤδη τελειώσει! «Κατά τό θελητόν τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ οἰκονομοῦντος τό Μυστήριον, τό Σῶμα ἐτέθυτο»!
*    *    *
            Ὁ Ἰούδας καί ὁ Πιλάτος ΚΑΜΜΙΑ ὑπηρεσία δέν προσέφεραν στό ἔργο τοῦ Χριστοῦ, στό ἔργο τῆς σωτηρίας μας. Δέν εἶναι οὔτε «βοηθοί» τοῦ Χριστοῦ, οὔτε «εὐεργέτες» δικοί μας. Τό μόνο πού κατάφεραν ἦταν, νά «προσφέρουν» μεγαλύτερη καταδίκη καί χειρότερη κόλαση στόν ἴδιο τόν ἑαυτό τους! Διότι ὁ Χριστός, καί στόν Πιλάτο καί – πολύ περισσότερο – στόν Ἰούδα, προσέφερε ἰδανικές εὐκαιρίες, γιά νά ξυπνήσουν καί νά καταλάβουν ὅτι «σκάβουν τόν λάκκο» τόν δικό τους καί ὄχι τόν δικό Του! «Ὁ δέ παράνομος Ἰούδας οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι»! Ὁ Ἰούδας ὅμως δέν θέλησε ποτέ νά τό καταλάβει!
Ὁ Ἰούδας ἔγινε προδότης τοῦ Χριστοῦ, ὄχι γιατί δῆθεν «ἐπελέγη» νά «παίξει αὐτόν τόν ρόλο», ἀλλά διότι τελείως ΕΛΕΥΘΕΡΑ ὑποδουλώθηκε στήν φιλαργυρία. ΤΥΦΛΩΣΕ ὁ ἴδιος τόν ἑαυτό του!
            Αἰτία τῆς προδοσίας τοῦ Ἰούδα ἦταν ΜΟΝΟ τό δικό του «ξερό κεφάλι» καί ἡ ΕΚΟΥΣΙΑ ΑΝΤΑΡΣΙΑ του (καί ὄχι ἡ δῆθεν «ὑποταγή» του) στό θέλημα τοῦ Θεοῦ! Θέλημα τοῦ Θεοῦ ἦταν ἡ σωτηρία καί ὄχι ἡ ἀπώλεια τοῦ Ἰούδα. Ὁ Χριστός ποτέ δέν τοῦ δίδαξε ... τήν φιλαργυρία! Ἡ ὑποδούλωση στήν φιλαργυρία ἦταν τελείως ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ τοῦ ἴδιου τοῦ Ἰούδα!
            Ἀρχή καί αἰτία τῆς δικῆς μας σωτηρίας, δέν εἶναι ἡ ... κακία τοῦ προδότη καί τῶν σταυρωτῶν τοῦ Χριστοῦ. Αἰτία εἶναι ΜΟΝΟ ἡ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΗ ΑΓΑΠΗ Του, πού μᾶς καλεῖ ὅλους ΕΛΕΥΘΕΡΑ νά ἀνταποκριθοῦμε καί νά ὑπακούσουμε στό ἅγιο Θέλημά Του. Σ’ αὐτήν τήν ὑπακοή μᾶς βοηθάει τό φωτεινό παράδειγμα τῶν ἁγίων, πού ΠΡΟΛΑΒΑΝ καί ἔγιναν ΕΚΟΥΣΙΑ ἁγιασμένα «θύματα τοῦ Θεοῦ», καί ἔτσι ἀπολαμβάνουν γιά πάντα τόν Μυστικό Δεῖπνο τῆς Βασιλείας Του!

Μηνιαίο Περιοδικό Ι.Μ. Νικοπόλεως & Πρεβέζης Αρ. Φύλλου 333 Απρίλιος 2011
«ΤΟΥΣ ΠΡΟΛΑΒΕ!» του Αρχιμ. Β.Λ.
 Ἀρχιμ. Β.Λ

Τα λάθη είναι πολλά όπου η αγάπη είναι λίγη. Εκεί που η αγάπη περισσεύει τα λάθη εξαφανίζονται!

Ανακοίνωση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας

Οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search ή από άλλες πηγές και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από άλλα site τα οποία και αναφέρονται (σαν Πηγή) ή περιέχουν το λογότυπο τους.
Εάν παρόλα αυτά κάποιος/α θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση του Blog, καλείται να επικοινωνήσει στο atladidas@gmail.com προς αποκατάσταση του θέματος.