Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2010

ὁ Γέροντας Παΐσιος γιά τό μέλλον τῆς Ἑλλάδας...

Ἀποσπάσματα ἀπό τό βιβλίο «ΒΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ» τοῦ Ἱερομονάχου Ἰσαάκ (ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 2004).

Γιά τό μέλλον τῆς Ἑλλάδας
Σέ κάποιον πού ἀνησυχοῦσε γιά τίς ἐχθρικές ἐπιβουλές ἐναντίον τῆς πατρίδος, ἔδωσε τήν ἑξῆς ἐλπιδοφόρο ἀπάντηση : «Κι ἄν μου ποῦν ὅτι δέν ὑπάρχει Ἕλληνας, ἐγώ δέν ἀνησυχῶ. Μπορεῖ ὁ Θεός νά ἀναστήσει ἕναν Ἕλληνα. Φτάνει ἀκόμη καί ἕνας». Ἀκόμη πίστευε : «Καί ἕνας Χριστιανός νά μείνει μόνο, ὁ Χριστός θά κάνει τό σχέδιό Του». Ὅταν οἱ ἄλλοι μιλοῦσαν γιά δυσάρεστες μελλοντικές ἐξελίξεις στό Ἔθνος καί ἔσπερναν τόν φόβο, ὁ Γέροντας μετέδιδε αἰσιοδοξία καί ἐλπίδα. Μιλοῦσε γιά ἀναστημένη Ἑλλάδα καί γιά ἀνάκτηση τῆς Ἅγια – Σοφιᾶς. «Ὑπάρχει καί Θεός. Τόν Θεό ποῦ τόν ἔχεις βάλει»; εἶπε σέ κάποιον κληρικό πού ἔβλεπε τό μέλλον τῆς Πατρίδας ζοφερό.

Γιά τά Σκόπια....
Παρομοίαζε τό κράτος τῶν Σκοπίων μέ οἰκοδόμημα πού εἶναι κτισμένο μέ τοῦβλα καί Φαρσαλινούς χαλβάδες, πού εἶναι κομμένοι σέ σχῆμα τούβλων καί πού εἶναι φυσικό κάποτε νά καταρρεύσει.


Γιά τήν Τουρκία
Γιά τήν Τουρκία διακήρυσσε μέ βεβαιότητα : «Θά διαλυθεῖ καί οἱ μεγάλες δυνάμεις θά μᾶς δώσουν τήν Πόλη. Ὄχι ἐπειδή μᾶς ἀγαποῦν, ἀλλά γιατί ὁ Θεός θά οἰκονομήσει τά πράγματα ἔτσι, ὥστε τό συμφέρον τους νά εἶναι νά τήν ἔχουμε ἐμεῖς. Θά λειτουργήσουν οἱ πνευματικοί νόμοι. Οἱ Τοῦρκοι ἔχουν νά πληρώσουν πολλά, ἀπό αὐτά πού ἔχουν κάνει. Αὐτό τό Ἔθνος θά καταστραφεῖ γιατί δέν προῆλθε μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Τά κόλλυβά τους τά ἔχουν στό ζωνάρι τούς (δηλαδή πλησίασε τό τέλος τους).


Γιά τήν Κύπρο
Ρωτήθηκε ὁ Γέροντας, πότε θά ἐλευθερωθεῖ ἡ Κύπρος καί ἀπάντησε : «Ἡ Κύπρος θά ἐλευθερωθεῖ, ὅταν μετανοήσουν οἱ Κύπριοι. Νά κάνετε πνευματικές βάσεις γιά νά διώξουν τίς βάσεις τῶν Τούρκων, τῶν Ἄγγλων καί τῶν Ἀμερικανῶν». Ἔβλεπε δηλαδή τό Κυπριακό σάν πνευματικό θέμα καί ὄχι σάν ἐθνικό, ἤ πολιτικό καί ὅτι ἡ λύση του θά προέλθει ἀπό τήν μετάνοια τοῦ λαοῦ καί τήν προσευχή.


Γιά τήν γλῶσσα
Ἡ ἑπόμενη γενιά θά φέρει Γερμανούς γιά νά μᾶς μάθουν τή γλῶσσα μας καί τά παιδιά μας θά μᾶς φτύνουν». Ἔγραφε σέ ἐπιστολή του : «Αὐτοί πού κατάργησαν τά Ἀρχαία, πάλι θά τά ξαναφέρουν».

http://orthodoxia-ellhnismos.blogspot.com/2010/07/blog-post_5267.html

Τα λάθη είναι πολλά όπου η αγάπη είναι λίγη. Εκεί που η αγάπη περισσεύει τα λάθη εξαφανίζονται!

Ανακοίνωση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας

Οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search ή από άλλες πηγές και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από άλλα site τα οποία και αναφέρονται (σαν Πηγή) ή περιέχουν το λογότυπο τους.
Εάν παρόλα αυτά κάποιος/α θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση του Blog, καλείται να επικοινωνήσει στο atladidas@gmail.com προς αποκατάσταση του θέματος.