Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2013

Άγιος Συμεών ο Θεοδόχος και η Προφήτιδα Άννα +3 Φεβρουαρίου

Στις 3 Φεβρουαρίου γιορτάζουμε, ημέρα μνήμης του Αγίου και Δικαίου Συμεών του Θεοδόχου και της Αγίας Προφήτιδος Άννας, ας πούμε λίγα λόγια:
Ο Άγιος Συμεών ο Θεοδόχος, κατοικούσε στην Ιερουσαλήμ. Ήταν δίκαιος, ευλαβής Ιερέας και ονομάζεται Θεοδόχος διότι πήρε στην αγκαλιά του τον Χριστό την ημέρα της Υπαπαντής. Ο Άγιος Συμεών κάποια μέρα καθώς μελετούσε μαζί με άλλους διδασκάλους τα λεγόμενα του Αγίου Προφήτου Ησαΐα, διάβασαν και το απόσπασμα: "Ιδού η Παρθένος εν γαστρί έξει, και τέξεται υιόν, και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ" και  αναρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό, και είπε ότι αυτός δεν πίστευε ότι αυτά θα γίνουν ποτέ. Τότε, ξαφνικά ο Άγιος Συμεών δέχτηκε ένα αόρατο ράπισμα και άκουσε μία φωνή να του λέει "Και να Τον ιδής Τον Χριστόν, και να Τον πιάσεις με τα χέρια σου".


Κι όμως, παρόλ' αυτά δεν μπορούσε να πιστέψει την προφητεία και δεν μπορούσε να κατανοήσει ότι "τα αδύνατα παρά ανθρώποις, δυνατά παρά τω Θεώ εστίν". Την ίδια μέρα, ο Άγιος Συμεών προχωρώντας δίπλα σε ένα ποτάμι, βγάζει το δαχτυλίδι του, και το ρίχνει στο ποτάμι και σκέφτεται ότι θα πιστέψει την προφητεία του Αγίου Προφήτου Ησαΐα αν ξαναβρεί ποτέ το δαχτυλίδι αυτό. Το βράδυ, ο Άγιος Συμεών και οι διδάσκαλοι που ήταν μαζί του, αγόρασαν ψάρια για το γεύμα τους από κάποιους ψαράδες της περιοχής. Καθώς έπιασε ο Άγιος Συμεών το ψάρι στα χέρια του για να το κόψει, βλέπει μέσα στο ψάρι το δαχτυλίδι που είχε πετάξει στο ποτάμι εκείνο το πρωί. Μόλις το είδε πίστεψε στην προφητεία και είπε στους υπόλοιπους διδασκάλους όλο το περιστατικό. Από τότε ο Άγιος Συμεών περίμενε στην Ιερουσαλήμ, στο Ιερό του Ναού του Σολομώντος, να έρθει ο Χριστός ως βρέφος, για να αφιερωθεί κατά τον Μωσαϊκό Νόμο. Σε ηλικία άνω των 110 ετών, αξιώθηκε να δει αυτό που ζητούσε η ψυχή του. Με πληροφόρηση του Αγίου Πνεύματος, βγήκε και περίμενε στην είσοδο του Ναού, όπου υπόδεχθηκε τον Ιησού, με την Υπεραγία Θεοτόκο και τον Ιωσήφ.

Η Αγία και Προφήτιδα Άννα, παντρεύτηκε πολύ νέα, και μετά από επτά χρόνια έμεινε χήρα. Από εκει και πέρα έζησε μόνη της, χωρίς να ξανά παντρευτεί. Παρηγοριά και ευχαρίστησή της ήταν η προσευχή, η νηστεία, η ανάγνωση των Γραφών, η φιλανθρωπία και η συχνή παρουσία της στο Ιερό σε όλες τις πρωινές και εσπερινές δεήσεις. Για τον τρόπο αυτό της ζωής της, το Άγιο Πνεύμα μετέδωσε στην Αγία Άννα το Προφητικό Χάρισμα. Αξιώθηκε μάλιστα, αν και 84 ετών τότε να υποδεχθεί στο Ναό μαζί με τον Άγιο Συμεών, το Θείο Βρέφος. Κατά τη συνάντηση εκείνη, η καρδιά της Άννας χάρηκε πολύ και σκίρτησε. Πλησίασε, προσκύνησε το Παιδί και κατόπιν, αφού ευχαρίστησε και δοξολόγησε και αυτή το Θεό, διακήρυττε ότι ήλθε ο Μεσσίας.

Στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες, εύχομαι χρόνια πολλά και ευάρεστα στο Θεό !!!

Ανάλυση ονομάτων:
ΣΥΜΕΩΝ: (εβραϊκή λέξη) = ο φιλάνθρωπος.
ΑΝΝΑ: (από το εβραϊκό Χάννα = ευμένεια, χάρις) = εκείνη, στην οποία επεδείχθη η Ευμένεια και η Χάρις του Θεού.

Εορτή του Αγίου Συμεών του Θεοδόχου και της Αγίας Προφήτιδος ΆνναςἈπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Τὸν Ὕπερθεον Λόγον σάρκα γενόμενον, ἐνηγκαλίσω ὡς βρέφος ἐν τῷ Ναῷ τοῦ Θεοῦ, Θεοδόχε Συμεὼν Πρεσβῦτα ἔνδοξε· ὅθεν καὶ Ἄννα ἡ σεπτή, ἀνθομολόγησιν αὐτῷ, προσήγαγεν ὠς Προφῆτις· ὅθεν ὑμᾶς εὐφημοῦμεν, οἷα Χριστοῦ θείους θεράποντας.
Κοντάκιον. Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Ξυνωρὶς ἡ ἔνθεος, χαρμονικῶς εὐφημείσθω, Συμεὼν ὁ Δίκαιος, σὺν τῇ Προφήτιδι Ἄννῃ· οὗτοι γὰρ, εὐαρεστήσαντες τῷ Κυρίῳ, ὤφθησαν, τοῦ σαρκωθέντος Λόγου αὐτόπται· τοῦτον γὰρ καθάπερ βρέφος, εἶδον ἀξίως καὶ προσεκύνησαν.
Ἕτερον Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Ἡ δυὰς ἡ ἔνθεος τῶν θεοφόρων, Συμεὼν ὁ δίκαιος, καὶ Ἄννα ἡ τοῦ Φανουήλ, μεγαλοφώνως αἰνείσθωσαν· ὅτι κατεῖδον, Χριστὸν ὥσπερ νήπιον.
Μεγαλυνάριον.
Δίκαιοι ἐν νόμῳ καὶ εὐλαβεῖς, Συμεὼν ὁ Πρέσβυς, καὶ ἡ Ἄννα ἡ Φανουήλ, ὤφθησαν Κυρίῳ, τῷ σεσωματωμένῳ, καὶ ὕμνησαν τὴν τούτου, ἄρρητον κένωσιν.

Τα λάθη είναι πολλά όπου η αγάπη είναι λίγη. Εκεί που η αγάπη περισσεύει τα λάθη εξαφανίζονται!

Ανακοίνωση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας

Οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search ή από άλλες πηγές και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από άλλα site τα οποία και αναφέρονται (σαν Πηγή) ή περιέχουν το λογότυπο τους.
Εάν παρόλα αυτά κάποιος/α θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση του Blog, καλείται να επικοινωνήσει στο atladidas@gmail.com προς αποκατάσταση του θέματος.