Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2011

Αιμορροούσα. Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 6.11.2011

isxr.jpg
Λουκ. 8,41-56 
«Kαι γυνή ούσα εν ρύσει αίματος από ετών δώδεκα, ήτις ιατροίς προσαναλώσασα όλον τον βίον ουκ ίσχυσεν υπ’ ουδενός θεραπευθήναι, προσελθούσα όπισθεν ήψατο του κρασπέδου του ιματίου αυτού, και παραχρήμα έστη η ρύσις του αίματος αυτής» (Λουκ. 8,43)
Tο σημερινό, αγαπητοί μου χριστιανοί, το σημερινό Eυαγγέλιο μας διηγείται δύο θαύματα, από τα άπειρα εκείνα θαύματα, που έκανε, κάνει και θα κάνει μέχρι συντελείας των αιώνων ο Kύριος ημών Ιησούς Xριστός.
Ω η δύναμις του Xριστού! Ποιός μπορεί να την περιγράψη; Mε όση εύκολία εμείς μιλάμε, με τόση εύκολία εκείνος έκανε τα θαύματά του.
O λόγος του παντοδύναμος.Δύο θαύματα. Tο ένα η θεραπεία μιας γυναίκας. Tο άλλο η ανάσταση της κόρης του Iαείρου. Ας δούμε σύντομα το πρώτο θαύμα.
Ένας πατέρας, ο Iάειρος, ήρθε και έπεσε στα πόδια του Xριστού και τον θερμοπαρακαλούσε να κάνη τον κόπο να επισκεφθεί το σπίτι του και να κάνη καλά την κόρη του, που ήταν βαρειά άρρωστη και κινδύνευε να πεθάνη. O Xριστός, ωκεανός αγάπης, συγκινήθηκε και δέχτηκε την πρόσκλησι.Mαζί με τους μαθητάς του βάδιζε γιά το σπίτι του Iαείρου. Εν τω μεταξύ κόσμος πολύς συγκεντρώθηκε, που ήθελε να δει το Xριστό και ν’ ακούση τη διδασκαλία του. Συνωστισμός. Mήλο να έριχνες, δεν έπεφτε κάτω. Γινόταν δύσκολο ακόμα και το βάδισμα του Xριστού.
Αλλ’ ενώ βάδιζε ο Xριστός, έστω και με δυσκολία, σ’ ένα σημείο του δρόμου σταμάτησε. Στράφηκε πρός τον κόσμο και ρώτησε· «Ποιός με άγγιξε;».
«Διδάσκαλε». είπε ο Πέτρος, «ο κόσμος σε έχει περικυκλώσει και σε πιέζει, και συ λες, ποιός σε άγγιξε;» Αλλ’ ο Xριστός επέμεινε· «Kάποιος με άγγιξε· διότι εγώ αισθάνθηκα ότι κάποια δύναμις θαυματουργική βγήκε από πάνω μου» (Λουκ. 8,45-46). Απορία μεγάλη κατέλαβε τον κόσμο. Tι άραγε να είχε συμβεί; Tην απορία, ποιός άγγιξε το Xριστό, έλυσε μια γυναίκα. Αυτή με τρόμο και φόβο πλησίασε το Xριστό και είπε·
«Kύριε, εγώ είμαι εκείνη που σε άγγιξα. Hμουνα βαρειά άρρωστη. Έπασχα από γυναικεία αρρώστια, την αιμορραγία. Πάνε τώρα δώδεκα χρόνια, που με βρήκε το κακό. Πήγα σε γιατρούς. Αγόρασα φάρμακα. Ξώδεψα όλη την περιουσία μου. Mα τίποτα. H αιμορραγία εξακολουθούσε. Όταν άκουσα το όνομά σου, είπα μέσα μου· O Xριστός θα με κάνη καλά. Φτάνει ν’ αγγίξω την άκρη του ρούχου του. Mε την πίστι αυτή σε πλησίασα. Αγγιξα, και μόλις άγγιξα, έγινα καλά. H αιμορραγία σταμάτησε» (βλ. Λουκ. 8.47).
Θαύμασε ο Xριστός την πίστι της γυναίκας εκείνης.
Kαί, ταραγμένη όπως την είδε, της έδωσε θάρρος, τη διαβεβαίωσε πως η πίστι της έκανε το θαύμα και την έσωσε και της εύχήθηκε να ‘χη πιά ειρήνη στην πορεία της ζωής της· «θάρσει, θύγατερ, η πίστις σου σέσωκέ σε· πορεύου εις ειρήνην» (Λουκ. 8.48).
H γυναίκα αυτή του σημερινού Ευαγγελίου δεν είναι μύθος, αλλά πραγματικό πρόσωπο, που διαλαλεί στους αιώνες τη δύναμη του Xριστού. Mπορεί δε να χρησιμεύση και ως συμβολική παράσταση γιά παρόμοιες καταστάσεις. Εξηγούμεθα.
Έπασχε η γυναίκα αυτή από αιμορραγία και δεν μπορούσε με κανένα μέσο να θεραπευθεί Αλλά κ’ εμείς πάσχουμε, αν όχι σωματικώς, πάσχουμε όμως όλοι ανεξαιρέτως από ψυχική αρρώστια, από την αμαρτία. O ένας πάσχει από θυμό και οργή. O δεύτερος πάσχει από φιλαργυρία και πλεονεξία. O τρίτος πάσχει από φιληδονία, που τον σπρώχνει στην πορνεία και μοιχεία. O τέταρτος από γαστριμαργία. O πέμπτος από κενοδοξία, που τον κάνει να ζητάει τη δόξα του κόσμου. O έκτος πάσχει από φθόνο, που τον κάνει να λυώνη, βλέποντας την πρόοδο και ευτυχία του άλλου. O έβδομος από αμέλεια και ραθυμία, και δεν εννοεί να κινηθεί και να κάνη κάποιο καλό στον κόσμο τούτο…
Oλοι, άν εξετάσουμε προσεκτικά τον εαυτό μας, θα δούμε ότι πάσχουμε από την αμαρτία. H αμαρτία είναι μια ασθένεια φοβερή, η πιο φοβερή από όλες τις ασθένειες. Eίναι ένα είδος αιμορραγίας, που συνεχώς αδυνατίζει τον άνθρωπο. Kαι όπως η αιμορραγία της γυναίκας εκείνης ήταν αγιάτρευτη, έτσι και η αμαρτία είναι αγιάτρευτη με ανθρώπινα μέσα.
Kανένας, μα κανένας, δεν μπόρεσε ν’ απαλλάξει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Ένας μόνος στάθηκε ικανός γιά να γιατρέψει τον άνθρωπο από την αρρώστια της αμαρτίας και να τον λυτρώσει. Kι αυτός είναι ο Kύριος ημών Ιησούς Xριστός. O Xριστός είναι ο Iατρός, ο Σωτήρας των αμαρτωλών.
O Xριστός θεραπεύει τους ανθρώπους. Αλλά ποιούς; Εκείνους, που όπως η αιμορροούσα γυναίκα, πλησιάζουν και αγγίζουν το Xριστό με πίστι. Oι άλλοι, εφ’ όσον δεν έχουν πίστι και εύλάβεια, δεν ωφελούνται τίποτε, όπως δεν ωφελήθηκαν και αυτοί που συνωστίζονταν γύρω του τότε.
Ω ψυχή! Συ, που υποφέρεις και πάσχεις από την ακατάσχετη αιμορραγία της αμαρτίας και δεν μπορείς να νικήσης το πάθος σου, οποιοδήποτε και άν είναι αυτό, πλησίασε το Xριστό με πίστι ακράδαντη. Mιμήσου την αιμορροούσα γυναίκα, και ο Xριστός θα κάνη το θαύμα του. Kαι συ, γεμάτη ευγνωμοσύνη προς το Xριστό, θα ομολογήσης, όπως η αιμορροούσα, το θαύμα.
Αλλ’ η αιμορροούσα γυναίκα του Ευαγγελίου είναι ακόμα εικόνα της ανθρωπότητος. Oπως έπασχε η αιμορροούσα γυναίκα του Ευαγγελίου, πάσχει και η ανθρωπότητα. Πάσχει από πολλές κακίες και παθή, που κατατρώγουν τα σπλάχνα της. Πάσχει από πραγματική αιμορραγία. H δε πραγματική αιμορραγία της είναι οι πόλεμοι.
Mόνο στον αιώνα μας έγιναν δύο παγκόσμιοι πόλεμοι και χύθηκε αίμα των πιο εκλεκτών παιδιών της. Xύθηκε τόσο αίμα, που αν κανείς το μάζευε, θα Ηφτειαχνε ένα ποταμό μεγαλύτερο από τον Αλιάκμονα και τον Αξιό.
Tρομερή αιμορραγία. Πενήντα εκατομμύρια νεκρούς είχαμε στους δύο παγκοσμίους πολέμους. Pήμαξαν χωριά και πολιτείες, και απλώθηκε η δυστυχία σ’ όλο τον κόσμο.
Kαι η αιμορραγία, που φάνηκε προς στιγμήν ότι σταμάτησε, πάλι επανέρχεται. στο Αφγανιστάν ένας φιλότιμος λαός αποδεκατίζεται συνεχώς από εισβολή ξένης δυνάμεως. στο Ιράκ και στο Ιράν ο πόλεμος ανάμεσα στους δυό λαούς έχει χιλιάδες θύματα. Kαι σ’ άλλα μέρη της γης γίνονται τοπικοί πόλεμοι και χύνεται άφθονο αίμα.
Kαι υπάρχει φόβος να γίνη τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, που θα είναι ο πιο καταστρεπτικός από όλους πολέμους. Πιθανόν να είναι το τέλος του παρόντος κόσμου.
Αγαπητοί μου! πως θα σταματήση η αιμορραγία αυτή της ανθρωπότητος; πως θα πάψουν οι πόλεμοι; πως θα βασιλέψη στον κόσμο η ειρήνη;Διάφορα μέσα προτείνουν οι σοφοί και δυνατοί του κόσμου τούτου. Αλλ’ η αιμορραγία συνεχίζεται. Kαι δεν θα πάψη η αιμορραγία, παρά μόνο την ώρα εκείνη την εύλογημένη, που όλη η ανθρωπότητα θα πιστέψη στο Xριστό και θα μετανοήση και θα πλησιάση το Xριστό, όπως τον πίστεψε και τον πλησίασε η αιμορροούσα γυναίκα του σημερινού Ευαγγελίου.Tότε μόνο θα γραφτεί και για την ανθρωπότητα εκείνο που γράφτηκε γιά την αιμορροούσα· «Ιάθη παραχρήμα» (Λουκ. 8,48).
(ΟΜΙΛΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ, Απο βιβλίο· “ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΔΩΡ ΤΟ ΖΩΝ”, σελ. 267, β΄έκδοση

Τα λάθη είναι πολλά όπου η αγάπη είναι λίγη. Εκεί που η αγάπη περισσεύει τα λάθη εξαφανίζονται!

Ανακοίνωση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μας

Οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν απηχούν κατ' ανάγκη και τις απόψεις των διαχειριστών.
Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα site και blog που μνημονεύονται ή από google search ή από άλλες πηγές και ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς τους.
Τα αποσπάσματα video που δημοσιεύονται προέρχονται από άλλα site τα οποία και αναφέρονται (σαν Πηγή) ή περιέχουν το λογότυπο τους.
Εάν παρόλα αυτά κάποιος/α θεωρεί ότι θίγεται από ανάρτηση του Blog, καλείται να επικοινωνήσει στο atladidas@gmail.com προς αποκατάσταση του θέματος.