Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011

Σταθμοί στην πνευματική ζωή κάθε Ορθόδοξου Χριστιανού

Η ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ: Να έχουμε σταθερή πίστη στον Θεό, την πίστη αυτή που έχει το μικρό και απονήρευτο παιδί προς τον πατέρα του. Ας σκεφτούμε τι συμβαίνει στο μικρό παιδί όταν βγαίνει στην μικρή του κοινωνία και δεν ακούει τις συμβουλές του πατέρα του, και τότε θα εννοήσουμε πόσο πολύ πρέπει απεριέργως να υπακούμε στις άγιες και σωτήριες εντολές του ουρανίου μας Πατέρα ο οποίος πάντας ανθρώπους θέλει σωθήναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν.

ΠΕΡΙ ΠΛΑΝΗΣ: Όποιος νομίζει ότι από το νηπιαγωγείο μπορεί να πάει στο Πανεπιστήμιο σε μικρό χρονικό διάστημα και χωρίς την βοήθεια δασκάλου πλανάται από την υπερηφάνεια. Πολύ περισσότερο πλανάται αυτός που νομίζει ότι εννοεί τις Γραφές και την πνευματική ζωή χωρίς πολύχρονο μελέτη και πράξη υπό την διδασκαλία πνευματικού πατέρα.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ: Κάθε Κυριακή και τις μεγάλες γιορτές και όσο πιο συχνά μπορούμε. Οι άντρες στα δεξιά και οι γυναίκες στα αριστερά, πάντοτε ευπρεπώς ντυμένοι αμφότεροι• ουαί τω ανθρώπω εκείνω δι ού το σκάνδαλον έρχεται.

ΜΕΤΑΝΟΙΑ: Μετάνοια σημαίνει ανανέωση του βαπτίσματος. Μετάνοια σημαίνει συμφωνία με τον Θεό για νέα ζωή. Μετανοών σημαίνει αγοραστής της ταπεινώσεως. Μετάνοια σημαίνει μόνιμος αποκλεισμός κάθε σωματικής παρηγοριάς. Μετάνοια σημαίνει σκέψη αυτοκατάκρισης• αμεριμνησία για όλα τα άλλα και μέριμνα για την σωτηρία του εαυτού μας. Μετάνοια σημαίνει θυγατέρα της ελπίδος και αποκήρυξη της απελπισίας. Μετανοών σημαίνει κατάδικος απηλλαγμένος από αισχύνη. Μετάνοια σημαίνει συμφιλίωση με τον Κύριο, με έργα αρετής αντίθετα προς τα παραπτώματά μας. Μετάνοια σημαίνει καθαρισμός της συνειδήσεως.

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ: Όποτε αισθανόμαστε πνευματική ανάγκη. Την ψυχή που συνηθίζει να εξομολογείται, η σκέψη της εξομολογήσεως την συγκρατεί σαν χαλινάρι και δεν την αφήνει να αμαρτήσει. Αντιθέτως τις αμαρτίες που δεν σκέπτεται κανείς να τις εξομολογηθεί, συνεχώς σαν σε σκοτάδι τις διαπράττει χωρίς φόβο Θεού.

ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Όσο το δυνατόν συχνότερα, και πάντοτε μετά από ευλογία του πνευματικού μας πατέρα, αφού καθαρίσουμε την συνείδησή μας με την ειλικρινή εξομολόγηση σε αυτόν, γνωρίζοντας ότι ο Κύριος ερευνά νεφρούς και καρδίας.

ΕΥΡΕΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΤΕΡΑ: Ο καθένας μας έχει χρέος να ψάξει και να βρει Aγιο πνευματικό πατέρα. Να σκεφτούμε τον ζήλο και την θέληση που έχουμε προκειμένου να βρούμε έναν καλό γιατρό όταν πάσχουμε από σοβαρή σωματική ασθένεια• περισσότερο ζήλο και θέληση να δείξουμε για την εύρεση του γιατρού των ψυχικών μας ασθενειών, γιατί τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού; Εκείνος ο οποίος αληθινά και ταπεινά, μετά πολλής προσευχής ζητεί για τον εαυτό του οδηγό στις οδούς της Θείας ζωής με κύριο σκοπό να εξασφαλίσει την σωτηρία του, αυτός, κατά τον λόγο του Χριστού "ζητείτε, και ευρήσετε", θα εύρη αυτόν.

ΥΠΑΚΟΗ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ: Η οδός η απάγουσα εις την ζωήν. Υπακοή σημαίνει, ενταφιασμός της ιδικής μας θελήσεως και ανάσταση της ταπεινώσεως. Υπακοή σημαίνει, ενέργεια χωρίς εξέταση, θάνατος εκούσιος, ζωή χωρίς περιέργεια, αμεριμνία για κάθε σωματικό κίνδυνο, αμεριμνία για το τι θα απολογηθής στον Θεό, να μη φοβάσαι τον θάνατο, να ταξιδεύεις στην θάλασσα χωρίς κίνδυνο, να οδοιπορείς στην ξηρά ξέγνοιαστα σαν να κοιμάσαι. Υπακοή σημαίνει να αποθέσουμε την δική μας διάκριση στην πλούσια διάκριση του πνευματικού μας πατέρα. Η συνείδησή μας ας είναι καθρέπτης της υπακοής μας, και αυτό είναι αρκετό.

Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΜΑΣ: Να προσέχουμε την ενδυμασία μας να είναι σωστή και σεμνή, διότι ουαί τω ανθρώπω εκείνω δι' ού το σκάνδαλον έρχεται.

ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑ: Η φιλαργυρία είναι προσκύνηση των ειδώλων και θυγατέρα της απιστίας• αι μέριμναι του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου και αι περί τα λοιπά επιθυμίαι εισπορευόμεναι συμπνίγουσι τον λόγον και άκαρπος γίνεται.

ΓΑΣΤΡΙΜΑΡΓΙΑ: Ού γαρ εστιν η Βασιλεία του Θεού βρώσις και πόσις. Γαστριμαργία είναι η υποκριτική συμπεριφορά της κοιλιάς, η οποία ενώ είναι χορτασμένη, φωνάζει πως είναι άδεια. Γαστριμαργία είναι μια απάτη των οφθαλμών. Ο χορτασμός από φαγητά είναι πατέρας της πορνείας• η θλίψη της κοιλιάς είναι πρόξενος της αγνότητας.

ΝΗΣΤΕΙΑ: Απαραιτήτως κάθε Τετάρτη και Παρασκευή και όποτε ορίζει η Αγία μας Εκκλησία. Να προσέχουμε να μην νηστεύουμε στα μάτια των ανθρώπων, γιατί δεν έχουμε μισθό από τον Κύριό μας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΝΗΣΤΕΙΑ: Να νηστεύουμε με τον οφθαλμό μας ώστε να μη κοιτάει τα προσωρινά κάλλη (και γίνει αιτία να χάσουμε τα αιώνια), τα αισχρά και αντίχριστα και ψυχοβλαβή βιβλία• να νηστεύουμε με το στόμα μας ώστε να βγαίνει μόνο αγαθός λόγος• να νηστεύουμε με το αυτί μας ώστε να μην ακούει κατακρίσεις, κακολογίες, αισχρολογίες και κάθε τι το ψυχοφθόρο• να νηστεύουμε με τα πόδια μας ώστε να μη μας οδηγούν σε ψυχοφθόρα μέρη, θεάματα και ακούσματα• να νηστεύουμε με τα χέρια μας από την κλοπή και την αμαρτωλή ψηλάφιση.

Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ: Το στόμα μας πρέπει να είναι καθαρό από τη βλασφημία, την κατάκριση, το ψεύδος, τον δόλο, την πονηρία, την αισχρολογία, την αργολογία και την πολυλογία ταυτόχρονα όμως τα λόγια μας να είναι εποικοδομητικά και παρήγορα, καθώς τα εκπορευόμενα εκ του στόματος εκ της καρδίας εξέρχεται, κακείνα κοινοί τον άνθρωπον.

ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ: Η υπερηφάνεια είναι απώλεια του πλούτου και των ιδρώτων των πνευματικών. Πάντοτε να έχουμε τον οφθαλμό μας στραμμένο σε αυτή την τρίβολο άκανθα. Μας λένε οι ʼγιοι πατέρες ότι ένα πράγμα ταπεινώνει την υπερηφάνεια: η διαρκής και ειλικρινής κατηγορία του εαυτού μας ενώπιον του Κυρίου.

ΠΡΑΟΤΗΤΑ: Μάθετε απ’ Εμού, ότι πράος είμι και ταπεινός τη καρδία και ευρήσετε ανάπαυσιν ταις ψυχαίς υμών. Η πραότητα είναι συνεργός στην υπακοή, οδηγός στην αδελφοσύνη, χαλινός της μανίας, κόψιμο του θυμού, μίμηση του Χριστού, ιδιότητα των Αγγέλων, δεσμός των δαιμόνων, ασπίδα κατά της πικρής οργής.

ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ: Εταπεινώθην και έσωσέ με συντόμως ο Κύριος. Όσοι επιζητούμε την ταπεινοφροσύνη ας μη παύουμε να εξετάζουμε και να ανακρίνουμε τους εαυτούς μας. Και όταν αισθανόμαστε με την καρδιά μας ανώτερον σε όλα τον πλησίον, τότε είναι κοντά μας το εκ Θεού δώρο της ταπεινοφροσύνης.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ: Aγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν. Πάντα ουν όσα αν θέλητε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, ούτω και υμείς ποιείτε αυτοίς.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΓΑΠΗΣ: Έχουμε χρέος να κάνουμε ελεημοσύνη για να ανακουφίζονται οι πάσχοντες συνάνθρωποί μας• έκαστος καθώς προαιρείται τη καρδία, μη εκ λύπης ή εξ ανάγκης• ιλαρόν γαρ δότην αγαπά ο Θεός.

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ: Να το κάνουμε σωστά και συχνά και με πολλή ευλάβεια.

ΣΤΑΥΡΟΣ: Εάν έχουμε κάτι κρεμασμένο στο λαιμό μας, αυτό πρέπει να είναι μόνο ο Σταυρός.

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΡΑΠΕΖΗΣ: Πάντοτε πρό και μετά του φαγητού επικαλούμαστε την ευλογία του Θεού.

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΑΣ: Να μπει στη ζωή μας η πρωινή και βραδυνή προσευχή και η αδιάλειπτη ευχή "Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με"• γρηγορείτε και προσεύχεσθε, ίνα μη εισέλθητε εις πειρασμόν. Να προσέχουμε να μην προσευχόμαστε στα μάτια των ανθρώπων, γιατί δεν έχουμε μισθό από τον Κύριό μας.

ΚΟΜΠΟΣΧΟΙΝΙ: Να έχουμε κομποσχοίνι στο χέρι μας (από τον πνευματικό μας πατέρα) και να λέμε την ευχή του Κυρίου σε κάθε κόμπο κρατώντας το κομποσχοίνι με το αριστερό μας χέρι (ώστε με το δεξί να μπορούμε να κάνουμε τον Σταυρό μας): πάντα τα έθνη εκύκλωσάν με και τω ονόματι Κυρίου ημυνάμην αυτούς.

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ: Να μάθουμε να μελετάμε καθημερινά την Αγία Γραφή και τα πνευματικά βιβλία της Εκκλησίας μας και τα δυσερμήνευτα χωρία να τα συζητάμε με τον πνευματικό μας πατέρα• ουκ αποστήσεται η Βίβλος του Νόμου τούτου εκ του στόματός σου, και μελετήσεις εν αυτώ ημέρας και νυκτός, ίνα ειδής ποιείν πάντα τα γεγραμμένα. Να αποφεύγουμε τα βιβλία των "σοφών" του αιώνος τούτου γιατί η σοφία του κόσμου μωρία τω Θεώ εστί.

ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ ΜΑΣ: Πάνω από το προσκέφαλό μας δεν έχουν θέση άλλα πρόσωπα παρά μόνο ο Χριστός, η Παναγία και οι προστάτες αγιοι.

ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙ: Να μη λείπει από την οικογένεια το εικονοστάσι και να το φροντίζουμε: τους δοξάζοντάς Με δοξάσω.

ΚΑΝΤΗΛΙ-ΘΥΜΙΑΜΑ: Μεγάλη είναι η ευλογία του Θεού στη ζωή μας, αν ανάβουμε το καντήλι στα εικονίσματα και θυμιάζουμε καθημερινά: έντειλαι τοις υιοίς Ισραήλ, και λαβέτωσαν σοι έλαιον ελάϊνον καθαρόν κεκομμένον εις φως, καύσαι λύχνον δια παντός• εν παντί τόπω θυμίαμα προσάγεται τώ ονόματί Μου.

Η ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΕΟΡΤΗ: Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία με την ιερή Εξομολόγηση, τον Εκκλησιασμό μας, τη συμμετοχή στη Θεία Κοινωνία και τη μελέτη της ζωής του Αγίου μας.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ: Όλοι μας πρέπει να μάθουμε να ψέλνουμε (με πολλή ευλάβεια) όσο το δυνατό περισσότερους εκκλησιαστικούς ύμνους• ψάλατε τω Θεώ ημών, ψάλατε. Ψάλατε τω Βασιλεί ημών, ψάλατε. Ψάλατε συνετώς.

ΤΑ ΔΩΡΑ ΜΑΣ: Να φροντίζουμε, ώστε όποτε κάνουμε κάποιο δώρο να είναι πνευματικό και ωφέλιμο.

ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ: Δεν δεχόμαστε επισκέψεις αιρετικών (χιλιαστών, προτεσταντών και άλλων) γιατί είναι άσπονδοι εχθροί της Ορθοδοξίας και της Ελλάδος. Πας ο παραβαίνων και μη μένων εν τη διδαχή του Χριστού Θεόν ουκ έχει• ο μένων εν τη διδαχή του Χριστού, ούτος και τον Πατέρα και τον Υιόν έχει. Ει τις έρχεται προς υμάς και ταύτην την διδαχήν ού φέρει, μη λαμβάνετε αυτόν εις οικίαν, και χαίρειν αυτώ μη λέγετε• ο γαρ λέγων αυτώ χαίρειν κοινωνεί τοις έργοις αυτού τοις πονηροίς.

ΜΑΣΟΝΟΙ: Ού δύνασθε Θεώ δουλεύειν και μαμωνά. Να μένουμε μακρυά από αυτούς όπως από την φωτιά γιατί είναι υπηρέτες του σατανά, έχοντας υπόψιν τα λόγια του Κυρίου: ουδείς έρχεται πρός τόν Πατέρα εί μή δι’ Εμού, βρίσκει στους μασόνους πλήρη εφαρμογή.

Η ΖΩΗ ΜΑΣ: Λαμψάτω το φως υμών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν υμών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα υμών τον εν τοις ουρανοίς.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ: Έσεσθε αγιοι, ότι αγιος είμι Εγώ Κύριος. Να γίνουμε αγιοι και να κληρονομήσουμε την Βασιλεία των Ουρανών χάριτι και φιλανθρωπία του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ώ πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησις, σύν τω ανάρχω Αυτού Πατρί, και τω Παναγίω, και αγαθώ, και ζωοποιώ Αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

http://lock-heart.blogspot.com/

Τα λάθη είναι πολλά όπου η αγάπη είναι λίγη. Εκεί που η αγάπη περισσεύει τα λάθη εξαφανίζονται!

Ανακοίνωση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας

Οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search ή από άλλες πηγές και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από άλλα site τα οποία και αναφέρονται (σαν Πηγή) ή περιέχουν το λογότυπο τους.
Εάν παρόλα αυτά κάποιος/α θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση του Blog, καλείται να επικοινωνήσει στο atladidas@gmail.com προς αποκατάσταση του θέματος.