Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2010

Η Μοναδική Πρόσκληση


Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἐξ ὕψους ὁ Σωτήρ ἡμῶν...
Ὁ Χριστός ἦλθε, νά μᾶς δώσει ζωή! Ζωή ἀληθινή! Καί νά μᾶς δείξει τόν δρόμο. Νά γίνει γιά μᾶς ὁδός καί ἀλήθεια!
Μᾶς κάλεσε ὅλους. Ἐλᾶτε κοντά μου.
Ἐδέχθηκαν τήν πρόσκλησή Του μέ σωστή ἐκτίμηση οἱ μάγοι καί οἱ ποιμένες. Καί ξεκίνησαν. Καί Τόν ἀναζήτησαν. Καί Τόν εὑρῆκαν. Καί Τόν προσκύνησαν. Σημάδι συνάντησης ἀνθρώπου μέ τόν Θεό, εἶναι ἡ προσκύνηση. Ἡ πίστη καί ἡ ὑπακοή μας στό μήνυμά Του.
*          *          *
Μά δέν ἦταν οἱ μόνοι, πού ἄκουσαν τό μήνυμα τοῦ Κυρίου. Τό ἄκουσαν ἀπό τούς Μάγους, (ἀπό πρόσωπα εὐϋπόληπτα) καί οἱ ἄρχοντες τῶν Ἰουδαίων καί ὁ βασιλιάς τους: ὁ Ἡρώδης.
Τό ἄκουσαν ὅτι ὁ Θεός «ἀνθρώποις πεφανέρωται μορφωθείς τό καθ᾿ ἡμᾶς»· ὅτι ὁ Θεός κατέβη δίπλα μας, μέ τήν δική μας ταπεινή μορφή· σάν ἴσος μέ μᾶς· μέ μόνο Του πόθο, νά μᾶς βρεῖ· καί νά μᾶς δώσει νά τό καταλάβουμε, ὅτι μᾶς ἀγαπάει. Καί γι᾿ αὐτό δέν θέλησε νά μᾶς δείξει τήν μεγαλωσύνη Του, ἀλλά τήν ἀγάπη Του!
Μά αὐτοί δέν συγκινήθηκαν καθόλου. Οὔτε πόθο αἰσθάνθηκαν νά Τόν γνωρίσουν· οὔτε κἄν περιέργεια, νά ἰδοῦν τί εἶναι! Καί οἱ μέν φαρισαῖοι, καί οἱ ἄρχοντες τοῦ Ἰσραήλ, ἀδιαφόρησαν. Σάν νά μήν εἶχε γίνει τίποτε! Ὁ Ἡρώδης κύτταξε νά προφυλαχθῆ! Φόρεσε ὠτοασπίδες νά μήν ἀκούει! Καί γιά μεγαλύτερη ἀσφάλεια του, διάταξε νά σφάξουν ὅλα τά νήπια, πού εἶχαν γεννηθῆ τότε στήν Βηθλεέμ, ἀπό δύο χρονῶν καί κάτω.
Ἡ κλήση τοῦ Χριστοῦ τόν γέμισε ὀργή καί ἀγανάκτηση! Τόν μίσησε!... Τόσο πού, γιά νά γλυτώσει ἀπό τόν ἐφιάλτη του (ἀλήθεια, τί τραγωδία, νά βλέπει ἄνθρωπος τόν Χριστό σάν ἐφιάλτη!), διάταξε νά σφαγοῦν τά πιό ἀθῶα πλάσματα στόν κόσμο! Ἄκακα βρέφη. Νήπια! Καί ὄχι ἕνα ἤ δύο!... Χιλιάδες!...
Αὐτά ἐκεῖνοι. Οἱ τότε!
*          *          *
Ἑμεῖς σήμερα, τί κάνουμε;
Μιά ματιά τριγύρω μας, μᾶς τό δείχνει ξεκάθαρα.
Τό φῶς τό ἀληθινό ἦλθε στόν κόσμο. Γιά νά σκορπίσει φῶς σέ καρδιά καί νοῦ. Σέ ὅλους. Μά οἱ ἄνθρωποι, βλέποντας τό φῶς, προτιμοῦν τό σκοτάδι καί μισοῦν τό φῶς. Καί δέν ἔρχονται στό φῶς. Γιατί τά ἔργα τους εἶναι πονηρά. Φῶς τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό ἔλεός Του. Ὅτι ὁ Θεός εἶναι οἰκτίρμων· καί ἐλεήμων· μακρόθυμος καί πολυέλεος.
Χριστούγεννα σήμερα.
Ἑορτή ἐλέους. Γιά μᾶς ἔγινε ἄνθρωπος. Γιά νά μᾶς σώσει.
Ἄς Τόν παρακαλέσωμε ταπεινά:
Παράτεινον τό ἔλεός Σου, στόν κόσμο Σου.
Εἴτε σέ ἀγαπᾶνε καί Σέ ἐπικαλοῦνται, εἴτε καί ὄχι, δεῖξε τά ἐλέη Σου, Κύριε, σέ ὅλον τόν κόσμο Σου.
+ ὁ Ν. Μ.
Μηνιαίο Περιοδικό Ι.Μ. Νικοπόλεως & Πρεβέζης Αρ. Φύλλου 329 Δεκέμβριος 2010
«Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ» του + Ν. Μ.
«Λυχνία» Δεκέμβριος 13.12.2010
Τα λάθη είναι πολλά όπου η αγάπη είναι λίγη. Εκεί που η αγάπη περισσεύει τα λάθη εξαφανίζονται!

Ανακοίνωση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας

Οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search ή από άλλες πηγές και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από άλλα site τα οποία και αναφέρονται (σαν Πηγή) ή περιέχουν το λογότυπο τους.
Εάν παρόλα αυτά κάποιος/α θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση του Blog, καλείται να επικοινωνήσει στο atladidas@gmail.com προς αποκατάσταση του θέματος.