Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2010

Ένας Άθεος κομμουνιστής πολεμά την εκκλησία του Χριστού


Άραγε σε τι στοχεύει η δήλωση αυτή του κ. Φράγκου Δημοτικού Συμβούλου κατά την ορκωμοσία του νέου Δ.Σ. Γορτυνίας; Είναι δική του άποψη;

Είναι μήπως και η άποψη του κόμματος όπου ανήκει (Κ.Κ.Ε.);
Γιατί αυτή η προπαγάνδα και ο πόλεμος εναντίον της Εκκλησίας του Χριστού από ανθρώπους του Κ.Κ.Ε.;
Το Κ.Κ.Ε. ύστερα από αυτή τη δήλωση του άθεου κ. Φράγκου, δεν ακούστηκε πουθενά, δεν έκανε καμία δήλωση αν συμφωνεί ή αν διαφωνεί με την άποψη του κ. Φράγκου.

Γιατί μίλησε για την παρουσία των ιερέων κατά την ορκωμοσία, επικαλούμενος το άρθρο 52 και 54 του νέου νόμου που ψηφίστε στην Βουλή 7 Ιουνίου 2010 (ΝΟΜΟΣ 3852/2010 ή αλλιώς Νόμος Καλλικράτη), ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο κ. ΦΡΑΓΚΟΣ, ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ, ΑΝ ΘΑ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ Ή ΟΧΙ;

ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΡΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΕΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΘΕΩΝ ΕΧΟΥΝ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ.

Σας παραθέτουμε πιο κάτω τα άρθρα του συγκεκριμένου Νόμου, όπου θα δείτε ότι δεν αναφέρει αν θα υπάρχει ιερέας ή όχι. Ποιος ο λόγος λοιπόν από τον άθεο κ. Φράγκο να ερμηνεύει όπως θέλει εκείνος τα άρθρα που διαβάζει και μάλιστα εναντίον της Εκκλησίας του Χριστού; Γιατί δεν μιλά για όλους αυτούς που παρευρίσκονται στην ορκωμοσία;
Γιατί σύμφωνα με το σκεπτικό του κ. Φράγκου κατά το άρθρο 52 και 54 η ορκωμοσία γίνεται χωρίς την παρουσία συγγενών και φίλων.

Για να γνωρίζει ο άθεος κ. Φράγκος και την ιστορία της χώρας μας, που ίσως να μην την διδάχθηκε ποτέ ή απ’ ότι φαίνεται την ερμήνευε όπως ερμηνεύει και τα άρθρα των Νόμων, να του υπενθυμίσουμε λοιπόν, ότι για να βρίσκεται σήμερα ως Δ.Σ. Γορτυνίας και να λέει ελεύθερα την άποψή του, κάποιοι με ράσα και όχι μόνο πριν λίγα χρόνια έδιναν την ζωή τους. Για να μπορεί σήμερα και να λέει ότι είναι Έλληνας πολίτης και να χρησιμοποιεί την Ελληνική Σημαία, να του υπενθυμίσουμε ότι η πρώτη Σημαία του Έθνους μας φτιάχτηκε από ράσο και φουστανέλα και αν δεν θυμάται γιατί ίσως να είναι σε μεγάλη ηλικία, να του υπενθυμίσουμε και τον σχετικό Νόμο που μιλά για την σημαία της Πατρίδας μας, που λέει τα ακόλουθα:
Ο λευκός σταυρός συμβολίζει την αφοσίωση των Ελλήνων στην Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη, καθώς και τη συμβολή της Εκκλησίας στο σχηματισμό του σύγχρονου Ελληνικού Κράτους.
Νόμος 851 (ΦΕΚ Α΄ 233 από 21/22.12.1978) από Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Συγχαρητήρια στον Επίσκοπο Γόρτυνος και Μεγαλουπόλεως κ. Ιερεμία Φούντα, για την στάση την οποία κράτησε, όπου υπερασπίστηκε την Εκκλησία του Χριστού.

Παρακάτω διαβάστε τα άρθρα από τον Νόμο 3852/2010.

Άρθρο 52
Ορκωμοσία των δημοτικών αρχών
1. Μετά την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών ο δήμαρχος, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και οι τοπικοί εκπρόσωποι κοινοτήτων πριν από την ημέρα εγκατάστασης και ανάληψης των καθηκόντων τους δίνουν τον ακόλουθο όρκο: «Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».

2. Η ορκωμοσία γίνεται στο κατάστημα του δήμου σε δημόσια συνεδρίαση, της οποίας ο ακριβής χρόνος (ημερομηνία και ώρα) ορίζεται από τον εκλεγέντα δήμαρχο.

3. Για την ορκωμοσία συντάσσεται πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από το δήμαρχο, τους συμβούλους και τους τοπικούς εκπροσώπους που ορκίστηκαν. Το πρακτικό αυτό συντάσσεται σε δύο (2) αντίτυπα, από τα οποία το ένα αντίτυπο παραμένει στο δήμο και το άλλο αποστέλλεται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Τα προαναφερόμενα πρόσωπα αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους από την ημέρα της εγκατάστασης.

4. Σε όσες περιπτώσεις η ορκωμοσία δεν πραγματοποιήθηκε για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας, ο δήμαρχος καλεί τον επιτυχόντα προς ορκωμοσία εντός πέντε (5) ημερών, αφότου του γνωστοποιήθηκε η άρση των λόγων.

5. Αν γίνει δεκτή η ένσταση που ασκήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 47 και ακυρωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο η απόφαση του άρθρου 44, η διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων επαναλαμβάνεται με πρωτοβουλία του δημάρχου που εκλέγεται με βάση τη δικαστική απόφαση.

Άρθρο 53
Αποποίηση εκλογής

1. Αιρετός ο οποίος δεν αποποιείται την εκλογή του τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη της δημοτικής περιόδου, θεωρείται ότι την έχει αποδεχθεί.

2. Αιρετός ο οποίος δεν αποποιείται την εκλογή του και δεν δίδει τον όρκο του προηγούμενου άρθρου μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, εκπίπτει αυτοδικαίως. Η σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας.

Άρθρο 54
Παραίτηση αιρετών
1. Η παραίτηση του δημάρχου υποβάλλεται εγγράφως στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και γίνεται οριστική, αφότου ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης την αποδεχθεί ή μετά την παρέλευση ενός μηνός από την κατάθεση της σχετικής δήλωσης στο πρωτόκολλο.

2. O δήμαρχος που παραιτείται προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να καταλάβει θέση δημοτικού συμβούλου και, στην περίπτωση αυτή, θεωρείται ότι είναι ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης δημοτικός σύμβουλος. Τη βούλησή του αυτή γνωστοποιεί εγγράφως στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συνυποβάλλοντας τη δήλωση παραίτησής του από το αξίωμα. Η θέση του δημοτικού συμβούλου καταλαμβάνεται από την ημερομηνία εκλογής του νέου δημάρχου.

3. Η παραίτηση των δημοτικών συμβούλων, των συμβούλων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων υποβάλλεται εγγράφως στον οικείο δήμαρχο και γίνεται οριστική, αφότου ο δήμαρχος την αποδεχθεί ή μετά την παρέλευση ενός μηνός από την κατάθεση της σχετικής δήλωσης στο πρωτόκολλο.

4. Σε κάθε άλλη περίπτωση η παραίτηση των αιρετών των δήμων από τις θέσεις που κατέχουν, ως εκ της ιδιότητάς τους, υποβάλλεται γραπτώς στα όργανα, τα οποία τους εξέλεξαν ή τους διόρισαν. Η εκλογή ή ο ορισμός αντικαταστατών τους γίνεται για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της περιόδου, κατά την οποία οι παραιτηθέντες ασκούσαν καθήκοντα.

Η παραίτηση θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή μετά την παρέλευση ενός μήνα από την κατάθεση της σχετικής αίτησης στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας. Ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν διαφορετικά τον τρόπο υποβολής και αποδοχής παραίτησης, καθώς και αντικατάστασης των παραιτουμένων εξακολουθούν να ισχύουν.
freemonks.gr

ΠΗΓΗ: http://www.pentapostagma.gr/2010/12/blog-post_3016.html#ixzz19Wzao1qb

Τα λάθη είναι πολλά όπου η αγάπη είναι λίγη. Εκεί που η αγάπη περισσεύει τα λάθη εξαφανίζονται!

Ανακοίνωση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας

Οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search ή από άλλες πηγές και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από άλλα site τα οποία και αναφέρονται (σαν Πηγή) ή περιέχουν το λογότυπο τους.
Εάν παρόλα αυτά κάποιος/α θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση του Blog, καλείται να επικοινωνήσει στο atladidas@gmail.com προς αποκατάσταση του θέματος.